Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 01.06.2011869
Документ 869-2011-п, попередня редакція — Редакція від 13.09.2018, підстава - 712-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Тарифи на послуги розраховуються з урахуванням втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах відповідно до законодавства.

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення виконавцем здійснюється згідно з договором, укладеним між ним та власником або балансоутримувачем систем холодного водопостачання, водовідведення або уповноваженою ним особою.

Витрати, пов’язані з виконанням зазначених робіт виконавцем, відшкодовуються власником або балансоутримувачем систем холодного водопостачання, водовідведення або уповноваженою ним особою відповідно до договору.

Планування витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення здійснюється для кожної інженерної системи та кожного будинку окремо.

9. У річних планах надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення зазначаються обсяги планової реалізації таких послуг споживачам, у тому числі житлово-експлуатаційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Обсяг реалізації питної води, водовідведення житлово-експлуатаційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території визначається згідно з Методикою розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами та організаціями, затвердженою в установленому порядку.

Річні плани надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення складаються з урахуванням:

обсягів фактично спожитої води за показниками будинкових засобів обліку (в разі їх відсутності - за встановленими нормами споживання);

підвищення технологічного рівня надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на їх автоматизацію та механізацію, застосування енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

Річні плани надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення погоджуються в установленому законодавством порядку.

10. До повної планової собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення включаються визначені відповідно до Податкового кодексу України витрати на амортизацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів.

11. Витрати, що включаються до повної планової собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

12. Розрахунки тарифів на послуги проводяться шляхом ділення суми річних планових витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, та річного планового прибутку на плановий річний обсяг послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, визначений річними планами надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення згідно з пунктом 9 цього Порядку.

Визначення обсягу і групування планових витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення

13. Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, здійснюється з урахуванням витрат на операційну діяльність та фінансових витрат. Планові витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном.

14. До складу виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення включаються:

прямі матеріальні витрати:

- витрати на придбання електричної енергії. Під час розрахунку таких витрат для технологічних потреб також ураховується зумовлена електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності засобів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

- витрати на придбання питної води із системи централізованого водопостачання у виробника для надання послуг з централізованого постачання холодної води та витрати на оплату послуг з відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника за тарифами, установленими уповноваженими органами, з урахуванням втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах. Обсяги відведення холодної стічної води дорівнюють обсягам спожитої холодної води з урахуванням нормативних втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах, а обсяги відведення гарячої стічної води - фактичним обсягам спожитої гарячої води з урахуванням нормативних втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах;

- витрати, пов’язані з використанням матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, з урахуванням норм використання ресурсів та діючих цін (тарифів);

прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу надання послуг) відповідно до Закону України “Про оплату праці”:

- основна заробітна плата працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

- додаткова заробітна плата виробничого персоналу, що визначається виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, премій за виконання виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу.

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів на послуги здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством;

інші прямі витрати:

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

- витрати на амортизацію основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, визначені відповідно до Податкового кодексу України;

- виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення;

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

- витрати на управління діяльністю щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, які визначаються виходячи з нормативної чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу загальновиробничого персоналу і встановлених виконавцем тарифних ставок (окладів), зокрема основної і додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, єдиних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень, витрат на підготовку та перепідготовку кадрів;

- витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, утримання пожежної і сторожової охорони об’єктів виробничого призначення, оплату робіт, пов’язаних з наданням послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією. Витрати на обслуговування обладнання для підкачування води та відводу стічних вод відшкодовує суб’єкт господарювання, у власності або на балансі чи користуванні якого перебуває таке обладнання. Виконавець може на договірних засадах здійснювати експлуатацію, обслуговування та ремонт такого обладнання;

- витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, вивезення сміття та інші витрати, пов’язані з експлуатацією таких приміщень, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг і цін (тарифів) на них;

- витрати на обслуговування виробничих процесів надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог до техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, оплата послуг інших підприємств, службові відрядження працівників, послуги зв’язку);

- витрати на удосконалення процесів надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення;

- витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, визначені відповідно до Податкового кодексу України;

- витрати, пов’язані із сплатою податків і зборів.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам.

Обсяг витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

15. До складу адміністративних витрат включаються такі загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням:

витрати на утримання апарату управління та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених виконавцем тарифних ставок (окладів);

основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до законодавства;

витрати на амортизацію основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів адміністративного призначення, визначені відповідно до Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, інформаційних, рекламних тощо);

витрати на оплату послуг зв’язку (поштового, телефонного, телеграфного, телефаксу тощо);

витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

витрати, пов’язані із сплатою податків і зборів, крім тих, що включаються до виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення;

витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів, розв’язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань.

Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу за результатами аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

16. До складу витрат на збут послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (далі - збут послуг) включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом послуг споживачам, а саме:

витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам;

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам, обсяг яких визначається виходячи з планових витрат на оплату праці;

витрати на оплату службових відряджень, підготовку та перепідготовку персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам;

витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із збутом послуг споживачам, визначені відповідно до Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із збутом послуг споживачам (плата за оренду, страхування, ремонт, опалення, освітлення, охорону);

{Абзац сьомий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 477 від 13.06.2018}

витрати, пов’язані з виготовленням розрахункових документів, оплатою послуг єдиних розрахункових та інформаційно-обчислювальних центрів;

витрати, пов’язані з виконанням робіт із збору коштів від споживачів за надані послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення за окремими договорами та дорученнями;

витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних із збутом послуг;

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення;

витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Обсяг витрат на збут послуг визначається із застосуванням нормативного методу за результатами аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Витрати на збут послуг розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

17. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з провадженням операційної діяльності, які не ввійшли до складу виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення та адміністративних витрат.

Інші операційні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

18. До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

витрати, пов’язані з утриманням об’єктів соціальної інфраструктури;

суми, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми благодійної допомоги;

собівартість реалізованих виробничих запасів;

інші витрати, не передбачені розділом III Податкового кодексу України для визначення об’єкта оподаткування.

19. До фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної діяльності (пов’язаної з основною).

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженими органами.

Визначення планового прибутку для врахування в тарифах на послуги

20. Плановий прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планової собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми необхідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні і нематеріальні активи, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, здійснюється відповідно до інвестиційної програми виконавця, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженим органом порядку.

21. Схвалена уповноваженим органом інвестиційна програма повинна містити плановий обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій із зазначенням об’єктів з відповідними обсягами інвестування, джерел фінансування та графіка виконання інвестиційної програми на плановий період або більш тривалий строк з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують їх доцільність і ефективність.

22. Складова частина планового прибутку, що спрямовується на погашення основної суми запозичень, використаних для провадження діяльності щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, визначається лише за тими запозиченнями (договорами), цільове використання яких узгоджено з уповноваженим органом та відсотки за користування якими враховані у планових фінансових витратах.

23. Кошти, зекономлені виконавцем у результаті виконання інвестиційної програми, використовуються для технічного переоснащення, модернізації, енергозбереження об’єктів, які використовуються під час надання послуг з централізованого постачання холодної води,водовідведення.

Відшкодування втрат виконавців, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом

24. Розгляд розрахунків тарифів на послуги, поданих виконавцем, здійснюється уповноваженим органом протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів - протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

25. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється уповноваженим органом у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті уповноваженого органу невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

26. Розрахунок втрат виконавців, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом (далі - втрати виконавців), здійснюється виконавцем.

Розмір втрат виконавців визначається виходячи з витрат, понесених виконавцем на надання відповідного обсягу послуг протягом періоду, який починається з дня подання виконавцем до уповноваженого органу заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 24 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

Витрати, на основі яких визначаються втрати виконавців, розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифів на послуги, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

27. Розрахунок розміру втрат виконавців подається на погодження уповноваженому органу протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

Уповноважений орган погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

Уповноважений орган може відмовити у погодженні розміру втрат виконавцю лише у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок втрат поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

28. Втрати виконавців включаються до складу тарифів під час наступного (чергового) перегляду уповноваженим органом цих тарифів, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

У разі коли відшкодування втрат виконавців здійснюється за рахунок місцевого бюджету, виконавець під час наступного (чергового) звернення до уповноваженого органу за встановленням тарифів подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення уповноваженого органу, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

29. У разі включення втрат виконавців до складу тарифів уповноважений орган встановлює тарифи з урахуванням втрат виконавців, визначаючи при цьому період їх дії, а також тарифи, які повинні застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат виконавців.

30. Інформація про розмір втрат виконавців у разі включення їх до складу тарифів відображається у структурі тарифів на послуги.

31. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів на послуги у період, протягом якого проводиться відшкодування втрат виконавців, уповноважений орган здійснює їх перерахування на основі наданих виконавцем розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.

32. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів уповноважений орган аналізує структуру тарифів на послуги в частині відповідності/невідповідності фактичних витрат, понесених на надання відповідного обсягу послуг протягом планованого періоду, та витрат, які було враховано у встановлених тарифах, і за результатами такого аналізу здійснює перерахування тарифу (у разі відхилення відповідних показників).

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 870 від 15.11.2017}

{Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ № 532 від 01.10.2014}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. № 869

ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

{У тексті Порядку слова “відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування” в усіх відмінках замінено словами “сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які надають послуги (далі - виконавці), суб'єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, на умовах субпідрядних договорів з виконавцями (далі - субпідрядники), органи місцевого самоврядування, власників, орендарів житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках).

2. Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - тариф на послуги) є сукупною (загальною) вартістю надання таких послуг, розрахованою на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат, витрат на відшкодування втрат, планового прибутку та податку на додану вартість або єдиного податку.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 870 від 15.11.2017}

Тариф на послуги враховує вартість отриманих послуг з централізованого постачання холодної води (з урахуванням втрат та витрат води у внутрішньобудинкових системах), водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в обсягах, визначених за приладами обліку або відповідно до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами та організаціями, затвердженої в установленому порядку.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 532 від 01.10.2014}

До структури тарифу на послуги включаються витрати на відшкодування втрат виконавців, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 870 від 15.11.2017}

Тариф на послуги розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг згідно з додатком до цього Порядку.

З власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та власниками, орендарями нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) укладається договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - договір про надання послуг).

Послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг.

Інформація про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх вартість, структуру тарифу, його зміну з обґрунтуванням її необхідності доводиться до відома споживачів у порядку, затвердженому Мінрегіоном.

3. Під час установлення тарифу на послуги необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).

4. Тариф на послуги для гуртожитків, що призначаються для проживання одиноких громадян (житловими приміщеннями спільно користуються кілька осіб, які не перебувають у сімейних стосунках), розраховується згідно з цим Порядком. Вартість послуг з розрахунку на ліжко-місце визначається як добуток тарифу на норму житлової площі для однієї особи в гуртожитку.

Розрахунок нормативних витрат

5. Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі, що перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи.

6. Під час розрахунку нормативних витрат виконавцем та субпідрядником враховуються:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

середньомісячні витрати з оплати праці (далі - заробітна плата) та середньомісячні матеріальні витрати на рік окремо за статтями експлуатаційних витрат;

плановані трудовитрати, що не можуть перевищувати розмір, передбачений нормами часу та нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, що встановлюються Мінрегіоном.

Під час планування організації робіт, пов’язаних з наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на умовах субпідряду, розрахунок витрат здійснюється субпідрядником з дотриманням вимог цього Порядку.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

7. Витрати з прибирання прибудинкової території (ручним та механізованим способами) (Впт) визначаються за формулою

Впт= (Вр + Вм) : Пз,

Вр = Оз + Вф + Н + М + І,

Вм = (Ппт х Нпрт) х Вм1,

де Вр - витрати з прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм - витрати з прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом); Пз - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Оз - заробітна плата; Вф - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; Н - накладні витрати; М - матеріальні витрати; І - обов’язкові платежі до бюджету; Ппт - площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом; Нпрт - норматив (норма) прибирання одиниці площі прибудинкової території спеціалізованими машинами (механізмами);

Вм1 - вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання робіт з прибирання прибудинкової території на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

8. Витрати з прибирання сходових кліток (ручним та механізованим способами) (Вс) визначаються за формулою

Вс = (Вр + Вм) : Пзжн,

Вр = Оз + Вф + Н + М + І,

Вм = (Пск х Нпрс) х Вм1,

де Вр - витрати з прибирання сходових кліток без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм - витрати з прибирання сходових кліток із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом); Пзжн - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітки, що влаштовані з урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові приміщення (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Пск - площа сходових кліток, яка прибирається механізованим способом; Нпрс - норматив (норма) прибирання одиниці площі сходових кліток спеціалізованими машинами (механізмами); Вм1 - вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання робіт з прибирання сходових кліток на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

9. Витрати з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку), (Вфо) визначаються за формулою

Вфо = (Втв + Ввв+ Врв + Врі + Н) : Пзж,

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Пзж - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Втв - вартість вивезення твердих відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що визначається за формулою

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Кфо - кількість фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку); Нтв - норма вивезення твердих відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Ттв - тариф на вивезення 1 куб. метра твердих відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування;

Ввв - вартість вивезення великогабаритних відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що визначається за формулою

де Нвв - норма вивезення великогабаритних відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Твв- тариф на вивезення 1 куб. метра великогабаритних відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування;

Врв - вартість вивезення ремонтних відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що визначається за формулою

де Нрв - норма вивезення ремонтних відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Трв - тариф на вивезення 1 куб. метра ремонтних відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування;

Врі - вартість вивезення рідких відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах, визначається за формулою

де Нрі - норма вивезення рідких відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Трі - тариф на вивезення 1 куб. метра рідких відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування.

Витрати з вивезення побутових відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій, які розташовані в нежитлових приміщеннях житлового будинку (гуртожитку), (Впо) не включаються у розрахунок нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій для власників квартир (житлових приміщень у гуртожитку), і визначаються окремо для кожного підприємства, установи та організації залежно від виду діяльності за формулою

де Нпо - норма вивезення побутових відходів у куб. метрах на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування, для підприємств, установ та організацій, які розташовані у нежитлових приміщеннях житлового будинку (гуртожитку), на одиницю розрахунку (місце в готелі, робоче або учнівське місце, 1 кв. метр площі тощо); Кор - кількість таких одиниць розрахунку; Тпо - тариф на вивезення 1 куб. метра побутових відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування; Пзн - загальна площа нежитлових приміщень, в яких розташоване підприємство, установа або організація.

