Документ 860-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.04.2012, підстава - 309-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2011 р. № 860
Київ

Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 309 від 09.04.2012}

Відповідно до частини п'ятої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. № 860

ПОРЯДОК
перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом.

2. Надходження податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом відображаються у фінансовій та бюджетній звітності як додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - додаткова дотація).

3. Додаткова дотація перераховується Казначейством бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя.

4. Обсяг додаткової дотації (Dd), що підлягає розподілу між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, визначається Мінфіном за даними річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за формулою:

Dd = (Nf - Nr - Р)/2 ,

де Nf - сумарний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку наростаючим підсумком з початку звітного року;

Nr - сумарний обсяг розрахункових надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку, визначених у законі про Державний бюджет України за загальним фондом;

Р - сума приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу України, з податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом державного бюджету (у розрахунку використовуються тільки додатні значення показників приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та акцизного податку).

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 309 від 09.04.2012}

5. Обсяг додаткової дотації, визначений відповідно до пункту 4 цього Порядку, розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, які забезпечили виконання визначених для них річних розрахункових надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом, шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 309 від 09.04.2012}

Обсяг додаткової дотації для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя визначається як добуток співвідношення надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території понад річні розрахункові обсяги за загальним фондом, скоригованих на суму приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу України, з податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом (у розрахунку використовуються тільки додатні значення показників приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та акцизного податку), до загального обсягу зазначених надходжень, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідних територіях понад річні розрахункові обсяги за загальним фондом, та обсягу додаткової дотації, розрахованої за формулою, наведеною в пункті 4 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 309 від 09.04.2012}

6. Для здійснення відповідно до пунктів 4-5 цього Порядку розрахунків ДПС подає Мінфіну за окремим запитом інформацію за даними особових рахунків платників податків про суми приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом в цілому по Україні та в розрізі територій за формою, визначеною Мінфіном.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 309 від 09.04.2012}

7. Казначейство перераховує додаткову дотацію згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим Мінфіном.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 309 від 09.04.2012}

8. Отримані згідно з пунктом 7 цього Порядку обсяги додаткової дотації розподіляються протягом місяця між відповідними місцевими бюджетами Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у таких пропорціях:

бюджету Автономної Республіки Крим - не більш як 75 відсотків, районним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим - не менш як 25 відсотків;

обласному бюджету - не більш як 75 відсотків, районним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування області - не менш як 25 відсотків;

міському бюджету м. Севастополя - не більш як 75 відсотків, бюджетам місцевого самоврядування м. Севастополя - не менш як 25 відсотків;

міському бюджету м. Києва - 100 відсотків.

9. Казначейство інформує Мінфін щомісяця до 5 числа про стан перерахування додаткової дотації місцевим бюджетам.вгору