Документ 863-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2019 р. № 863
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 і від 26 червня 2019 р. № 575

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1790; 2018 р., № 30, ст. 1063; 2019 р., № 22, ст. 757, № 55, ст. 1911) і від 26 червня 2019 р. № 575 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1911) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2019 р. № 863

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 і від 26 червня 2019 р. № 575

1. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 497
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2019 р. № 863)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” (далі - бюджетні кошти), для:

1) проведення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - отримувачі послуг), з числа осіб, яким установлено один з таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону;

2) організації та забезпечення підготовки національної збірної команди України з числа військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків в районі бойових дій (далі - національна збірна команда), та її участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” (далі - Ігри).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - районні органи соціального захисту населення).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) проведення заходів із психологічної реабілітації отримувачів послуг.

Регіональні органи соціального захисту населення перераховують бюджетні кошти до районних органів соціального захисту населення для відшкодування вартості:

надання послуг із психологічної реабілітації;

проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару;

витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі - суб’єкт надання послуг), та назад;

2) організацію та забезпечення Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб підготовки національної збірної команди та її участі в Іграх.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Використання бюджетних коштів для здійснення заходів із психологічної реабілітації отримувачів послуг

5. Організація проведення психологічної реабілітації отримувачів послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 167; 2019 р., № 22, ст. 757).

Вимоги до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації затверджуються Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

6. Розподіл бюджетних коштів між регіональними органами соціального захисту населення проводиться Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб пропорційно кількості отримувачів послуг.

Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють бюджетні кошти між районними органами соціального захисту населення пропорційно кількості отримувачів послуг в кожному районі відповідно до інформації, поданої районними органами соціального захисту населення за даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким у поточному році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти, розраховується Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у розрізі областей та м. Києва пропорційно їх кількості (за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а до початку його функціонування - за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення) та обсягу бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у поточному році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти, розраховується Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості постраждалих учасників Революції Гідності (за даними регіональних органів соціального захисту населення про кількість осіб відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.

7. З метою надання послуг із психологічної реабілітації отримувачам послуг суб’єкт надання послуг подає районному чи регіональному органу соціального захисту населення:

гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік послуг із психологічної реабілітації, які можуть надаватися отримувачу послуг;

інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації.

Районні органи соціального захисту населення оприлюднюють інформацію про суб’єктів надання послуг із зазначенням умов надання таких послуг. Отримувач послуг обирає суб’єкта надання послуг, у якого бажає пройти реабілітацію.

Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг звертається до районного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення. Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Районний орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дня надходження заяви в обов’язковому порядку реєструє таку заяву та в разі наявності коштів приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав отримувач послуг.

У разі отримання від суб’єкта надання послуг, обраного отримувачем послуг, відмови у наданні послуг із психологічної реабілітації районний орган соціального захисту населення інформує про це отримувача послуг та пропонує йому обрати іншого суб’єкта надання послуг.

Районний орган соціального захисту населення, суб’єкт надання послуг та отримувач послуг укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках (по одному для кожної сторони).

Усі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, підписані керівником районного органу соціального захисту населення та отримувачем послуг і скріплені печаткою (за наявності) такого органу, передаються отримувачу послуг для подальшої передачі суб’єкту надання послуг.

Після прибуття отримувача послуг до відповідного суб’єкта надання послуг керівник такого суб’єкта підписує та скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один примірник поштовим відправленням до районного органу соціального захисту населення, другий - передає отримувачу послуг, третій - залишає на зберіганні у себе.

Примірний договір про надання послуг із психологічної реабілітації і форма акта надання послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів затверджуються Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Підписання тристоронніх договорів та оформлення акта наданих послуг можливо здійснювати з використанням електронного підпису у разі його наявності у кожної із сторін.

Після забезпечення отримувача послуг послугами із психологічної реабілітації згідно з тристороннім договором суб’єкт надання послуг надсилає поштою або в інший спосіб органу соціального захисту населення три примірники акта надання послуг, підписані отримувачем послуг та керівником (уповноваженою ним особою) суб’єкта надання послуг, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.

Після підписання акта надання послуг усі примірники актів, підписані органом соціального захисту населення, отримувачем послуг та суб’єктом надання послуг, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам договору.

8. Відшкодування вартості наданих послуг із психологічної реабілітації здійснюється районними органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів суб’єктам надання послуг за фактично надані послуги, у тому числі послуги з організації проживання та харчування, відповідно до укладених договорів та актів наданих послуг.

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації за погодженням з Мінфіном визначається щороку Мінсоцполітики, а починаючи з 2020 року - Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Суб’єкт надання послуг подає районним органам соціального захисту населення акт надання послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору про надання послуг із психологічної реабілітації.

Попередня оплата вартості послуг із психологічної реабілітації може бути проведена з урахуванням положень бюджетного законодавства.

