Document 869-2008-п, valid, current version — Adoption on October 1, 2008
( Last event — Entry into force, gone October 13, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 жовтня 2008 р. N 869
Київ
Про внесення змін у додатки 13, 14 і 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додатки 13, 14 і 16 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632;
2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 56, ст. 1867) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2008 р. N 869
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 13, 14 і 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. У додатку 13:
1) виключити таку позицію:
----------------------------------------------------------------- |"Дипломатичний радник | 1391-1418"; | -----------------------------------------------------------------
2) доповнити позицію "Посол з особливих доручень МЗС" у графі
"Найменування посади" словами ", дипломатичний радник".
2. У додатку 14:
1) виключити таку позицію:
----------------------------------------------------------------- |"Дипломатичний радник | 1391-1418"; | -----------------------------------------------------------------
2) доповнити додаток після позиції "Начальник самостійного
управління" такою позицією:
----------------------------------------------------------------- |"Дипломатичний радник | 1873". | -----------------------------------------------------------------
3. У додатку 16:
1) виключити таку позицію:
----------------------------------------------------------------- |"Дипломатичний радник | 1391-1418"; | -----------------------------------------------------------------
2) доповнити додаток після позиції "Начальник самостійного
управління" такою позицією:
----------------------------------------------------------------- |"Дипломатичний радник | 1926". | -----------------------------------------------------------------on top