Документ 856-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про гуманітарну допомогу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.360 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону
України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2005 р., N 34,
ст. 442) такі зміни:
цифри "10" замінити цифрою "8";
слова "Міністерством праці та соціального захисту населення"
замінити словами "Міністерством праці та соціальної політики";
доповнити абзац словами "на строк, визначений
законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 квітня 2007 року
N 856-Vвгору