Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в сфері туризму
Узбекистан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 20.06.1995
Документ 860_058, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.06.1995

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки
Узбекистан про співробітництво в сфері туризму

Дата підписання: 20.06.1995 Дата набуття чинності: 20.06.1995
Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, надалі іменовані
- "Сторони",
керуючись бажанням розширення і зміцнювати співробітництво в
сфері туризму,
з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародних
туристичних зв'язків, як фактору поглиблення дружніх відносин,
бажаючи розвивати ці відносини шляхом широкого
співробітництва між відповідними державними органами по туризму,
національними, регіональними та іншими туристичними організаціями,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
Сторони сприятимуть розвитку і зміцненню ділового
співробітництва між організаціями, які діють в сфері туризму, з
метою взаємного ознайомлення відповідних організацій і громадян
обох країн з досвідом в галузі соціально-економічного розвитку,
науки та культури, а також історичними пам'ятками, туристичними та
природними цінностями, культурними та історичними традиціями
народів своїх держав.
СТАТТЯ 2
Сторони домовились сприяти відкриттю туристичних
представництв інформаційних та сервісних служб в обох країнах.
До відкриття на території однієї з Сторін інформаційних і
сервісних служб інша Сторона надає допомогу в прийомі та
обслуговуванні туристів.
СТАТТЯ 3
Сторони домовились створити необхідні умови туристичним
представництвам своїх держав з метою забезпечення плідної
діяльності туристичних організацій.
СТАТТЯ 4
Сторони домовились створювати туристам сприятливі умови для
в'їзду та пересування по території відповідних держав на основі
діючого законодавства і правил.
СТАТТЯ 5
Сторони сприятимуть організації туристичних виставок та
ярмарків на територіях своїх держав.
СТАТТЯ 6
Сторони сприятимуть обміну спеціалістами в різних галузях
туризму (державних органів з туризму, туристичних та транспортних
підприємств і організацій та інших виробників туристичних послуг).
Умови обміну спеціалістами обумовлюватимуться угодами між
компетентними органами Сторін.
СТАТТЯ 7
Сторони вважають за доцільне обмінюватися інформаційними,
учбовими і рекламними матеріалами, а також передовим досвідом.
СТАТТЯ 8
Сторони вважають за доцільне проводити щорічні зустрічі
керівників туристичних відомств для визначення стану туристських
зв'язків та розвитку співробітництва в цій сфері.
СТАТТЯ 9
Ця Угода набуває чинності з дня підписання та діє протягом
п'яти років. Її дія буде автоматично подовжуватися на наступні
однорічні періоди, якщо жодна з Сторін письмово по дипломатичних
каналах не попередить другу Сторону не пізніше, ніж за 6 місяців
до кінця вказаного терміну, про своє бажання припинити її дію.
Вчинено в місті Ташкенті 20 червня 1995 р. у двох
примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення
розбіжностей у тлумаченні тексту статей цієї Угоди перевага
надасться тексту на російській мові.
За Уряд За Уряд
України Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)вгору