Документ 869-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.08.2016, підстава - 449-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 2006 р. N 869
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 449 ( 449-2016-п ) від 22.07.2016 }
Деякі питання організації діяльності
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1590 ( 1590-2006-п ) від 15.11.2006
N 172 ( 172-2007-п ) від 07.02.2007
N 492 ( 492-2008-п ) від 28.05.2008
N 555 ( 555-2009-п ) від 03.06.2009
N 1142 ( 1142-2009-п ) від 29.10.2009
N 886 ( 886-2010-п ) від 29.09.2010
N 353 ( 353-2011-п ) від 06.04.2011
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011
N 1184 ( 1184-2011-п ) від 14.11.2011
N 249 ( 249-2013-п ) від 10.04.2013 }

Відповідно до статей 5-7 і 9 Закону України "Про Державну
службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"
( 3475-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити організаційну структуру Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації згідно з
додатком та загальну чисельність особового складу Служби у
кількості 7227 осіб (з них 6032 особи рядового і начальницького
складу). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 492 ( 492-2008-п ) від 28.05.2008, N 1184
( 1184-2011-п ) від 14.11.2011 }

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1184 ( 1184-2011-п ) від 14.11.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 492 ( 492-2008-п ) від 28.05.2008 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 249
( 249-2013-п ) від 10.04.2013 }

3. Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації затвердити у двомісячний строк штатний розпис
Адміністрації Служби, граничні спеціальні звання за посадами до
полковника включно, а також порядок заміщення окремих посад осіб
рядового і начальницького складу державними службовцями та іншими
працівниками Служби.
4. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації здійснити організаційні заходи щодо утворення
регіональних органів і територіальних підрозділів у межах
граничної чисельності її особового складу, а також установ та
закладів.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
сприяти Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації у вирішенні організаційно-технічних та інших питань,
пов'язаних з утворенням та функціонуванням її регіональних
органів, територіальних підрозділів, установ та закладів.
6. Службі безпеки подати у п'ятимісячний строк Кабінетові
Міністрів України законопроект стосовно зменшення з
1 січня 2007 р. загальної чисельності особового складу Служби на
8250 осіб, у тому числі 7400 військовослужбовців.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 49

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2006 р. N 869
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. N 886 ( 886-2010-п ))
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації

Департамент організації та контролю службової діяльності
Департамент організації урядового зв'язку
Департамент урядового польового зв'язку
Департамент регулювання діяльності у сфері криптографічного
та технічного захисту інформації
Департамент експертизи у сфері криптографічного захисту
інформації
Департамент стратегії розвитку спеціальних
інформаційно-телекомунікаційних систем
Департамент з питань захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах
Департамент державного контролю за станом криптографічного та
технічного захисту інформації
Департамент кадрового забезпечення
Фінансово-економічний департамент
Департамент контролю безпеки урядового зв'язку
Департамент розвитку спеціальних мереж та захищеного
електронного документообігу в регіонах
Департамент внутрішнього контролю
Управління бухгалтерського обліку та звітності
Управління документального забезпечення
Управління логістики
Юридичне управління
Режимно-секретне управління
Відділ з питань використання радіочастотного ресурсу
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Мобілізаційний відділ
Сектор технічного і пожежного нагляду та охорони праці
Сектор контролю виконання документів
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1590
( 1590-2006-п ) від 15.11.2006, N 492 ( 492-2008-п ) від
28.05.2008, N 555 ( 555-2009-п ) від 03.06.2009; в редакції
Постанови КМ N 886 ( 886-2010-п ) від 29.09.2010; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 353 ( 353-2011-п ) від
06.04.2011, N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }вгору