Документ 862-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. № 862
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 “Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1895) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

абзаци другий - четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 “Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1895);

пункт 12 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 862

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026

1. У постанові:

1) у вступній частині слова “Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” замінити словами “Закону України “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”;

2) в абзаці п’ятому пункту 1 слово “спеціальних” виключити.

2. У Порядку акредитації спеціальних лабораторій діагностики СНІД, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку слово “спеціальна” в усіх відмінках і формах числа виключити;

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, встановлює єдині вимоги до проведення акредитації лабораторій діагностики СНІД.”;

3) в абзаці другому пункту 2 слова “державного або комунального” виключити;

4) у пункті 5:

у першому реченні слова “територіальних органів Держстандарту за місцем знаходження спеціальних лабораторій” замінити словами “Національного агентства з акредитації”;

у другому реченні слова “Академії медичних наук” замінити словами “Національній академії медичних наук”;

5) в абзаці четвертому пункту 22 слово “Держстандарту” замінити словами “Національному агентству з акредитації”;

6) у пункті 25 та абзаці другому пункту 26 слова “територіальними органами Держстандарту” замінити словами “Національним агентством з акредитації”;

7) в абзаці другому пункту 27 слово “Держстандарту” замінити словами “Національного агентства з акредитації”;

8) у додатках до Порядку:

у додатку 1 слова

“Начальнику
Головного санітарно-
епідеміологічного
управління МОЗ України
_____________________”
(ініціали і прізвище)

замінити словами

“____________________
(найменування органу

____________________”;
(установи)

у додатку 4 слова

“Начальник Головного
санітарно-епідеміологічного
управління МОЗ України

_______________
(підпис)

______________”
(прізвище)

замінити словами

“_____________________________
(найменування посади особи,

______________________________
відповідальної за проведення акредитації)

_______________
(підпис)

______________”
(ініціали та прізвище)

у тексті додатків 1-4 слово “спеціальна” в усіх відмінках і формах числа виключити.вгору