Документ 86-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2018, підстава - 974-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 січня 2004 р. № 86
Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 699 від 26.05.2004
№ 1432 від 28.10.2004
№ 274 від 13.04.2005
№ 622 від 21.07.2005
№ 1209 від 15.12.2005
№ 227 від 01.03.2006
№ 726 від 25.05.2006
№ 809 від 07.06.2006
№ 1700 від 08.12.2006
№ 692 від 03.05.2007
№ 1012 від 08.08.2007
№ 1240 від 17.10.2007
№ 464 від 14.05.2008
№ 755 від 27.08.2008
№ 886 від 01.10.2008
№ 338 від 15.04.2009
№ 442 від 06.05.2009
№ 740 від 17.07.2009
№ 876 від 19.08.2009
№ 3 від 06.01.2010
№ 887 від 29.09.2010
№ 1143 від 15.12.2010
№ 24 від 18.01.2012
№ 282 від 05.04.2012
№ 453 від 21.05.2012
№ 696 від 01.08.2012
№ 698 від 01.08.2012
№ 1027 від 24.10.2012
№ 779 від 23.10.2013
№ 423 від 10.09.2014
№ 184 від 10.03.2017
№ 418 від 14.06.2017
№ 868 від 15.11.2017
№ 1 від 11.01.2018
№ 974 від 24.10.2018}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. № 86
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 974)

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного контролю за міжнародними передачами:

товарів подвійного використання, внесених до Єдиного списку товарів подвійного використання, згідно з додатком;

товарів, не внесених до Єдиного списку товарів подвійного використання, у випадках, визначених статтею 10 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Міжнародна передача товарів, зазначених у пункті 1 цього Порядку (далі - товари), може здійснюватися суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів, центральним органом виконавчої влади, військовим формуванням, правоохоронним органом, органом та підрозділом цивільного захисту України (далі - суб’єкти), іноземним суб’єктом господарської чи іншої діяльності (далі - іноземний суб’єкт) за наявності у них відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю, зазначених у статті 15 Закону.

4. Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення міжнародної передачі будь-якого виробу, обладнання чи матеріалу надає право на передачу технології, яка є мінімально необхідною для установлення, експлуатації товару за цільовим призначенням, у тому числі технічного обслуговування і ремонту, в кількості та обсягах, визначених таким дозволом чи висновком. Кількість та обсяги такої технології обмежуються інформацією, наведеною у документації (паспорті, формулярі), яка спеціально розроблена для такого товару його розробником або виробником та постачається разом з ним.

5. Міжнародні передачі товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці, здійснюються з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.

Вимоги під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

6. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому митним законодавством.

Під час митного оформлення товарів разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, суб’єкт або іноземний суб’єкт відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України на вимогу митниці зобов’язаний надати оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до ДФС від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі через електронну систему в галузі державного експортного контролю.

Зазначені дозволи та висновки містять довідкову інформацію щодо кодів товарів згідно з УКТЗЕД. Єдиною ознакою для прийняття рішення щодо митного оформлення товару є відповідність фізичних ознак заявленого до митного оформлення товару його найменуванню та опису товару, наведеному в Єдиному списку товарів подвійного використання.

Обмеження на здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів

7. Не допускається експорт товарів до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на їх експорт, а також у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

1) створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

2) використання у терористичних або інших протиправних цілях;

3) використання під час провадження діяльності, пов’язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов’язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

4) використання під час провадження діяльності, пов’язаної з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї, крім випадків, коли такі товари призначені для цілей, які не забороняються Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (далі - Конвенція);

5) використання під час провадження діяльності, пов’язаної з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин.

8. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у позиціях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10-1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21-1C350.22, 1C350.25-1C350.28, 1C350.31-1C350.37, 1C350.39, 1C350.54-1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1-1C450.а.2, 1C450.b.1-1C450.b.6 Єдиного списку товарів подвійного використання, допускається тільки до або з держав – учасниць Конвенції.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у позиціях 1C351.d.4 та 1C351.d.5 Єдиного списку товарів подвійного використання, допускається тільки до або з держав – учасниць Конвенції у разі, коли вони використовуються у дослідницьких, медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які безпосередньо пов’язані із захистом від токсичних хімікатів та хімічної зброї.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у позиціях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10-1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21-1C350.22, 1C350.25-1C350.28, 1C350.31-1C350.37, 1C350.39, 1C350.54-1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C450.а.1-1C450.а.2, 1C450.b.1-1C450.b.6 Єдиного списку товарів подвійного використання, допускається до або з держав, які не є учасницями Конвенції, якщо йдеться про товари, що:

містять у своєму складі 1 відсоток або менше хімікатів, зазначених у позиціях 1C450.а.1-1C450.а.2 Єдиного списку товарів подвійного використання;

містять у своєму складі 10 відсотків або менше хімікатів, зазначених у позиціях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10-1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21-1C350.22, 1C350.25-1C350.28, 1C350.31-1C350.37, 1C350.39, 1C350.54-1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C450.b.1-1C450.b.6 Єдиного списку товарів подвійного використання;

визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі або для індивідуального використання.

9. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у позиціях 1С351-1С354 розділу 1 Єдиного списку товарів подвійного використання, допускається тільки у разі, коли вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і не пов’язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

10. Експорт товарів, зазначених у розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку товарів подвійного використання, не допускається, крім випадків, передбачених керівними принципами Режиму контролю за ракетними технологіями.

11. Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України Держекспортконтроль подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Загальні вимоги до здійснення міжнародних передач товарів

12. За дозволом чи висновком Держекспортконтролю здійснюються:

1) експорт, тимчасове вивезення, реекспорт товарів, при цьому реекспорт товарів здійснюється у порядку його експорту;

2) імпорт і тимчасове ввезення товарів, зазначених у позиціях 0С001, 0С002, 1А007, 1А008, 1А906, 1В904, 1С012, 1C350.1-1C350.3, 1C350.5-1C350.28, 1C350.30-1C350.56, 1C350.58-1C350.63, 1С351-1С354, 1C450.а.1-1C450.а.7, 1C450.b.1-1C450.b.6, 1C450.b.8, 1С913 та частині третій розділу 5, а також імпорт технології відповідно до особливої примітки до позиції 1Е001 Єдиного списку товарів подвійного використання;

3) тимчасове ввезення товарів, що здійснюється з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо;

4) імпорт тих товарів, що не включені до Єдиного списку товарів подвійного використання, у разі, коли такі товари ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або окремого документа, який містить державні гарантії і підтверджує зобов’язання імпортера про імпорт товарів в Україну;

5) транзит територією України товарів, зазначених у позиціях 0С001, 0С002, 1С351-1С354 та розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку товарів подвійного використання.

13. Для отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, імпорту, реекспорту чи тимчасового вивезення, тимчасового ввезення товарів до Держекспортконтролю подаються:

1) заява на отримання дозволу чи висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі. Форма заяви, порядок її заповнення та подання визначаються Мінекономрозвитку;

2) оригінал документа, яким кінцевий споживач підтверджує право посередника на постачання йому товарів, - подається у разі, коли суб’єкт або іноземний суб’єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником. У разі отримання відкритого або генерального дозволу оригінал такого документа подається разом із звітом про фактично здійснений (частково здійснений) експорт чи імпорт товарів, зазначеним у пункті 31 цього Порядку. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті, такий документ не подається;

3) оригінали документів, які містять зобов’язання кожного посередника щодо передачі ним товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача або імпортному сертифікаті, - подаються у разі, коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників. Для отримання відповідного відкритого або генерального дозволу оригінали документів не подаються із заявою, а подаються разом із зазначеним у пункті 31 цього Порядку звітом про фактично здійснений (частково здійснений) експорт чи імпорт товарів.

14. Для отримання висновку на право здійснення транзиту територією України товарів до Держекспортконтролю подаються:

1) заява про отримання висновку на право здійснення транзиту територією України товарів. Форма заяви, порядок її заповнення та подання визначаються Мінекономрозвитку;

2) засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або іншого офіційного документа, що містить відомості про надане право на міжнародну передачу товару.

