Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2012865
Документ 865-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. № 865
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804

Відповідно до пункту 21 розділу ХI “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України та статті 15 Закону України “Про судову експертизу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804 “Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2296) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 865

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804

1. В абзаці другому пункту 2 постанови слова “експертних досліджень науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції” замінити словами “експертних досліджень, включених до переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції,”.

2. У додатку до постанови:

1) доповнити додаток новим абзацом першим такого змісту:

“Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника”.

У зв'язку з цим абзаци перший - шостий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

2) абзац третій викласти у такій редакції:

“На замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань”.вгору