У разі коли виконавець власними силами проводить деякі операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), їх вартість розраховується виходячи з планованої собівартості відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).

Послуга з вивезення побутових відходів може бути визначена згідно з рішенням органу місцевого самоврядування як окрема комунальна послуга. У такому разі тариф на послуги визначається без урахування витрат з вивезення побутових відходів.

Врахування накладних витрат (Н) у розрахунку згідно з формулою, наведеною в абзаці першому цього пункту, здійснюється виконавцем у разі забезпечення вивезення побутових відходів на умовах договорів субпідряду.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

У разі надання послуг з вивезення побутових відходів безпосередньо виконавцем накладні витрати враховуються у тарифах на послуги з вивезення побутових відходів, що розраховуються згідно з Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

10. Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (Вт) визначаються за формулою

Вт = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз.

У разі виконання робіт з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

11. Витрати з технічного обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою

Влз = (Вл х Кл + Н) : Пзл,

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Вл - вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном); Кл - кількість ліфтів у житловому будинку (гуртожитку); Пзл - сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) першого поверху).

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

Врахування накладних витрат (Н) у розрахунку згідно з формулою, наведеною у цьому пункті, здійснюється виконавцем у разі забезпечення технічного обслуговування ліфтів на умовах договорів субпідряду.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

У разі надання послуг з технічного обслуговування ліфтів безпосередньо виконавцем накладні витрати враховуються у базовій ціні технічного обслуговування ліфта, що розраховується згідно з Порядком встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

12. Витрати з обслуговування систем диспетчеризації (Всд) визначаються за формулою:

Всд = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз.

У разі виконання робіт з обслуговування систем диспетчеризації на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

13. Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах визначаються за кожною інженерною системою окремо.

У разі виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем субпідрядним способом витрати визначаються згідно з договорами, укладеними між виконавцем та субпідрядниками.

Внутрішньобудинковою системою гарячого, холодного водопостачання та централізованого опалення є система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).

Внутрішньобудинковою системою водовідведення є система від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).

Загальна вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем визначається як сума вартості технічного обслуговування наявних у житловому будинку (гуртожитку) внутрішньобудинкових систем.

Вартість обслуговування обладнання для підкачування води відшкодовує суб'єкт господарювання, у власності або на балансі чи в користуванні якого перебуває таке обладнання.

Витрати з промивання внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та вартість виконання робіт з гідравлічного випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення з урахуванням вартості води враховується під час визначення витрат з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення.

У разі відхилення водно-хімічних параметрів теплоносія від нормативних витрати з промивання систем централізованого опалення (крім відкритих систем теплопостачання) відшкодовує виробник теплової енергії.

Примірний перелік робіт з технічного обслуговування визначається Мінрегіоном.

14. Витрати з дератизації (Вдр) визначаються за формулою

Вдр = (Пп х Тдр + Кс х Тк + Н) : Пз,

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Пп - площа підвалу (першого поверху) житлового будинку (гуртожитку); Тдр - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації); Кс - кількість сміттєприймальних камер будинку; Тк - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній камері будинку.

Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт визначається за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби.

15. Витрати з дезінсекції (Вді) визначаються за формулою

Вді = (Тді х Пп + Н) : Пз,

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Тді - вартість проведення робіт з дезінсекції, визначена згідно з калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби (на 1 кв. метр площі).

16. Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів (Вдвк) визначаються за формулою

Вдвк = Вд + Вв,

де Вд - витрати на обслуговування димових каналів; Вв - витрати на обслуговування вентиляційних каналів;

Вд = (Оз + Вф + Н + М + І) х Дфд : (Пз х Дкд),

де Дкд - нормативна кількість димових каналів; Дфд - фактична кількість димових каналів;

Вв = (Оз + Вф + Н + М + І) х Дфв : (Пз х Дкв),

де Дкв - нормативна кількість вентиляційних каналів; Дфв - фактична кількість вентиляційних каналів.

У разі виконання робіт з обслуговування димових та вентиляційних каналів на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку та виходячи з вартості обслуговування одного димового та вентиляційного каналу, кількості димових, вентиляційних каналів і періодичності їх обслуговування.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

17. Вартість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку (освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів, підкачування води), систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем, не зазначених у пунктах 13 і 18 цього Порядку, у разі виконання таких робіт виконавцем визначається за формулою, наведеною в пункті 10 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 258 від 12.04.2017}

У разі виконання зазначених робіт (у тому числі робіт з обслуговування та ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку (освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів, підкачування води)) на умовах субпідряду витрати на такі роботи визначаються відповідно до договорів, укладених на поточний рік, та з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 258 від 12.04.2017}

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}вгору