Документ 867/2009, поточна редакція — Прийняття від 27.10.2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
працівників Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

За значний особистий внесок у розвиток національної вищої
освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну
плідну наукову і педагогічну діяльність та з нагоди 175-річчя
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
БАЗИЛЕВИЧА - декана економічного факультету, Віктора Дмитровича доктора економічних наук,
члена-кореспондента НАН України
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
БУЛАВІНА - завідувача кафедри молекулярної фізики
Леоніда Анатолійовича фізичного факультету, доктора
фізико-математичних наук, академіка
НАН України
ЗАКУСИЛА - першого проректора, завідувача кафедри
Олега Калениковича дослідження операцій факультету
кібернетики, доктора
фізико-математичних наук,
члена-кореспондента АПН України
НАХОДКІНА - професора радіофізичного факультету,
Миколу Григоровича доктора фізико-математичних наук,
академіка НАН України
СЕМЕНЮКА - директора Інституту філології, доктора
Григорія Фоковича філологічних наук, професора
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
АНІСІМОВА - декана факультету кібернетики, доктора
Анатолія Васильовича фізико-математичних наук
члена-кореспондента НАН України
БЕХА - проректора, кандидата філологічних Петра Олексійовича наук, професора
ВОЛОВИЧА - професора, виконуючого обов'язки Володимира Ілліча завідувача кафедри методології та
методів соціологічних досліджень
факультету соціології, доктора
філософських наук
ГРИГОРУКА - проректора, виконуючого обов'язки Валерія Івановича завідувача кафедри квантової
радіофізики радіофізичного факультету,
доктора фізико-математичних наук,
професора
КИСІЛЯ - професора кафедри міжнародного Василя Івановича приватного права Інституту міжнародних
відносин, доктора юридичних наук
КОЛЕСНИКА - декана історичного факультету, Віктора Федоровича доктора історичних наук,
члена-кореспондента НАН України
МАКАРЧУКА - завідувача кафедри фізіології людини і
Миколу Юхимовича тварин біологічного факультету,
доктора біологічних наук, професора
ОЛІЙНИКА - декана географічного факультету, Ярослава Богдановича доктора економічних наук,
члена-кореспондента АПН України
ПЕРЕСЄКІНА - директора Інституту післядипломної Валерія Миколайовича освіти, кандидата географічних наук,
доцента
ПЕРЕСТЮКА - завідувача кафедри інтегральних та Миколу Олексійовича диференціальних рівнянь
механіко-математичного факультету,
доктора фізико-математичних наук,
академіка НАН України
РІЗУНА - директора Інституту журналістики, Володимира Володимировича доктора філологічних наук, професора
РУСИНА - завідувача кафедри української Мирослава Юрійовича філософії та культури філософського
факультету, кандидата філософських
наук, професора
ТОЛСТОГО - провідного наукового співробітника Михайла Івановича геологічного факультету, доктора
геологічних наук, професора
УЛІТКА - провідного наукового співробітника Андрія Феофановича механіко-математичного факультету,
доктора фізико-математичних наук,
члена-кореспондента НАН України
ШЕВЧЕНКА - проректора, кандидата Володимира Петровича фізико-математичних наук, доцента
ШЛЯХТУНА - завідувача кафедри політичних наук Петра Панасовича філософського факультету, доктора
філософських наук, професора
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
АДАМЕНКО - професора-консультанта фізичного Ірину Іванівну факультету, доктора
фізико-математичних наук
ВОЙТЕНКО - професора кафедри органічної хімії Зою Всеволодівну хімічного факультету, доктора
хімічних наук
ДОБРОНРАВОВУ - завідувача кафедри філософії та Ірину Серафимівну методології науки філософського
факультету, доктора філософських
наук, професора
ЗАПОРОЖЕЦЬ - професора кафедри аналітичної хімії Ольгу Антонівну хімічного факультету, доктора
хімічних наук
КУЗНЄЦОВУ - професора кафедри цивільного права Наталію Семенівну юридичного факультету, доктора
юридичних наук, академіка Академії
правових наук України
ОСТАПЧЕНКО - декана біологічного факультету, Людмилу Іванівну завідувача кафедри біохімії, доктора
біологічних наук, професора
СЕРАЖИМ - професора кафедри видавничої справи Катерину Степанівну та редагування Інституту журналістики,
доктора філологічних наук
СИТДИКОВУ - доцента кафедри французької філології
Ірину Вілоріївну Інституту філології, кандидата
філологічних наук
СНИТКО - завідувача кафедри російської мови, Олену Степанівну заступника директора Інституту
філології, доктора філологічних наук,
професора
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
АНІСІМОВУ - деканові радіофізичного факультету, Ігорю Олексійовичу докторові фізико-математичних наук,
професору
ВОЛОВЕНКУ - деканові хімічного факультету, Юліану Михайловичу докторові хімічних наук, професору
ГАРАЩЕНКУ - завідувачеві кафедри моделювання Федору Георгійовичу складних систем факультету
