Документ 863-99-п, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 02.09.2008, підстава - 746-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 травня 1999 р. N 863
Київ

Про затвердження зразків форм документів,
що заповнюються при перетинанні державного
кордону України військовослужбовцями,
військовими кораблями (суднами забезпечення)
і літальними апаратами Чорноморського флоту
Російської Федерації, який перебуває
на території України

{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 120 ( 120-2000-п ) від 24.01.2000 }
{ Дію призупинено на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-99-п ) від 09.06.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 120 ( 120-2000-п ) від 24.01.2000
N 746 ( 746-2008-п ) від 27.08.2008 }

{ У назві і тексті Постанови та Порядку слово
"(судно)" в усіх відмінках і формах числа замінено
словами "(судно забезпечення)" у відповідному відмінку
і числі згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2000-п )
від 24.01.2000 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки форм документів, що заповнюються при
перетинанні державного кордону України військовослужбовцями,
військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними
апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який
перебуває на території України згідно з додатками 1 і 2. { Пункт 1
в редакції Постанови КМ N 746 ( 746-2008-п ) від 27.08.2008 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

{ Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ N 746
( 746-2008-п ) від 27.08.2008 }

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
СПИСОК
членів екіпажу військового корабля (судна забезпечення)
Чорноморського флоту Російської Федерації,
що в'їжджають на територію України
або виїжджають за її межі
Військовий корабель (судно забезпечення) _________________________ __________________________________________________________________
Пункт базування (порт приписки) __________________________________
Прибув (вибув) __________________ __________ год. _____ хв.
(дата)
з пункту базування (порту) _______________________________________
у пункт базування (порт) _________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Порядковий | Прізвище, |Громадянство| Номер | Дата | | номер | ім'я та по | | паспорта |народження| | | батькові | | (іншого | | | | | | документа, | | | | | | що | | | | | | посвідчує | | | | | | особу) | | ------------------------------------------------------------------
Усього прибуло (вибуло) ___________ осіб, у тому числі:
___________ громадян ______________________________
(кількість) (держави)
___________ громадян ______________________________
(кількість) (держави)
___________ громадян ______________________________
(кількість) (держави)

Командир військового корабля (судна забезпечення)
______________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище) ______________________
М.П. _________________
(дата)
{ Постанову доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2008-п ) від 27.08.2008 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
СПИСОК
членів екіпажу літального апарата
Чорноморського флоту Російської Федерації, що в'їжджають
на територію України або виїжджають за її межі
Літальний апарат _________________________________________________ __________________________________________________________________
військова частина ____________________________________
прибув (вибув) _______________ _______год ___ хв
(дата)
з аеродрому (аеропорту) _______________________________
до аеродрому (аеропорту) ______________________________
------------------------------------------------------------------ | Порядковий | Прізвище, |Громадянство| Номер | Дата | | номер | ім'я та по | | паспорта |народження| | | батькові | | (іншого | | | | | | документа, | | | | | | що | | | | | | посвідчує | | | | | | особу) | | ------------------------------------------------------------------
Усього прибуло (вибуло) ___________ осіб, у тому числі:
___________ громадян ______________________________
(кількість) (держави)
___________ громадян ______________________________
(кількість) (держави)
___________ громадян ______________________________
(кількість) (держави)

