Документ 86-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 січня 2018 р. № 86-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади разом з іншими державними органами, відповідальними за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подати до 15 лютого Міністерству інформаційної політики інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Міністерству інформаційної політики, центральним органам виконавчої влади разом з іншими державними органами, відповідальними за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, забезпечити його виконання у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 86-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

1.

Розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік (далі - проект плану)

1) подання МІП пропозицій до проекту плану

до 15 листопада

МІП
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

2) підготовка проекту плану

до 15 грудня

МІП
Міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної реформи, утворена постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 55, ст. 1638) (далі - робоча група)

3) внесення проекту плану Кабінетові Міністрів України

до 31 грудня

МІП
робоча група

2.

Запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності антикорупційних комунікацій

1) затвердження переліку показників для оцінки реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції (далі - Стратегія), їх цільових значень, механізму збору даних та розрахунку

до 20 лютого

МІП
робоча група

2) забезпечення збору та публікації показників оцінки реалізації Стратегії, що стосуються діяльності державних органів (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів)

щокварталу

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

3) проведення проміжного моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії

до 31 серпня

МІП
робоча група

4) проведення моніторингу та оцінки виконання плану заходів з реалізації Стратегії

за загальними показниками плану заходів з реалізації Стратегії - раз на рік (до 31 грудня);
за показниками для окремих заходів з плану заходів з реалізації Стратегії - після завершення реалізації ініціатив

-“-

3.

Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі державних органів

1) визначення поняття “антикорупційне повідомлення”, визначення чітких критеріїв такого повідомлення

до 1 лютого

МІП
робоча група

2) визначення нормативів показника частки антикорупційних повідомлень для окремих центральних органів виконавчої влади

до 31 березня

-“-

3) визначення переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, в центральних органах виконавчої влади, серед яких обов’язково є керівник органу та речник з антикорупційних питань

січень

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)

4) сприяння розробленню методики проведення аналізу інформаційних повідомлень в засобах масової інформації щодо діяльності державних органів з питань запобігання та протидії корупції - на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту; розроблення типового бланка для оцінки антикорупційного повідомлення

II квартал

МІП
робоча група

5) запровадження методики проведення аналізу інформаційних повідомлень в засобах масової інформації щодо діяльності державних органів з питань запобігання та протидії корупції - на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів)

протягом року

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)

4

Проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики у державних органах за участю осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань

1) проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації

щокварталу

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

2) публічне звітування урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” на засіданнях Уряду

-“-

центральні органи виконавчої влади

3) публічне звітування керівництва державних органів щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня

центральні органи виконавчої влади Генеральна прокуратура України (за згодою)

4) проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва центральних органів виконавчої влади, державних органів та їх територіальних підрозділів з працівниками таких органів та підрозділів

раз на півроку

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

5) участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики

протягом року

-“-

5.

Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень у сфері запобігання та протидії корупції

1) організація засідань за круглим столом за участю керівництва органу державної влади, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності органу державної влади

раз на півроку

-“-

2) публікація рекомендацій експертів та вжитих органом влади заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, державного органу

раз на півроку

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

6.

Затвердження стандартів розміщення публікації / розміщення інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу

сприяння складенню та затвердженню чіткого переліку формату та типів інформації

до 20 лютого

МІП
робоча група

7.

Запровадження стандартів розміщення публікації/ розміщення інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу

1) підтримання актуальної інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, державного органу окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної роботи у соціальних мережах: Facebook, Twitter, YouTube тощо (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

протягом року

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

2) розміщення/посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних

протягом року

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро
(за згодою)

3) публікація інформації про антикорупційні структурні підрозділи та речників з антикорупційних питань

-“-

центральні органи виконавчої влади Генеральна прокуратура України (за згодою)

4) розміщення інформації про канали повідомлення про корупцію

-“-

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

8.

Участь представників органів державної влади у розробленні навчальних курсів (у тому числі в режимі он-лайн) та проведенні тренінгів з антикорупційних комунікацій для представників центральних органів виконавчої влади, державних органів, облдержадміністрацій


січень - грудень

-“-

9.

Випуск комунікаційних продуктів, що стосуються питань запобігання та протидії корупції, у тому числі тих, що сприяють зниженню толерантності до корупції в суспільстві, а саме тематичні статті, блоги у друкованих та/або он-лайн засобах масової інформації, статистичні звіти, інфографіки, друкована продукція, соціальні рекламні кампанії (зовнішня реклама, відео- та аудіоролики) (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів)

1) вивчення питання розроблення та розповсюдження комунікаційних продуктів

I квартал

МІП


2) напрацювання плану розроблення та розповсюдження комунікаційних продуктів

травень

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)


3) сприяння розробленню та розповсюдженню пілотних комунікаційних продуктів (за наявності ресурсу)

II-IV квартали

-“-

10.

Здійснення заходів щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування

участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики у м. Києві та інших регіонах України, в тому числі участь в організації та проведенні інформаційно-освітніх антикорупційних заходів у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (дебати, конференції, відкриті уроки, лекції, квести та інші інтерактивні формати)

протягом року

-“-

11.

Популяризація системи електронних послуг в Україні як таких, що зменшують корупційні ризики

1) сприяння забезпеченню доступності, впровадження та використання інструментів електронної демократії суб’єктами владних повноважень як інструменту запобігання та протидії корупції

протягом року

Державне агентство з питань електронного урядування
міністерства, послуги яких переводять в електронний формат

2) сприяння розповсюдженню інформації та інформування населення про ініціативу “100 пріоритетних електронних послуг” як інструменту запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади

-“-

-“-

12.

Проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних каналів у розрізі окремих державних органів (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів)

1) сприяння розробленню типової методики оцінювання державних органів щодо ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів

до 31 грудня

МІП
робоча група

2) забезпечення проведення та участь у тренінгу осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, серед яких обов’язково є керівник органу та речник з антикорупційних питань, стосовно запровадження методики оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів

II квартал

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

3) забезпечення проведення пілотного оцінювання обраних державних органів щодо ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів

IV квартал

МІП
робоча група
вгору