Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2005865
Документ 865-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2012, підстава - 1097-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2005 р. N 865
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010 }
Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів

{ Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п )
від 21.12.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1310 ( 1310-2005-п ) від 31.12.2005
N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
{ Додатково див. Постанову Печерського районного
суду м. Києва
( n0001705-07 ) від 19.03.2007 }
{ Додатково див. Постанову Вищого адміністративного суду
( n0022760-07 ) від 16.05.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 19 ( 19-2008-п ) від 16.01.2008
N 487 ( 487-2008-п ) від 21.05.2008 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2/174 ( v_174805-08 ) від 21.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 545 ( 545-2008-п ) від 11.06.2008
N 452 ( 452-2009-п ) від 28.04.2009
N 925 ( 925-2009-п ) від 03.09.2009
N 1028 ( 1028-2010-п ) від 10.11.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівників та суддів
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів, Апеляційного суду України, апеляційних та
місцевих судів згідно з додатками 1-6, а також розміри надбавок до
посадових окладів суддів за кваліфікаційні класи згідно з додатком
7. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008 }
2. Преміювання посадових осіб, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, крім суддів Конституційного Суду України, Верховного
Суду України, вищих спеціалізованих судів, здійснюється згідно з
рішенням президії або органу суддівського самоврядування
відповідного суду за результатами роботи, до державних і
професійних свят, ювілейних дат у граничному розмірі до 100
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за
кваліфікаційний клас у межах коштів, передбачених для преміювання
в кошторисі відповідного суду, та економії коштів на оплату праці.
{ Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 452 ( 452-2009-п ) від 28.04.2009 }
Преміювання суддів Конституційного Суду України, Верховного
Суду України, вищих спеціалізованих судів здійснюється згідно з
рішенням відповідно Конституційного Суду України, президії
Верховного Суду України, президії або органу суддівського
самоврядування вищого спеціалізованого суду за результатами роботи
у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і
професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для
преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 248 ( 248-2006-п ) від
03.03.2006 }
2-1. Посадовим особам, зазначеним у додатку 1 до цієї
постанови, не виплачується надбавка за напруженість та складність
роботи та не надається матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань, передбачені постановою Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 1996 р. N 1350 ( 1350-96-п ) -
із доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 496 ( 496-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 16, ст. 1113).
Посадовим особам, зазначеним у додатках 2 та 3 до цієї
постанови, виплачується надбавка за особливий характер роботи та
інтенсивність праці у розмірі 90 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавок за кваліфікаційний клас та вислугу років.
Посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:
{ Абзац третій пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248
( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
1) установлюються: { Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ
N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі до
50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за
кваліфікаційний клас у місцевих судах згідно з рішенням зборів
суддів, в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному
Суді України - рішенням президії цих судів, в Конституційному Суді
України - рішенням, прийнятим на засіданні цього Суду; { Абзац
пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 ( 248-2006-п ) від
03.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 925
( 925-2009-п ) від 03.09.2009 }
доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу; { Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ
N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України" у
розмірі 15 відсотків посадового окладу; { Абзац пункту 2-1 в
редакції Постанови КМ N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
2) у разі надання відпустки виплачується додатковий посадовий
оклад відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про
статус суддів" ( 2862-12 ), а також надається матеріальна допомога
для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не
