Документ 868-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - 550-2018-п

{Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1062 від 16.12.2015}

{Пункт 54 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 437 від 27.05.2013}

55. У Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2121; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112):

1) у пункті 1 слова “чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи” замінити словами “чи ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження”;

2) у пункті 6 та додатку 1 до Порядку слова “слідства або дізнання” замінити словом “розслідування”;

3) у додатку 2 до Порядку слово “дізнання,“ виключити, а слово “слідства” замінити словом “розслідування”.

56. Пункт 22 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1032 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2568), викласти в такій редакції:

“22. Зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є відповідне судове рішення, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, забороняється.”.

57. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26) слова “Внести до постанов Кабінету Міністрів України” замінити словами “Внести до постанови Кабінету Міністрів України”, а слова “та від 23 листопада 2006 р. № 1640 “Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 47, ст. 3133; 2007 р., № 90, ст. 3306)” виключити.

{Пункт 58 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 874 від 21.10.2015}

59. Абзац четвертий переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2023), викласти в такій редакції:

“здійснення стосовно військовозобов’язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;”.

{Пункт 60 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 130 від 04.03.2013}

61. У Порядку і правилах обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1065):

1) в абзаці одинадцятому пункту 42 слова “порушено кримінальну справу проти страхувальника/вигодонабувача” замінити словами “стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження”;

2) у додатку 2 до Порядку і правил абзац одинадцятий пункту 25 викласти в такій редакції:

“відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, коли за фактом настання страхового випадку стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження, до прийняття відповідного рішення компетентним органом”.

{Пункт 62 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 868 від 17.10.2013}

63. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804 “Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2296) слова “дізнання, досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”.

64. У Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2431):

1) в абзаці п’ятому пункту 7 слова “дізнання, досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”;

2) підпункт 1 пункту 41 викласти в такій редакції:

“1) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду;”;

3) в абзаці третьому пункту 42 слово “злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”, а слова “розслідування відповідної кримінальної справи” - словами “досудового розслідування відповідного кримінального правопорушення”.

65. У підпункті 3 пункту 5 Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3384), слова “у встановленому законодавством порядку визнані потерпілими у кримінальних справах” замінити словами “відповідно до кримінального процесуального законодавства є потерпілими у кримінальних провадженнях”.

66. У Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426):

1) у підпункті 16 абзацу першого пункту 15 та абзаці другому пунктів 31 і 40 слова “порушення кримінальної справи” замінити словами “початку досудового розслідування”;

2) у пункті 16:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;”;

у підпункті 6 слова “слідчих органів” замінити словами “відповідною постановою про закриття кримінального провадження”;

3) в абзаці шістнадцятому додатка 6 до Порядку слова “порушення кримінальної справи” замінити словами “початку досудового розслідування”.

67. У пункті 2 Порядку і умов проведення конкурсу та вимогах до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3718; 2012 р., № 43, ст. 1668), слова “провадження дізнання, досудового слідства і розгляду кримінальних справ у суді” замінити словами “кримінального провадження”.

68. У пункті 1 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3719; 2012 р., № 43, ст. 1668), слова “дізнання та досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”.

69. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15 “Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 151, № 5, ст. 177):

1) у вступній частині постанови слова і цифри “статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу України” замінити словами і цифрами “статті 182 Кримінального процесуального кодексу України”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “органу дізнання,“ виключити, а слова “Кримінально-процесуального кодексу України” замінити словами “Кримінального процесуального кодексу України”;

у пункті 3:

в абзаці другому слово “, підсудним” виключити;

в абзаці четвертому слова “державному, комунальному суб’єкту господарювання” замінити словами “суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності”;

у пункті 4 слова “у постанові (ухвалі) судді чи” замінити словами ”в ухвалі слідчого судді,“;

у пункті 6 слова “посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа” замінити словами “слідчому, прокурору або суду, який здійснює кримінальне провадження”;

у пункті 7 слова “Кримінально-процесуальним кодексом України” замінити словами “Кримінальним процесуальним кодексом України”;

в абзаці четвертому пункту 8 слова “постанови (ухвали) судді чи” замінити словами “ухвали слідчого судді,”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду протягом п’яти днів з дня набрання ними законної сили надсилається слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.”.

{Пункт 70 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

71. У Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1107):

1) в абзаці третьому пункту 8 слова “перебування під слідством” замінити словами “здійснення стосовно нього кримінального провадження”;

2) у додатку 1 до Порядку слова “перебування під слідством” замінити словами “здійснення стосовно нього кримінального провадження”.

{Пункт 72 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 465 від 17.09.2014}

73. У Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1476):

1) у пункті 5 слова “органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою” замінити словами “є потерпілою”, а слова “справі на підставі винесеної постанови чи ухвали” - словами “кримінальному провадженні”;

2) у підпункті 7 пункту 12 слова “довідку про порушення кримінальної справи” замінити словами “витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань”;

3) у додатку 3 до Порядку слова “кримінальному процесі” замінити словами “кримінальному провадженні”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 868

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1640 “Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 47, ст. 3133).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1356 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 90, ст. 3306).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. № 587 “Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1475).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1290 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3176).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 та від 23 листопада 2006 р. № 1640, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26).вгору