Документ 868-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ввезення в Україну цукру-сирцю
тростинного у 2003 році

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37, ст.302 )

Цей Закон встановлює загальні засади здійснення діяльності
щодо ввезення цукру-сирцю тростинного у 2003 році.
Стаття 1. Установити у 2003 році обсяг ввезення в Україну
цукру-сирцю тростинного (код згідно з УКТ ЗЕД 1701 11 ( 2371а-14 )
360 тис. тонн.
Стаття 2. Ставка ввізного мита на цукор-сирець тростинний
(код згідно з УКТ ЗЕД 1701 11 ( 2371а-14 ), що ввозиться в Україну
в межах встановленого статтею 1 цього Закону обсягу, становить
1 відсоток його митної вартості, але не менш як 6 євро за одну
тонну, терміном з 15 травня до 1 вересня 2003 року.
Стаття 3. Визначення суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, що ввозитимуть цукор-сирець тростинний в межах
установленого обсягу, здійснюється Міністерством аграрної політики
України на конкурсних засадах.
Стаття 4. Механізм регулювання імпортних поставок цукру-сирцю
тростинного в обсягах згідно з цим Законом та порядок контролю за
його виконанням встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 868-IVвгору