кібернетики, докторові технічних наук,
професору
ГОРОДНЬОМУ - деканові механіко-математичного Михайлу Федоровичу факультету, докторові
фізико-математичних наук, професору
ЄЖОВУ - завідувачеві кафедри теоретичної Станіславу Миколайовичу фізики фізичного факультету, докторові
фізико-математичних наук, професору
ІЩУКУ - професорові кафедри економічної і Степану Івановичу соціальної географії географічного
факультету, докторові географічних
наук
КОЗАЧЕНКУ - професорові кафедри теорії Юрію Васильовичу ймовірностей, статистики та актуарної
математики механіко-математичного
факультету, докторові
фізико-математичних наук
ПРОДАЙВОДІ - професорові-консультанту геологічного
Георгію Трохимовичу факультету, докторові
фізико-математичних наук
РИБАЛЬЧЕНКУ - завідувачеві науково-дослідного Володимиру Корнійовичу сектору цитофізіології біологічного
факультету, докторові біологічних
наук, професору
СТАРОСТІНІЙ - завідувачеві кафедри міжнародної Аллі Олексіївні економіки економічного факультету,
докторові економічних наук, професору
ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ - завідувачеві кафедри гідрології та Валентину Кириловичу гідроекології географічного
факультету, докторові географічних
наук, професору
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
ВИЖВІ - деканові геологічного факультету, Сергію Андрійовичу виконуючому обов'язки завідувача
кафедри геофізики, докторові
геологічних наук, професору
ГРИЦИК - завідувачеві кафедри теорії літератури
Людмилі Василівні і компаративістики Інституту
філології, докторові філологічних
наук, професору
ДЕМИДОВУ - завідувачеві кафедри загальної та Сергію Вікторовичу молекулярної генетики біологічного
факультету, докторові біологічних
наук, професору
ЗАДОРОЖНІЙ - доцентові кафедри історії української
Світлані Володимирівні літератури та шевченкознавства
Інституту філології, кандидатові
філологічних наук
КОРНЄВУ - доцентові кафедри соціальної Миколі Никифоровичу психології факультету психології,
кандидатові філософських наук
КРИЖАНІВСЬКОМУ - завідувачеві кафедри історії Олегу Прокоповичу стародавнього світу та середніх
віків історичного факультету,
докторові історичних наук, професору
ЛЕВИТСЬКОМУ - професорові кафедри фізичної Сергію Михайловичу електроніки радіофізичного факультету,
докторові фізико-математичних наук
МАСЛЯКУ - професорові кафедри географії України
Петру Олексійовичу географічного факультету, докторові
географічних наук
МАТВІЄНКУ - завідувачеві кафедри міжнародних Віктору Михайловичу організацій і дипломатичної служби,
заступникові директора Інституту
міжнародних відносин, докторові
історичних наук, професору
НАКОНЕЧНОМУ - завідувачеві кафедри системного Олександру Григоровичу аналізу та теорії прийняття рішень
факультету кібернетики, докторові
фізико-математичних наук, професору
ПОГОРЕЛОВУ - професорові кафедри експериментальної
Валерію Євгенійовичу фізики фізичного факультету, докторові
фізико-математичних наук
СУХАНУ - професорові кафедри аналітичної хімії
Василю Васильовичу хімічного факультету, докторові
хімічних наук
ТАБЕНСЬКІЙ - деканові підготовчого факультету, Тетяні Володимирівні кандидатові хімічних наук, професору
ЧЕРНЯКУ - завідувачеві кафедри економічної Олександру Івановичу кібернетики економічного факультету,
докторові економічних наук, професору
ЯРОВОМУ - завідувачеві кафедри історії слов'ян
Валерію Івановичу історичного факультету, докторові
історичних наук, професору
ЯРОШОВЦЮ - завідувачеві кафедри історії Володимиру Івановичу філософії філософського факультету,
докторові філософських наук, професору
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
ДЗЕРІ - професорові кафедри цивільного права
Олександру Васильовичу юридичного факультету, докторові
юридичних наук, члену-кореспонденту
Академії правових наук України
КІРЕЄВІЙ - заступникові декана юридичного Наталії Олександрівні факультету, кандидатові юридичних
наук, доценту
ПРИТИЦІ - завідувачеві кафедри правосуддя Юрію Дмитровичу юридичного факультету, докторові
юридичних наук, доценту, члену
Союзу юристів України
САЛЕНКО - начальникові управління по Ірині Володимирівні забезпеченню правової та кадрової
роботи
ШИБІКУ - професорові кафедри правосуддя Василю Петровичу юридичного факультету, кандидатові
юридичних наук
ЩЕРБИНІ - завідувачеві кафедри господарського Валентину Степановичу права юридичного факультету,
докторові юридичних наук,
члену-кореспонденту Академії правових
наук України
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
ВЕРГУНУ - завідувачеві кафедри міжнародного Володимиру Антоновичу бізнесу Інституту міжнародних
відносин, докторові економічних наук,
професору
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"
ОСТАПЕНКО - доцентові кафедри історії журналістики
Ніні Филимонівні Інституту журналістики, кандидатові
філологічних наук.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 жовтня 2009 року
N 867/2009вгору