Документ 87-96-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 7 лютого 1996 р. N 87-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )

Для комплексного опрацювання питань використання, подальшого
розвитку та перспектив приватизації санаторно-курортних та
оздоровчих закладів, розташованих на території Автономної
Республіки Крим, створити робочу групу в складі згідно з додатком.
Робочій групі в двомісячний термін подати в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції із зазначених
питань.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Інд. 25
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 1996 р. N 87-р
СКЛАД
робочої групи для комплексного опрацювання
питань використання, подальшого розвитку та
перспектив приватизації санаторно-курортних
та оздоровчих закладів, розташованих на
території Автономної Республіки Крим

ТИМОШЕНКО - заступник голови Фонду державного
Олександр Євстафійович майна, керівник робочої групи
ПАСЬКО - народний депутат України, секретар
Сергій Олексійович Комісії Верховної Ради України з
питань охорони здоров'я, материнства
і дитинства (за згодою)
РОМАЗАН - завідуючий Відділом соціального і
Михайло Петрович медичного обслуговування Управління
справами Верховної Ради України (за
згодою)
ЛЕВШУКОВА - старший консультант Секретаріату
Наталія Олександрівна Контрольної комісії Верховної Ради
України з питань приватизації (за
згодою)
БОНДУР - головний консультант Секретаріату
Ігор Миколайович Комісії Верховної Ради України з
питань екологічної політики та
управління народним господарством
(за згодою)
ІВАНКЕВИЧ - завідуючий Відділом з питань
Віктор Вікторович соціального захисту та трудових
відносин Кабінету Міністрів України
ПІЛЬКЕВИЧ - директор Департаменту у справах
Віталій Людвікович управління державний майном
ПУТІВСЬКИЙ - заступник директора Департаменту
Віктор Андрійович реформування власності Фонду
державного майна
БОБРОВНІКОВ - директор Департаменту міждержавних
Олександр Федорович майнових відносин та власності за
кордоном Фонду державного майна
КОНОНОВА - начальник підвідділу відділу
Ніна Олександрівна реформування форм власності
Мінекономіки
ІЛЬЯЩУК - начальник підвідділу відділу
Стефанія Григорівна реформування форм власності
Мінекономіки
ГУМЕНЮК - начальник підвідділу відділу охорони
Олег Якимович здоров'я та медичної промисловості
Мінекономіки
БОДЕШКО - начальник відділу з фінансових
Віра Максимівна питань приватизації Мінфіну
КОСТЮК - провідний спеціаліст Головного
Олександр Власович управління медичної реабілітації та
санаторної допомоги МОЗ
СЛІПАЧУК - старший офіцер санаторно-курортного
Валентин Вікторович відділу Головного
військово-медичного управління
Генерального штабу Збройних Сил
БАБІЧ - заступник начальника
Василь Михайлович Лікувально-оздоровчого об'єднання
при Кабінеті Міністрів України
ПОДКОПАЄВ - заступник Голови Верховної Ради
Юрій Володимирович Автономної Республіки Крим (за
згодою)
ЗАСКОКА - голова Контрольної комісії Верховної
Володимир Михайлович Ради Автономної Республіки Крим з
питань приватизації (за згодою)
БИСТРОВ - голова постійної комісії Верховної
Михайло Григорович Ради Автономної Республіки Крим з
охорони здоров'я та
санаторно-курортного лікування (за
згодою)
ШПИЛЬКІН - голова постійної комісії Верховної
Василь Олександрович Ради Автономної Республіки Крим з
економічної та бюджетно-фінансової
політики (за згодою)
ТИТАРЧУК - завідуючий відділом правового
Анатолій Іванович аналізу та систематизації
законодавства Верховної Ради
Автономної Республіки Крим (за
згодою)
ПЕФТІ - консультант відділу організаційного
Людмила Григорівна та по роботі з постійними комісіями
Секретаріату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим (за
згодою)
ГОЛОВІЗІН - голова Фонду майна Автономної
Олексій Сидорович Республіки Крим
СОЛДАТЕНКО - перший заступник Міністра охорони
Сергій Сергійович здоров'я Автономної Республіки Крим
НІКУЛІН - виконуючий обов'язки Міністра
Сергій Володимирович курортів та туризму Автономної
Республіки Крим
ШАНДРА - перший заступник Міністра економіки
Тетяна Степанівна Автономної Республіки Крим

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору