Документ 870-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України
"Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань перевірки діяльності
Національного банку України в період фінансової кризи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 7 Постанови Верховної Ради України від 18 грудня
2008 року "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань перевірки діяльності Національного банку України
в період фінансової кризи" ( 700-17 ) викласти в такій редакції:
"7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
шість місяців з дня прийняття цієї Постанови".
2. Повторно звернутися до Президента України з вимогою
невідкладно внести подання про звільнення Голови Національного
банку України, а також внести на розгляд Верховної Ради України
кандидатуру на посаду Голови Національного банку України.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 870-VIвгору