Командир літального апарата
______________________ ______________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище) ______________________
МП _________________
(дата)
{ Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 746
( 746-2008-п ) від 27.08.2008 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
ВІДОМОСТІ
про вихід військових кораблів (суден забезпечення)
Чорноморського флоту Російської Федерації за межі
територіального моря України або прибуття їх до
місця дислокації з-за меж України
______________________
(кому подається)
------------------------------------------------------------------ N | Тип і назва | Кількість |Кількість | Місце | Час п/п| (номер) | членів |пасажирів | здійснення | виходу | військового | екіпажу | | пропуску | (прибуття) | корабля | | | через | | (судна | | | державний | |забезпечення)| | | кордон | ---+-------------+-----------+----------+-------------+----------- ---+-------------+-----------+----------+-------------+----------- ---+-------------+-----------+----------+-------------+----------- ---+-------------+-----------+----------+-------------+----------- ---+-------------+-----------+----------+-------------+----------- ---+-------------+-----------+----------+-------------+----------- ------------------------------------------------------------------
Начальник штабу Чорноморського флоту
Російської Федерації
____________________ _____________ _________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П. ____________________
(дата)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
ВІДОМОСТІ
про виліт літальних апаратів Чорноморського флоту
Російської Федерації з України або їх приліт до України
__________________________
(кому подається)
------------------------------------------------------------------ N | Тип і бортовий |Кількість |Кількість | Місце | Час п/п| номер літального | членів |пасажирів |здійснення |прильоту | апарата | екіпажу | | пропуску |(вильоту) | | | | через | | | | |державний | | | | | кордон | ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ---+------------------+----------+----------+-----------+--------- ------------------------------------------------------------------
Начальник штабу Чорноморського флоту
Російської Федерації
____________________ _____________ _________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП
_____________________
(дата)
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
СПИСОК
осіб, які не є членами екіпажу військового корабля (судна
забезпечення) Чорноморського флоту Російської Федерації,
що в'їжджають до України або виїжджають з України як
пасажири військового корабля (судна забезпечення)
Військовий корабель (судно забезпечення)__________________________
Пункт базування (порт приписки) __________________________________
Прибув (вибув) _______________________ ______ год _____ хв
(дата)
З пункту базування (порту) _______________________________________
У пункт базування (порт) _________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, ім'я | Громадянство | Номер паспорта | Дата п/п| та по батькові | | (іншого | народження | | | документа, що | | | | посвідчує | | | | особу) | ---+----------------+--------------+----------------+------------- ---+----------------+--------------+----------------+------------- ---+----------------+--------------+----------------+------------- ---+----------------+--------------+----------------+------------- ---+----------------+--------------+----------------+------------- ---+----------------+--------------+----------------+------------- ------------------------------------------------------------------
Усього відповідно до цього списку прибуло (вибуло) _______________
пасажирів, у тому числі: _____________ громадян _____________;
(кількість) (країна) _____________ громадян _____________;
(кількість) (країна) _____________ громадян _____________.
(кількість) (країна)

Командир військового формування
(корабля, судна забезпечення)
____________________ _____________ _________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП
_____________________
(дата)

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
СПИСОК
осіб, які не є членами екіпажу літального апарата
Чорноморського флоту Російської Федерації, що в'їжджають
до України або виїжджають з України як пасажири літального
апарата
Літальний апарат _________________________________________________
Військова частина ________________________________________________
Прибув (вибув) __________________________ ___________ год _____ хв
дата
З аеродрому (аеропорту) __________________________________________
До аеродрому (аеропорту) _________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, ім'я | Громадянство | Номер паспорта | Дата п/п| та по батькові | | (іншого | народження | | | документа, що | | | | посвідчує особу | ---+----------------+--------------+-----------------+------------ ---+----------------+--------------+-----------------+------------ ---+----------------+--------------+-----------------+------------ ---+----------------+--------------+-----------------+------------ ---+----------------+--------------+-----------------+------------ ------------------------------------------------------------------
Усього відповідно до цього списку прибуло (вибуло) _______________
пасажирів, у тому числі: _______________ громадян ___________________;
(кількість) (країна) _______________ громадян ___________________;
(кількість) (країна) _______________ громадян ___________________.
(кількість) (країна)

Командир військового формування
(літального апарата)
____________________ _____________ _________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП
_____________________
(дата)

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863

ДОВІДКА
про відсутність на борту військового корабля (судна
забезпечення) Чорноморського флоту Російської Федерації
сторонніх осіб, а також вантажів та іншого майна,
забороненого до ввезення на територію України або
вивезення за її межі
Військовий корабель
(судно забезпечення)_____________________________________________
Пункт базування
(порт приписки) _____________________________________________
Вибув з пункту
базування (порту) _____________________________________________
Прибув у пункт
базування (порт) _____________________________________________
Кількісний склад екіпажу:
офіцерів ________________;
мічманів ________________;
старшин ________________;
матросів ________________.
Загальна кількість пасажирів _______________ (список додається).
Сторонніх осіб, а також вантажів та іншого майна, заборонених до
ввезення на територію України або вивезення за її межі, на борту
корабля (судна забезпечення) немає.
Командир військового формування
(корабля, судна забезпечення) ____________________ _____________ _________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП _____________________
(дата)

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 863
ДОВІДКА
про відсутність на борту літального апарата
Чорноморського флоту Російської Федерації
сторонніх осіб, а також вантажів та іншого
майна, забороненого до ввезення на територію
України або вивезення за її межі
Літальний апарат __________________________________
Військова частина __________________________________
Виліт з аеродрому (аеропорту) __________________________________
Приліт на аеродром (в аеропорт) __________________________________
Кількісний склад екіпажу _____________ чоловік.
Кількість пасажирів ________________ (список додається).
Сторонніх осіб, а також вантажів та іншого майна, забороненого до
ввезення на територію України або вивезення за її межі, на борту
літального апарата немає.

Командир військового формування
(літального апарата)
____________________ _____________ _________________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП _____________________
(дата)вгору