Документ 868-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2016, підстава - 130-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2001 р. N 868
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 130 ( 130-2016-п ) від 04.02.2016 }
Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2000 р.
N 639 та затвердження Порядку розрахунку
платежів за надання в концесію
вітрових електростанцій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від
12 квітня 2000 р. N 639 ( 639-2000-п ) "Про затвердження Методики
розрахунку концесійних платежів" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 15, ст. 622) новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Для розрахунку концесійних платежів за право на створення
(будівництво), добудову та (або) управління (експлуатацію) об'єкта
концесії в окремих сферах господарської діяльності з урахуванням
їх особливостей може встановлюватися окремий порядок".
У зв'язку з цим пункт 4 постанови вважати пунктом 5.
2. Затвердити Порядок розрахунку платежів за надання в
концесію вітрових електростанцій (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 868
ПОРЯДОК
розрахунку платежів за надання в концесію
вітрових електростанцій

1. Цей Порядок застосовується для розрахунків концесійних
платежів за право на створення (будівництво), добудову та (або)
управління (експлуатацію) вітровими електростанціями.
2. Концесійні платежі за цим Порядком розраховуються щомісяця
на підставі ставки концесійного платежу та вартості виробленої
вітровою електростанцією (далі - ВЕС) електроенергії на початок
розрахункового місяця за тарифом, установленим НКРЕ. При цьому для
розрахунку концесійних платежів до вартості виробленої ВЕС
електроенергії не включається сума податку на додану вартість.
3. Розмір місячного концесійного платежу (Кпл) визначається у
гривнях за формулою:
В х Ск. пл
Кпл = ----------, (1) 100
де В - вартість виробленої ВЕС електроенергії, визначена як
добуток тарифу НКРЕ на кількість електроенергії, виробленої ВЕС за
звітний місяць, у гривнях; Ск. пл - ставка концесійного платежу,
визначена за формулою 2, у відсотках.
4. Ставка концесійного платежу визначається як величина
обернена до середнього технічного терміну служби всіх
вітроенергетичних установок (далі - ВЕУ), що входять до складу
ВЕС, і розраховується за формулою:
1
Ск. пл = ----- х 100, (2) tср
де tср - середній технічний термін служби всіх ВЕУ, що
входять до складу ВЕС, у роках.
Середній технічний термін служби (tтех) визначається залежно
від технічного (паспортного) терміну кожної ВЕУ, що входить до
складу ВЕС.
У разі коли всі ВЕУ, що входять до складу ВЕС, мають
однаковий технічний (паспортний) термін служби, -
tср = tтех
У разі коли ВЕУ, що входять до складу ВЕС, мають різний
технічний (паспортний) термін служби, середній технічний термін
служби розраховується як середньоарифметична величина.
5. Якщо ставка концесійного платежу, визначена за формулою 2,
менша ніж 3 відсотки, вона приймається у розмірі 3 відсотків. Якщо
ж ставка концесійного платежу перевищує 6 відсотків, вона
приймається у розмірі 6 відсотків.
Ставка концесійного платежу залежить від кількості ВЕУ, що
входять до складу ВЕС.
У разі зміни кількості ВЕУ, що входять до складу ВЕС,
здійснюється перерахунок ставки концесійного платежу і відповідно
перерахунок розміру місячного концесійного платежу.
Нова ставка концесійного платежу та новий розмір місячного
концесійного платежу застосовуються починаючи з місяця, який
настає за тим, у якому відбулася зміна кількості ВЕУ, що входять
до складу ВЕС.
6. Терміни та умови внесення концесійного платежу
визначаються у договорі концесії.вгору