Документ 868-99-п, поточна редакція — Прийняття від 20.05.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 1999 р. N 868
Київ
Про внесення змін і доповнень до Порядку
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого
та іншого майна, що переходить у власність
держави, і розпорядження ним

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого
та іншого майна, що переходить у власність держави, і
розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280), такі зміни і доповнення:
1. Пункт 8 доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:
"з) алкогольні напої вітчизняного виробництва - за ціною не
нижче оптово-відпускної, яка склалася відповідно на підприємствах
концерну "Укрспирт" та Укрсадвинпрому на кожне п'яте число
наступного місяця;
и) тютюнові вироби імпортного виробництва, а також імпортних
марок, країни походження яких невідомі, - за ринковими цінами або
цінами, що регулюються (встановлюються) державою".
2. У пункті 9:
у підпункті 3 слово "безоплатно" виключити;
підпункт 13 викласти у такій редакції:
"13) алкогольні напої вітчизняного виробництва і тютюнові
вироби вітчизняного та імпортного виробництва, якість яких
відповідає вимогам стандартів, передаються для реалізації
підприємствами роздрібної торгівлі, а за наявності оптової партії
реалізуються через аукціони в установленому законодавством
порядку";
підпункт 14 викласти у такій редакції:
"Тютюнові вироби 5 класу, за наявності дозволу органів
санітарно-епідеміологічної служби, підлягають передачі підрозділам
Міноборони за цінами не вище оптово-відпускних, що склалися на
товарному ринку України на даний вид тютюнових виробів, з
подальшим проведенням розрахунків бездисконтними векселями
Державного казначейства".
3. Пункт 10 доповнити новим абзацом:
"Не підлягають уцінці передані в реалізацію підприємствам
роздрібної торгівлі алкогольні напої і тютюнові вироби. Залишки
цих виробів з простроченим періодом зберігання знищуються".
4. Абзац третій пункту 16 викласти у такій редакції:
"Підлягають обов'язковому знищенню або переробці на спирт для
подальшого його використання на технічні потреби конфісковані за
рішенням суду, безхазяйні, передані власником або які на інших
законних підставах перейшли у власність держави алкогольні напої
імпортного виробництва, алкогольні напої вітчизняного виробництва,
які не пройшли випробування з метою сертифікації та отримання
сертифіката відповідності у встановленому порядку, партія
алкогольних напоїв вітчизняного виробництва і тютюнових виробів
одного найменування, яка за вимогами органів Комітету з питань
стандартизації, метрології та сертифікації не може бути прийнята
для проведення випробувань, або партія тютюнових виробів 5 класу,
на яку не отримано дозволу органів санітарно-епідеміологічної
служби".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52вгору