15. Оригінали та засвідчені копії документів, зазначені у цьому Порядку, подаються суб’єктом звернення до Держекспортконтролю разом із супровідним листом.

Документи, що подаються до Держекспортконтролю, повинні бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку підписом уповноваженої особи суб’єкта звернення.

Заява і документи, які подані до Держекспортконтролю для отримання дозволу чи висновку на право здійснення міжнародної передачі товарів, повинні містити повну та достовірну інформацію про всіх учасників здійснення міжнародної передачі товарів, зазначеної у заяві, про товари та порядок їх міжнародної передачі, про кінцеве використання цих товарів, а також про гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.

Посадова особа, уповноважена діяти від імені суб’єкта, несе персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації та відомостей, зазначених у документах, поданих для оформлення дозволів чи висновків на право здійснення міжнародних передач товарів.

16. Розгляд заяв про отримання дозволу на право здійснення експорту товарів, зазначених у розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку товарів подвійного використання, здійснюється із залученням ДКА у межах його компетенції.

17. Строк розгляду заяви про надання дозволу чи висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів та випадки залишення заяви без розгляду визначені статтями 15 і 16 Закону.

За видачу Держекспортконтролем дозволів і висновків на право здійснення міжнародних передач товарів справляється адміністративний збір відповідно до статті 30 Закону.

18. Розгляд заяв про отримання дозволів на право здійснення експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарів виходячи з міжнародних зобов’язань України, у разі необхідності забезпечення національної безпеки здійснюється із залученням у межах компетенції МЗС, Міноборони, СБУ, розвідувальних органів України та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

У разі виникнення потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (отриманні інформації про відповідність міжнародної передачі національним інтересам України, про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, перевірці кінцевого споживача чи посередника, проведенні консультацій з відповідними органами держав – учасниць міжнародних режимів експортного контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та державні органи після отримання відповідного запиту надають висновок про можливість здійснення міжнародної передачі.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів

19. Для отримання дозволу на право здійснення експорту товарів до Держекспортконтролю подаються документи, зазначені у пункті 13 цього Порядку, та оригінали документів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів (сертифікат кінцевого споживача, інший документ про гарантії), що містять:

1) відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення, а також конкретну ціль і місце використання;

2) зобов’язання іноземного суб’єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, а також його зобов’язання щодо окремих груп товарів, а саме:

товарів, що можуть бути використані під час створення ракетної зброї:

- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення;

- не копіювати, не модифікувати та не змінювати отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;

- не реекспортувати та не передавати будь-кому отримані товари, їх копії чи створені на їх основі вироби або обладнання без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;

товарів, що можуть бути використані під час створення ядерної зброї:

- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь-яким чином діяльності, пов’язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов’язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

- не копіювати, не модифікувати, не реекспортувати отримані товари чи передавати їх будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача;

товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:

- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією;

- не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача.

У документі, який містить зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта, повинні бути зазначені хімічна назва, структурна формула та реєстраційний номер товару за міжнародним довідником “Chemical abstracts service”, якщо такий номер йому присвоєний (у разі експорту хімікатів);

товарів, що можуть бути використані під час створення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї:

- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про її знищення;

- не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача.

У документі, який містить зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів).

У разі коли іноземний суб’єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинні бути визначені його зобов’язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

Якщо експорт товарів, зазначених у розділах “Чутливі” товари” або “Дуже чутливі” товари” Єдиного списку товарів подвійного використання, здійснюється до держав, які не є членами міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”, а також якщо експорт товарів, зазначених в інших розділах Єдиного списку товарів подвійного використання, здійснюється до держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, а саме: Режиму контролю за ракетними технологіями, “Група ядерних постачальників”, “Австралійська група”, до зазначених у цьому пункті документів додаються оригінал імпортного сертифіката або іншого документа, що оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів і містить підтвердження або гарантії державного органу щодо імпорту зазначеного товару до відповідної держави.

