Документ 86-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава - 285-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 лютого 2011 р. N 86
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
з питань захисту документів і товарів голографічними
захисними елементами та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1183 ( 1183-2011-п ) від 21.11.2011
N 753 ( 753-2013-п ) від 02.10.2013
N 117 ( 117-2014-п ) від 23.04.2014
N 1184 ( 1184-2015-п ) від 30.12.2015
N 93 ( 93-2016-п ) від 11.02.2016
N 285 ( 285-2017-п ) від 05.04.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
захисту документів і товарів голографічними захисними елементами
зміни, що додаються.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом
Президента України ( 264/2011 ) стосовно визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України з питань
захисту документів і товарів голографічними захисними елементами.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 86
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань захисту документів і товарів голографічними
захисними елементами

1. У тексті додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 р. N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків
національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів,
необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України,
1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., N 1,
ст. 10; 2010 р., N 8, ст. 394) слова "і захищаються голограмою"
виключити.
2. В абзаці третьому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 8 вересня 1997 р. N 983 ( 983-97-п ) "Про
запровадження візової етикетки для оформлення іноземцям і особам
без громадянства віз для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 37, с. 13) слова ", з використанням
голографічного захисного знака, виготовленого фірмою "Леонард Курц
ГмбХ" (Німеччина)" виключити.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1183
( 1183-2011-п ) від 21.11.2011 }

4. У Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних
марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. N 1555
( 1555-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42,
ст. 1792; 2004 р., N 12, ст. 741):
у пункті 3 слова та цифри "з урахуванням вимог Положення про
порядок голографічного захисту документів і товарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 р. N 171
( 171-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 355;
N 27, ст. 1275)" виключити;
пункт 11 виключити.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 93
( 93-2016-п ) від 11.02.2016 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1184
( 1184-2015-п ) від 30.12.2015 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 285
( 285-2017-п ) від 05.04.2017 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 117
( 117-2014-п ) від 23.04.2014 }

10. В абзаці третьому пункту 3 Положення про посвідчення
члена екіпажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1346 ( 1346-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 89, ст. 3270), слова "і розміщується
голографічний захисний елемент" виключити.
11. Абзац четвертий пункту 11 опису і зразка спеціального
бланка нотаріального документа, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 812 ( 812-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2074), виключити.
12. У тексті додатків до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. N 1259 ( 1259-2009-п ) "Деякі питання
видачі посвідчень тракториста-машиніста" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625) слова
"і захищаються голограмою" виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 86
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 р.
N 171 ( 171-2001-п ) "Про затвердження Положення про порядок
голографічного захисту документів і товарів" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 9, ст. 355).
2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня
2002 р. N 907 ( 907-2002-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 27, ст. 1275).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 р.
N 932 ( 932-2002-п ) "Про затвердження переліків документів і груп
товарів, які підлягають захисту голографічними елементами"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 28, ст. 1314).
4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
24 березня 2004 р. N 369 ( 369-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 12, ст. 741).
5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28 липня 2004 р. N 963 ( 963-2004-п ) "Про створення системи
моніторингу риболовних суден" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 30, ст. 2016).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 р. N 324 ( 324-2006-п ) "Про внесення зміни до переліку
документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та
їх державних замовників" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11,
ст. 749).
7. Пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
3 липня 2006 р. N 895 ( 895-2006-п ) "Питання голографічного
захисту документів і товарів" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 27, ст. 1937) та пункт 2 змін, затверджених зазначеною
постановою.
8. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 2006 р. N 1427 ( 1427-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 42, ст. 2806).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р.
N 85 ( 85-2010-п ) "Про внесення зміни до переліку документів, які
підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних
замовників" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 340).
10. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 1993 р. N 283 ( 283-93-п ) і від 5 липня
2002 р. N 932 ( 932-2002-п ), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1167 ( 1167-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3484).вгору