Питання Державного управління справами
Указ Президента України від 25.09.2002860/2002
Документ 860/2002, поточна редакція — Редакція від 06.11.2008, підстава - 997/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню
не підлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 ( 963/2009 )
від 24.11.2009 }
Питання Державного управління справами
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

1. Утворити у складі Державного управління справами Медичне
управління та Управління санаторних закладів на базі Державного
лікувально-оздоровчого управління, яке реорганізується.
2. Установити, що до складу Державного управління справами
входять:
Керівник Державного управління справами
два Перші заступники Керівника Державного управління справами
Заступники Керівника Державного управління справами
Апарат Керівника Державного управління справами
Відділ кадрів
Відділ режиму та мобілізаційної роботи
Фінансово-економічне управління
Житлово-господарське управління
Управління капітального будівництва
Транспортне управління
Медичне управління
Управління санаторних закладів
Управління матеріально-технічного забезпечення
Управління координації діяльності підприємств
Управління спецтелекомунікацій та комп'ютерних систем
Управління протокольного забезпечення
Управління агропромислового комплексу та харчування
Відділ лісового господарства.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

4. Затвердити структуру і штатний розпис Державного
управління справами.
Дозволити Керівникові Державного управління справами вносити
зміни до структури і штатного розпису Державного управління
справами в межах граничної чисельності працівників.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 21 березня 2000 року N 475
( 475/2000 ) "Про структуру і штатний розпис апарату Державного
управління справами";
статті 1-6 Указу Президента України від 23 березня 2000 року
N 498 ( 498/2000 ) "Про Державне лікувально-оздоровче управління";
статтю 1 Указу Президента України від 26 квітня 2000 року
N 620 ( 620/2000 ) "Питання Державного лікувально-оздоровчого
управління";
Указ Президента України від 22 червня 2000 року N 809
( 809/2000 ) "Про структуру і штатний розпис апарату Державного
лікувально-оздоровчого управління".
6. Керівникові Державного лікувально-оздоровчого управління
та Керівникові Державного управління справами вирішити питання,
пов'язані з реорганізацією очолюваних ними державних органів, а
також забезпечити приймання-передачу об'єктів державної власності.
7. Керівникові Державного управління справами внести у
двотижневий строк пропозиції щодо змін до Положення про Державне
управління справами.
8. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо:
передачі Державному управлінню справами об'єктів державної
власності, зазначених у статті 6 цього Указу;

{ Абзац третій статті 8 втратив чинність в частині
встановлення розмірів посадових окладів працівникам Державного
управління справами, виходячи з посадових окладів працівників
Адміністрації Президента України, на підставі Указу Президента
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 }
встановлення розмірів посадових окладів працівникам
Державного управління справами, визначення умов їх медичного та
матеріально-побутового забезпечення, виходячи з посадових окладів,
умов медичного та матеріально-побутового забезпечення працівників
Адміністрації Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 вересня 2002 року
N 860/2002вгору