Для отримання дозволу на право здійснення експорту послуг з гарантійного обслуговування товарів разом із заявою до Держекспортконтролю подається інформація про реквізити раніше оформлених на такі товари документів, зазначених у цьому пункті, про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта - кінцевого споживача.

У разі отримання відкритого або генерального дозволу на право здійснення експорту товарів зазначені у цьому пункті документи про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта - кінцевого споживача подаються до Держекспортконтролю разом із звітом про фактично здійснений (частково здійснений) експорт товарів, зазначеним у пункті 31 цього Порядку.

20. Відкритий або генеральний дозвіл на право здійснення експорту товарів до держав, якщо такі держави не є учасниками відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, якщо з державою кінцевого споживача товарів не укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт, надається в установленому порядку за погодженням у межах їх компетенції з МЗС, СБУ та розвідувальними органами України.

Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відкритим або генеральним дозволом, здійснюється суб’єктом лише після отримання документів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта - кінцевого споживача, зазначених у пункті 19 цього Порядку.

21. Для отримання дозволу на реекспорт товарів до Держекспортконтролю подаються документи, зазначені у пунктах 13 і 19 цього Порядку, та документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт товарів з боку експортера таких товарів в Україну.

22. Передача товарів, раніше експортованих з України, іншому кінцевому споживачеві здійснюється за письмовою згодою Держекспортконтролю про можливість здійснення такої передачі.

Для одержання зазначеної письмової згоди український експортер товарів надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додаються засвідчені в установленому порядку копії зобов’язань та гарантій іноземного суб’єкта - кінцевого споживача, якому передаються такі товари, стосовно імпортованих товарів відповідно до пункту 19 цього Порядку;

Якщо постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа також додаються документи, зазначені у підпунктах 2 і 3 пункту 13 цього Порядку.

23. Для отримання висновку на право здійснення тимчасового вивезення товарів для демонстрації на виставках та ярмарках, рекламування, проведення випробувань, навчань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, український суб’єкт надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додаються зобов’язання (гарантії) суб’єкта щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик, а також документи, зазначені у підпункті 1 пункту 13 цього Порядку.

24. Для отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарів, зазначених у розділі 0 Єдиного списку товарів подвійного використання, до Держекспортконтролю подаються документи, зазначені у пункті 13 цього Порядку, а також:

1) оригінал документа, оформленого або підтвердженого уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який містить підтвердження або гарантії цього державного органу стосовно того, що отримані товари, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні і спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання:

не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;

перебуватимуть під контролем (гарантіями) МАГАТЕ протягом усього строку їх фактичного використання згідно з угодою про гарантії між державою, що отримує товари, і МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну діяльність цієї держави;

забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівні, не нижчому ніж рекомендовано МАГАТЕ;

реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції держави-імпортера до будь-якої іншої держави тільки за умов, передбачених у цьому пункті, і тільки за наявності письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю.

Підтвердження або гарантії, зазначені у цьому підпункті, приймаються до розгляду, якщо вони оформлені уповноваженим на це державним органом держави, що отримує товар, шляхом підтвердження ним зобов’язань у зв’язку з поставками з України або шляхом посилання на зобов’язання відповідно до багатосторонніх або двосторонніх договорів, учасниками яких є Україна та держава, що отримує товар;

2) оригінал висновку Держатомрегулювання щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки - подається у разі здійснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарів, зазначених у позиціях 0С001 та 0С002 Єдиного списку товарів подвійного використання.

Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів

25. Для отримання дозволу на право здійснення імпорту товарів до Держекспортконтролю подаються документи, зазначені у пункті 13 цього Порядку, а також:

1) оригінал сертифіката кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 22, ст. 1005);

2) оригінал документа про зобов’язання імпортера та кінцевого споживача використовувати товари, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, визначених у пунктах 8 або 9 цього Порядку, - подається у разі здійснення імпорту товарів, зазначених у позиціях 1C350.1-1C350.3, 1C350.5-1C350.28, 1C350.30-1C350.56, 1C350.58-1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1-1C450.а.7, 1C450.b.1-1C450.b.6, 1C450.b.8 або у позиціях 1С351-1С354 Єдиного списку товарів подвійного використання.

