Документ 864-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.1997, підстава - 525-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 1995 р. N 864
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 525 ( 525-97-п ) від 30.05.97 )
Про внесення доповнень до Методики
грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити розділ III Методики грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня
1995 р. N 213 ( 213-95-п ) (ЗП України, 1995 р. N 6 ст.151),
пунктом 22 такого змісту:
"22. Якщо грошову оцінку земель несільськогосподарського
призначення не проведено, вона визначається за формулою:
Цн = Бн х Пз х Кф х Км, *) ( 9 )
*) Ця формула не застосовується для населених пунктів,
визначених у пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23
березня 1995 р. N 213.
де Цн - грошова оцінка земельної ділянки (у карбованцях);
Бн - базова вартість одного квадратного метра земельної
ділянки (у карбованцях); Пз - площа земельної ділянки (у квадратних метрах); Кф - коєфіцієнт, який характеризує функціональне використання
земельної ділянки (під житлову та громадську забудову,
для промисловості, транспорту тощо); Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної
ділянки.
Базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки
(Бн) дорівнює стократному розміру земельного податку,
встановленого згідно із Законом України "Про плату за землю"
( 2535-12 ). Якщо земельна ділянка несільськогосподарського призначення
знаходиться за межами населеного пункту, ціна одного квадратного
метра її дорівнює десятикратному розміру грошової оцінки ріллі.
Ціна земельної ділянки у разі її продажу визначається на
основі грошової оцінки з урахуванням поточних і стратегічних
завдань розвитку відповідної території та кон'юктури ринку і може
бути зменшена, але не більш як на 50 відсотків, а у разі продажу
земельної ділянки разом з розташованими на ній об'єктами
незавершеного будівництва - на 50-90 відсотків залежно від
належності цих об'єктів до груп (перспективних, звичайних,
безперспективних тощо)".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22вгору