Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001863
Документ 863-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2001 р. N 863
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р.,
N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України,
1997 р., число 36, с. 28; 1998 р., N 48, ст. 1756; 1999 р., N 15,
ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275, з доповненням, внесеним постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009
( 1009-95-п ) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 863
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

1. У пункті 2 слова "Національної гвардії" виключити.
2. У пункті 3:
а) в абзаці третьому підпункту "б" слова "Головним
управлінням командуючого Національною гвардією" замінити словами
"Міністерством внутрішніх справ";
б) у підпункті "в":
в абзацах другому і восьмому слова "Головним управлінням
командуючого Національною гвардією" замінити словами
"Міністерством внутрішніх справ";
в абзаці дев'ятому слова "Національної гвардії" замінити
словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ";
в абзацах дванадцятому і п'ятнадцятому слова "Головним
управлінням командуючого Національною гвардією" виключити.
3. В абзаці третьому пункту 12 слова "Головним управлінням
командуючого Національною гвардією" виключити.
4. У пункті 14 слова "Головного управління командуючого
Національною гвардією" виключити.вгору