Для отримання відкритого або генерального дозволу на право здійснення імпорту товарів документи, зазначені у підпунктах 1 та 2 цього пункту, подаються до Держекспортконтролю не із заявою, а разом із зазначеним у пункті 31 цього Порядку звітом про фактично здійснений (частково здійснений) імпорт товарів.

26. Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською Стороною документів про гарантії, пов’язані з кінцевим використанням імпортованих товарів, такі документи оформлюються у порядку, встановленому Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю.

27. Передача іншому кінцевому споживачеві на території України товарів у разі, коли вони були імпортовані в Україну за дозволом та/або з наданням міжнародного імпортного сертифіката або окремого документа, який містить державні гарантії, здійснюється за письмовим погодженням Держекспортконтролю про можливість здійснення такої передачі.

Для отримання зазначеного погодження кінцевий споживач товарів, який має намір передати імпортовані товари іншому кінцевому споживачеві, надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

документ, що підтверджує згоду іноземного експортера на подальшу передачу товару іншому кінцевому споживачеві на території України;

оригінал сертифіката кінцевого споживача, оформленого кінцевим споживачем, якому передаються товари для використання, за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю;

інформацію про реквізити раніше оформлених на такі товари сертифіката кінцевого споживача та імпортного сертифіката або окремого документа, який містить державні гарантії.

Якщо постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа також додаються документи, зазначені у підпунктах 2 і 3 пункту 13 цього Порядку.

28. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл подаються на підставі документів, зазначених у пунктах 13 і 19 цього Порядку.

29. Для отримання висновку на право здійснення тимчасового ввезення товарів для демонстрації на виставках та ярмарках, рекламування, проведення випробувань, проведення навчань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, до Держекспортконтролю подаються документи, зазначені у пункті 13 цього Порядку.

30. Для отримання висновку на право здійснення тимчасового ввезення товарів, зазначених у позиціях 1C350.1-1C350.3, 1C350.5-1C350.28, 1C350.30-1C350.56, 1C350.58-1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1-1C450.а.7, 1C450.b.1-1C450.b.6, 1C450.b.8 або у позиціях 1С351-1С354 Єдиного списку товарів подвійного використання, до Держекспортконтролю подаються документи, зазначені у пункті 13 цього Порядку, та оригінал документа про зобов’язання використовувати товари, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, що не суперечать пунктам 8 або 9 цього Порядку.

Звітування та відповідальність

31. Суб’єкти, які отримали дозвіл чи висновок, подають до Держекспортконтролю звіти про фактично здійснений (не здійснений, частково здійснений) експорт чи імпорт товарів, визначених у таких документах, та про використання (невикористання, часткове використання) зазначених товарів у заявлених цілях. Форми зазначених звітів і строки їх подання визначаються Мінекономрозвитку.

Неподання або несвоєчасне подання суб’єктом звітів, зазначених у цьому пункті, тягне за собою відповідальність, передбачену Законом.

32. Суб’єкти, які допускають порушення вимог цього Порядку, несуть відповідальність, передбачену Законом.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 974 від 24.10.2018}Додаток
до Порядку

ЄДИНИЙ СПИСОК
товарів подвійного використання

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 1 від 11.01.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. № 86

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 563 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 261).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. № 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" (ЗП України, 1996 р., № 9, ст. 268).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1005 "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 18, с. 72).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1305 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 384" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1244).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1998 р. № 1320 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1005" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1283).

7. Пункти 1-4 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. № 1042 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 24, ст. 1107).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 196 "Про внесення змін до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 10, ст. 405).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1006 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1545).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 185 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 359).

11. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 816 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 24, ст. 1170).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1775 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2158).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 826 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1054).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1626 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 43, ст. 2262).вгору