Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1063
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006862
Документ 862-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 2006 р. N 862
Київ
Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1063

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
25 липня 2002 р. N 1063 ( 1063-2002-п ) "Про утворення
Національного антидопінгового центру" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 31, ст. 1469; 2004 р., N 30, ст. 2009) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2006 р. N 862
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1063 ( 1063-2002-п )

1. У тексті постанови слова "Державний комітет з питань
фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному
відмінку.
2. У Положенні про Національний антидопінговий центр,
затвердженому зазначеною постановою:
у тексті Положення слова "Держкомспорт" в усіх відмінках
замінити словами "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку;
доповнити пункт 5 підпунктом 4 такого змісту:
"4) надавати платні послуги фізичним та юридичним особам
відповідно до законодавства";
в абзаці першому пункту 6 слова "Головою Держкомспорту"
замінити словами "Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту";
у першому реченні пункту 7 слова "Міністр охорони здоров'я"
замінити словами "Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту".вгору