перевищує їх середньомісячної заробітної плати. { Абзац пункту 2-1
в редакції Постанови КМ N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2288 ( 2288-99-п ) для визначення умов оплати праці осіб,
зазначених у цій постанові, не застосовується. { Абзац пункту 2-1
в редакції Постанови КМ N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 } ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2005-п ) від 31.12.2005 )
2-2. Суддям щомісяця виплачується надбавка за вислугу років у
відсотках від посадового окладу з урахуванням надбавки за
кваліфікаційний клас в таких розмірах: при стажі роботи понад три
роки - 10 відсотків, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20,
понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40
відсотків. { Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008 }
3. У разі зменшення розміру заробітної плати окремих
працівників у зв'язку з набранням чинності цієї постанови
відповідним працівникам здійснюється виплата різниці між діючим на
момент прийняття постанови та новим розміром заробітної плати.
3-1. Судді, які мають право на відставку та продовжують
працювати на посаді судді, одержують заробітну плату та щомісячне
грошове утримання у розмірі 100 відсотків, судді Конституційного
Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів
- 50 відсотків передбаченого законом щомісячного довічного
грошового утримання, належного їм у разі виходу у відставку.
До стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання
щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді
не менш як 10 років зараховується, крім стажу трудової діяльності,
визначеного законом, половина строку навчання за денною формою у
вищих юридичних навчальних закладах, на юридичних факультетах
вищих навчальних закладів та календарний період проходження
строкової військової служби. { Пункт 3-1 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 545 ( 545-2008-п ) від 11.06.2008 } { Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 487 ( 487-2008-п ) від 21.05.2008 }
3-2. Судді Конституційного Суду України, який вийшов у
відставку, виплачується вихідна допомога в порядку і розмірі,
встановлених законодавством, але не менше його річного заробітку.
{ Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008 }
3-3. Посадовим особам, умови оплати праці яких визначено
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 513 ( 513-2005-п ) "Про оплату праці Голови та
заступників Голови Конституційного Суду України" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 27, ст. 1548; 2006 р., N 1-2, ст. 31), N 514
( 514-2005-п ) "Про оплату праці Голови, першого заступника Голови
та заступників Голови Верховного Суду України" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 27, ст. 1549, N 43, ст. 2713; 2006 р., N 1-2,
ст. 31) і N 516 ( 516-2005-п ) "Про оплату праці голів, перших
заступників голів та заступників голів вищих спеціалізованих
судів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1551, N 1-2,
ст. 31), встановлення надбавок за вислугу років і кваліфікаційні
класи, виплата щомісячного грошового утримання, вихідної допомоги
Голові та заступникам Голови Конституційного Суду України, які
виходять у відставку, здійснюється на засадах, передбачених цією
постановою. { Постанову доповнено пунктом 3-3 згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008 }
4. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні додатки
до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2288 ( 2288-99-п ) у частині розмірів посадових окладів
керівників та суддів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, та
норми щодо їх преміювання. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2005-п ) від 31.12.2005 )
4-1. Установити, що розміри посадових окладів, передбачених
цією постановою, встановлюються виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати 332 гривні і в подальшому при підвищенні
мінімальної заробітної плати їх перерахунок не провадиться. ( Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2005-п ) від 31.12.2005 )
5. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності
статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року N 584
( 584/95 ), Указів Президента України від 19 вересня 1996 року
N 856 ( 856/96 ), від 5 березня 2002 року N 220 ( 220/2002 ), від
25 листопада 2002 року N 1061 ( 1061/2002 ), статей 3 та 4 Указу
Президента України від 11 грудня 2002 року N 1150 ( 1150/2002 ),
абзацу першого статті 1 Указу Президента України від 23 лютого
2002 року N 173 ( 173/2002 ) у частині встановлення надбавки
суддям військових місцевих та військових апеляційних судів. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1310 ( 1310-2005-п ) від
31.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
СХЕМА
посадових окладів суддів Конституційного Суду України

