Документ 862-08, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення доповнень і змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972 р., N 1, ст. 260)
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
18 травня 1972 року "Про внесення доповнень і змін до Основ
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

3. Цей Указ набирає чинності з 1 вересня 1972 року і
зворотної сили не має.

Перший заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР С.СТЕЦЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 21 липня 1972 року
N 862-VIIIвгору