Документ 871-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37, ст.303 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині п'ятій статті 12 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 10, ст. 43; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 5,
ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6) вилучити слова "і не повинні
перевищувати 50 відсотків їх бюджету".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 871-IVвгору