Документ 870-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 жовтня 2013 р. № 870-р
Київ

Про внесення змін до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки

Внести до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 870-р

ЗМІНИ,
що вносяться до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки

1. Пункт 121 викласти у такій редакції:

“121. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження:

не придатних до використання пестицидів і тари від них

-“-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

570893

175993

220000

174900відходів мононітрохлорбензолу і тари від них

-“-

червень - грудень 2011 р.

-“-

60000

60000

відходів гексахлорбензолу і тари від них

-“-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

510000

115000

115000

280000”.2. Позицію “Разом за Національним планом дій” викласти у такій редакції:

“Разом за Національним планом дій

4879819,8

1146667,5

1032904,8

1503674,5

593900

602670

у тому числі:

державний бюджет

2608922,5

554455

514380

514427,5

512920

512740


Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1861397,3

416712,5

401524,8

872250

80980

89930


місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища
місцеві бюджети
кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

409500

175500

117000

117000”.
міжнародна технічна допомога


вгору