Документ 861/2002, попередня редакція — Редакція від 22.08.2008, підстава - 687/2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

З метою дальшого вдосконалення державного регулювання ринку
цінних паперів, визначення ефективного механізму реалізації
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку своїх
повноважень та у зв'язку з покладенням Законами України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про обіг векселів в Україні"
( 2374-14 ) і "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) на зазначену Комісію
додаткових функцій п о с т а н о в л я ю:

{ Статтю 1 виключено на підставі Указу Президента N 1488/2004
( 1488/2004 ) від 15.12.2004 }

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 вересня 2002 року
N 861/2002

{ Положення втратило чинність на підставі Указу Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }вгору