Документ 858-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2013 р. № 858
Київ

Деякі питання реалізації проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту “Відроджене скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами і Харківської обласної державної адміністрації щодо вибору товариства з обмеженою відповідальністю “Юкрейніан нью агро текноледжіз” інвестором проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту “Відроджене скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства” та укладення з ним відповідного договору.

2. Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами разом з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Харківською обласною державною адміністрацією опрацювати питання щодо можливості залучення кредиту під державні гарантії для реалізації проекту, зазначеного в пункті 1 цієї постанови.

3. Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971, № 61, ст. 2473, № 81, ст. 3280; 2013 р., № 39, ст. 1373), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. № 858

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

1. Пункт 2 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) дотації та часткового відшкодування вартості товарів і робіт для реалізації проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту “Відроджене скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства”, яка надається у період, визначений абзацом першим пункту 1 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, в обсягах згідно з додатками 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 953 “Деякі питання підготовки до реалізації проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту “Відроджене скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 79, ст. 3204).”.

2. Доповнити Порядок пунктом 33-15 такого змісту:

“33-15. Державна підтримка для реалізації проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту “Відроджене скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства” надається розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня інвестору, вибір якого здійснено згідно із законодавством, шляхом виплати:

1) дотації за кожну реалізовану спермодозу у розмірі 50 відсотків кінцевої ціни реалізації, але не більш як 16 гривень за спермодозу. Для виплати такої дотації інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

відомості про обсяги реалізації, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою;

копії:

- сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

- документів, що підтверджують реалізацію (договорів, рахунків-фактур, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень);

2) часткового відшкодування вартості товарів і робіт.

Для створення селекційно-генетичного центру здійснюється часткове відшкодування у розмірі 50 відсотків вартості закуплених у режимі імпорту племінного поголів’я телиць, нетелів, бугайців, але не більш як 7000 гривень за голову, а також сперми, ембріонів, яйцеклітин, які мають племінну (генетичну) цінність. Для виплати такого відшкодування інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

заявку за формою, визначеною Мінагрополітики;

реєстр закуплених племінних тварин;

копії:

- сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

- ветеринарних свідоцтв;

- відповідного договору;

- платіжних документів за таким договором;

- рахунків-фактур (інвойсів);

- митних декларацій.

Для будівництва молочної ферми здійснюється часткове відшкодування у розмірі 50 відсотків вартості будівництва та підприємства з виробництва кормів - у розмірі 30 відсотків вартості будівництва. Для виплати такого відшкодування інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

заявку за формою, визначеною Мінагрополітики;

довідку про відсутність (наявність) понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

видані банками, в яких відкриті рахунки інвестора, довідки про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, типову форму № О3-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію протягом двох попередніх років);

типову форму № О3-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію протягом поточного року);

договір підряду на капітальне будівництво (генеральний, річний, додатковий);

завірені в установленому порядку копії:

- проектної документації на будівництво об’єкта, що затверджена відповідно до законодавства, та експертного звіту про результати розгляду кошторисної частини проектної документації;

- платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво, до яких додаються копії актів про виконані роботи згідно з етапами будівництва із зазначенням пускового комплексу, черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво об’єкта;

- документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

- звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року.

Часткове відшкодування вартості ембріонів вітчизняного походження та робіт з проведення трансплантації ембріонів надається інвестору в розмірі 50 відсотків, але не більш як 1750 гривень за ембріон та 400 гривень за трансплантацію. Для виплати такого відшкодування інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

відомості про обсяги виконаних робіт, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою.”.вгору