Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2013871
Документ 871-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2013 р. № 871
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2006 p., № 8, ст. 444; 2008 p., № 51, ст. 1693; 2010 p., № 92, ст. 3273; 2011 p., № 20, ст. 829; 2012 p., № 3, ст. 89, № 7, ст. 249, № 91, ст. 3681) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2013 р. № 871

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187

1. У назві постанови слова “органами праці та соціального захисту населення” замінити словами “структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”.

2. У Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві і тексті Порядку слова “органи праці та соціального захисту населення” в усіх відмінках замінити словами “структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад” у відповідному відмінку;

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого придбані за рахунок коштів державного бюджету.”;

3) в абзаці п’ятому пункту 3 слово “Мінсоцполітики” замінити словами “соціального захисту населення”;

4) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня).”;

5) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня до грудня).”;

6) в абзаці першому пункту 11 слова “(крім санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики)” виключити;

7) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

“Оплата послуг із санаторно-курортного лікування здійснюється відповідно до умов договорів шляхом перерахування коштів санаторно-курортним закладам.”;

8) у пункті 20:

абзац перший викласти в такій редакції:

“20. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад подають щокварталу до 5 числа наступного місяця відповідно Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій звіт про чисельність осіб, які одержали санаторно-курортні путівки у звітному місяці, мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками.”;

в абзаці другому слова “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації” замінити словами “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”.вгору