Документ 860_046, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.02.1993

               Угода 
між Міністерством фінансів України та
Міністерством фінансів Республіки Узбекистан
про перелік та умови здійснення неторгових платежів
між Україною і Республікою Узбекистан

Дата підписання: 20.02.1993 Дата набуття чинності: 20.02.1993
Міністерство фінансів України та Міністерство фінансів
Республіки Узбекистан, у подальшому іменовані Сторонами, керуючись
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про
неторгові платежі ( 860_045 ), домовилися про таке:
Стаття 1
Безперешкодний переказ грошових коштів фізичним особам, які
постійно або тимчасово перебувають, а також юридичним особам, які
офіційно зареєстровані на територіях Сторін, забезпечується у
таких видах неторгових операцій:
послуги транспорту і зв'язку;
організований і неорганізований туризм;
утримання дипломатичних, торгових, консульських, транспортних
та інших представництв за домовленістю Сторін, а також витрати на
відрядження делегацій;
сплата за навчання громадян однієї держави у навчальних
закладах іншої держави;
лікування громадян однієї держави в лікувальних закладах
іншої держави;
платежі, пов'язані зі смертю осіб;
проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій,
спортивних і культурних заходів, а також інших міжнародних
зустрічей;
розрахунки, пов'язані з проведенням виставок і ярмарків, за
винятком платежів у вільно конвертованій валюті, і затрат на
капіталовкладення та інших матеріальних затрат, порядок
розрахунків за якими встановлюється за домовленістю Сторін;
переказ коштів, які належать громадянам, пенсій, аліментів,
допомоги (включаючи допомогу по хворобі), премій і заощаджень,
успадкованих сум;
внески у громадські організації;
придбання і будівництво споруд для потреб державних установ;
гастролі артистів;
прокат кінофільмів;
виплата авторських гонорарів і користування авторськими
правами;
заробітна плата, стипендії, добові та інші грошові виплати,
які виплачуються громадянам Сторін, що прибули для роботи чи
навчання на підприємства, в установи, навчальні заклади згідно з
міждержавними угодами;
внески на соціальне страхування;
суми, що виплачуються за рішеннями судових та інших
правомочних органів;
залишки грошових коштів, що утворилися від сплати чеків,
грошових акредитивів і переказів, а також залишки ввезеної готівки
національної валюти країни перебування;
платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних,
нотаріальних та інших юридичних і адміністративних органів, за
винятком зборів, що випливають з рішень, пов'язаних з
урегулюванням зборів з торгових операцій.
Стаття 2
Платежі з неторгових операцій здійснюються у валюті країни
платника.
Виплати переказів грошових коштів з неторгових операцій
здійснюються у валюті країни одержувача.
Курси переказу валюти однієї країни у валюту іншої країни
визначаються на підставі договорів між Сторонами.
Стаття 3
До цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною
згодою Сторін.
Стаття 4
Усі спірні питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням цієї
Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з дня набуття чинності Угодою між
Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про неторгові
платежі ( 860_045 ).
Вчинено у м. Ташкенті 20 лютого 1993 року в двох автентичних
примірниках російською мовою, які мають однакову силу.
За Міністерство фінансів За Міністерство фінансів
України Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)вгору