Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 175
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003862
Документ 862-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 862
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 р. N 175

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2002 р. N 175 ( 175-2002-п ) "Про затвердження Тимчасової методики
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8,
ст. 356) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 862
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. N 175
( 175-2002-п )

1. У постанові:
1) назву постанови викласти у такій редакції:
"Про затвердження Методики оцінки збитків від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру";
2) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Затвердити Методику оцінки збитків від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що
додається".
2. У Тимчасовій методиці, затвердженій зазначеною постановою:
1) назву Методики, викласти у такій редакції:
"МЕТОДИКА
оцінки збитків від наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного
характеру";
2) абзац перший розділу І викласти у такій редакції:
"Цю Методику розроблено з метою визначення розмірів збитків
від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру (далі - НС), завданих здоров'ю людей та об'єктам
національної економіки";
3) у розділі III:
в абзаці другому підпункту "а" пункту 2 формулу замінити
такою формулою:
n n i i
"Ф = S ( дельта Р x К ) - Л " ;
b i=1 a b
абзац шостий пункту 10 доповнити словами "(розраховується у
порядку, визначеному Мінекоресурсів)".вгору