Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2005862
Документ 862-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2011, підстава - 1102-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 вересня 2005 р. N 862
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2005 р. N 862
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 8 розділу I переліку платних послуг,
які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони
здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних
установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1138 ( 1138-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1374),
викласти у такій редакції:
"попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на
роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями
органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1102
( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }

3. Пункти 11, 13, 19, 21, 33, 37, 44, 45, 47, 50 і 54
переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 травня 2001 р. N 556 ( 556-2001-п ) (Офіційний вісник України,
2001 р., N 21, ст. 949) виключити.вгору