------------------------------------------------------------------ | Посада |Кількість розмірів| | | мінімальної | | | заробітної плати | |---------------------------------------------+------------------| |Секретар Колегії суддів Конституційного Суду | 12,5 | |України | | |---------------------------------------------+------------------| |Суддя Конституційного Суду України | 12 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
СХЕМА
посадових окладів суддів Верховного Суду України
------------------------------------------------------------------ | Посада |Кількість розмірів| | | мінімальної | | | заробітної плати | |---------------------------------------------+------------------| |Голова судової палати | 12,5 | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник голови судової палати, голова | 12,2 | |Військової судової колегії, секретар Пленуму | | |Верховного Суду | | |---------------------------------------------+------------------| |Суддя Верховного Суду | 12 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
СХЕМА
посадових окладів суддів вищих спеціалізованих
судів, Апеляційного суду України

------------------------------------------------------------------ | Посада |Кількість розмірів| | | мінімальної | | | заробітної плати | |---------------------------------------------+------------------| |Заступник голови судової палати, секретар | 11,5 | |судової палати, секретар Пленуму вищого | | |спеціалізованого суду | | |---------------------------------------------+------------------| |Суддя | 11 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1028
( 1028-2010-п ) від 10.11.2010 }

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
СХЕМА
посадових окладів керівників та
суддів апеляційних судів

---------------------------------------------------------------------------- | Посада | Кількість розмірів мінімальної | | | заробітної плати | | |------------------------------------------------| | |апеляцій-|Автономна | за групами областей | | |ні спеці-|Республіка|---------------------------| | |алізовані|Крим | поза | | 2, | | |суди | |групою,| 1 |м. Севастополь| | | | |м. Київ| | | |-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------| |Голова суду | 11,5 | 11,5 | 11,5 |11 | 10,5 | |-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------| |Перший заступник голови | 11 | 11 | 11 |10,5| 10 | |суду | | | | | | |-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------| |Заступник голови суду - | 10,7 | 10,5 | 10,5 |10 | 9,5 | |голова судової палати | | | | | | |-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------| |Заступник голови судової | 10,5 | 10 | 10 | 9,5| 9 | |палати, секретар судової | | | | | | |палати | | | | | | |-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------| |Суддя | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2005-п ) від 31.12.2005, N 1028 ( 1028-2010-п ) від
10.11.2010 }

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
СХЕМА
посадових окладів керівників та судців
місцевих спеціалізованих судів Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

------------------------------------------------------------------ | Посада | Кількість розмірів мінімальної | | | заробітної плати | | |--------------------------------------| | |Автономна |за групами областей | | |Республіка|---------------------------| | | Крим | поза | | 2, | | | |групою,| 1 |м. Севастополь| | | |м. Київ| | | |-------------------------+----------+-------+----+--------------| |Голова суду | 11 | 11 |10,5| 10 | |-------------------------+----------+-------+----+--------------| |Заступник голови суду | 10 | 10 | 9,5| 9 | |-------------------------+----------+-------+----+--------------| |Суддя | 9 | 9 | 8,5| 8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
СХЕМА
посадових окладів керівників та суддів
місцевих загальних судів

------------------------------------------------------------------ | Посада |Кількість розмірів мінімальної заробітної плати | | |--------------------------------------------------| | | міські суди за | районні суди | | | групами міст | | | |-----------------+--------------------------------| | | | | |м. Києва|м. Севастополя,| інших | | | | | | | обласних |районів| | | 1 | 2 | 3 | | центрів та | | | | | | | | інших міст з | | | | | | | | районним | | | | | | | | поділом | | |-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------| |Голова суду | 9,5 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | |-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------| |Заступник | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 8 | |голови суду | | | | | | | |-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------| |Суддя | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2008 р. N 19 ( 19-2008-п )
РОЗМІР
надбавки до посадового окладу судді
за кваліфікаційний клас

------------------------------------------------------------------ | Кваліфікаційний клас | Розмір надбавки, | | | гривень | |------------------------------------+---------------------------| |Суддя вищого кваліфікаційного класу | 400 | |------------------------------------+---------------------------| |Суддя 1 кваліфікаційного класу | 375 | |------------------------------------+---------------------------| |Суддя 2 кваліфікаційного класу | 350 | |------------------------------------+---------------------------| |Суддя 3 кваліфікаційного класу | 325 | |------------------------------------+---------------------------| |Суддя 4 кваліфікаційного класу | 300 | |------------------------------------+---------------------------| |Суддя 5 кваліфікаційного класу | 275". | ------------------------------------------------------------------
{ Постанову доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2008-п ) від 16.01.2008 }вгору