У разі дострокового вибуття отримувача послуг із установи/закладу, що надає послуги із психологічної реабілітації в стаціонарних умовах, районний орган соціального захисту населення проводить оплату суб’єкту надання послуг виключно за фактично надані отримувачу послуг послуги, в тому числі послуги з організації проживання та харчування.

Останній день надання послуг із психологічної реабілітації визначається 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

Суб’єкти, що надавали послуги неналежної якості та/або недостовірну інформацію про надані послуги, не мають права надавати отримувачам послуг послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти протягом трьох років з дати виявлення (встановлення) факту порушення умов договору.

Витрати на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовуються отримувачам послуг відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2282; 2019 р., № 22, ст. 757).

9. Районні органи соціального захисту населення подають щокварталу до 10 числа наступного місяця регіональним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів для їх узагальнення та подання Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до 15 числа зазначеного періоду за встановленою ним формою.

Використання бюджетних коштів для організації та забезпечення підготовки національної збірної команди та її участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”

10. Національна збірна команда для участі в Іграх комплектується Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з числа військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків в районі бойових дій, та які пройшли відбір на регіональних і національному етапах відбору кандидатів (далі - спортсмени).

До складу національної збірної команди зараховуються спортсмени та тренери.

Для участі в Іграх Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб комплектує національну делегацію.

До складу національної делегації входять спортсмени, тренери, особи, що забезпечують організаційне супроводження їх участі, зокрема фахівці з медичного, психологічного, інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення, перекладу з іноземної мови, налаштування та ремонту спортивного обладнання і спортивного інвентарю, комп’ютерного моделювання, відеозйомки та особи, які супроводжують спортсменів.

11. Бюджетні кошти спрямовуються на:

організацію та проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів національної збірної команди, у тому числі із залученням до них осіб, що забезпечують організаційне супроводження їх участі (оплата проживання, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, канцелярського, письмового приладдя, паперу, дрібного малоцінного спортивного інвентарю, оренда спортивних споруд, оплата інших товарів та послуг, необхідних для забезпечення навчально-тренувальних зборів національної збірної команди);

здійснення витрат, пов’язаних із забезпеченням участі національної делегації в Іграх (оплата проживання відповідно до умов прийому, що встановлені організаційним комітетом Ігор, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, внесок за участь, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, канцелярських товарів, малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, оплата інших послуг, необхідних для забезпечення участі національної делегації в Іграх, включаючи організацію роботи штабу за місцем проведення Ігор);

організацію і проведення урочистих церемоній проводів національної делегації на Ігри, зустрічей після повернення з Ігор, заходів з відзначення спортсменів - чемпіонів і призерів Ігор та їх тренерів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (оплата проживання, проїзду, бронювання квитків, виплата добових спортсменам і тренерам - учасникам зазначених заходів, крім випадків, коли такі заходи проводяться безпосередньо перед відрядженням національної збірної команди на Ігри чи одразу після повернення з них, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, канцелярських товарів, оплата транспортних послуг, витрат, пов’язаних з орендою приміщень та обладнання, інших послуг, необхідних для проведення таких заходів);

висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди в Іграх (виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і фільмів, інформаційних повідомлень у засобах масової інформації);

оплату за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів) для зберігання матеріалів спортивного призначення та спортивного інвентарю як довгострокового, так і короткострокового користування.

12. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 11 цього Порядку, здійснюється Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з урахуванням обґрунтованої потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, кількості учасників навчально-тренувальних зборів, складу національної збірної команди та національної делегації, переліку необхідного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу, календарного плану та регламентних документів міжнародного оргкомітету Ігор тощо, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Склад учасників навчально-тренувальних зборів, членів національної збірної команди та національної делегації, перелік необхідного спортивного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для участі в Іграх затверджуються Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Оплата витрат на проїзд, добових, вартості проживання здійснюється з урахуванням норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

Оплата витрат на забезпечення харчуванням учасників навчально-тренувальних зборів здійснюється відповідно до коефіцієнтів, визначених у підграфі “фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи спорту інвалідів, спрямовані на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту, збори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, табори (заходи) фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів” графи “Коефіцієнти за видами спортивних заходів державного та міжнародного рівня” додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689 “Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня” (Офіційний вісник України, 2013 р. № 75, ст. 2768).

Забезпечення спортсменів лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюється у розмірах не більш як 50 відсотків грошової норми витрат на забезпечення спортсменів - учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення, визначеної для 1-3 групи видів спорту у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689.

13. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

оплату послуг, які безпосередньо не пов’язані з наданням послуг із психологічної реабілітації, крім випадків, визначених абзацом четвертим підпункту 1 пункту 3 цього Порядку;

придбання товарів і послуг, які безпосередньо не пов’язані з організацією та забезпеченням підготовки національної збірної команди та її участі в Іграх;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які здійснюються за рахунок видатків, передбачених іншими бюджетними програмами;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 575:

1) у пункті 2 постанови слова і цифри “та підпункту 5 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають” замінити словами “змін, затверджених цією постановою, який набирає”;

2) підпункт 5 пункту 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою, виключити.вгору