Документ 855-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.04.2003, підстава - 580-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1996 р. N 855
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 580 ( 580-2003-п ) від 23.04.2003 )
Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 186 ( 186-99-п ) від 15.02.99
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
На виконання Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У зв'язку із закінченням терміну перереєстрації
спеціальних дозволів (ліцензій), передбаченого абзацом другим
пункту 4 постанови Верховної Ради України від 19 грудня 1995 р.
N 482 ( 482/95-ВР ) "Про порядок введення в дію Закону України
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами", їх дія призупинена.
2. Затвердити Положення про порядок видачі спеціальних
дозволів (ліцензій) суб'єктам підприємницької діяльності на
виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що
додається.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство фінансів. ( Пункт 3 і змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 186 ( 186-99-п ) від 15.02.99 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 1996 р. N 855
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій)
суб'єктам підприємницької діяльності на виробництво
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

( У тексті слово "Держхарчопром" в усіх відмінках замінено
словом "Держспецмонополія" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 186 ( 186-99-п ) від 15.02.99 )
1. Це Положення визначає умови щодо надання спеціальних
дозволів (ліцензій) суб'єктам підприємницької діяльності на
виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (коди
виробів за Гармонізованою системою опису і кодування товарів:
22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08, 24.02 і 24.03). ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 ( 186-99-п ) від
15.02.99 )
2. Спеціальні дозволи (ліцензії) видаються суб'єктам
підприємницької діяльності за заявкою, до якої додаються: підприємцем-громадянином - копії документів, що підтверджують
статус підприємця, рівень освіти і кваліфікації для здійснення
відповідного виду діяльності; підприємцем-юридичною особою - копії засновницьких
документів.
3. Мінфін у триденний термін з дня подачі заявки надає
заявникові-юридичній особі зразки документів, які необхідно
підготувати для отримання спеціального дозволу (ліцензії): дозвіл про допуск підприємства до виробництва продукції
пожежною інспекцією; дозвіл територіального управління Держнаглядохоронпраці на
розпочинання роботи; довідка місцевого органу санепідемслужби про
санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці; документ, що підтверджує проведення атестації підприємств,
який видається органами Держстандарту; характеристика підприємства, дані про забезпечення його
парою, водою, електроенергією, інженерними комунікаціями, перелік
технологічного та лабораторного обладнання, їх відповідність щодо
виробництва продукції, на яку видається ліцензія; довідки державної податкової адміністрації (інспекції) про
взяття заявника на облік як платника податків та про реєстрацію
місць зберігання спирту етилового (для виробників спирту та
алкогольних напоїв); ( Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанови
КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 ) дозвіл власників торгових марок, зареєстрованих у
встановленому порядку, на право їх використання. ( Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від
02.12.96 ) ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
4. Після отримання зазначених документів Мінфін проводить
перевірку умов, що гарантують випуск продукції згідно з вимогами
стандартів та нормативно-технічної документації щодо
невпровадження технологій, які погіршують якість готової
продукції. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 ) Рішення про видачу спеціального дозволу (ліцензії) або
відмову у його видачі приймається Мінфіном у 30-денний термін від
дати отримання всіх необхідних документів.
5. Спеціальні дозволи (ліцензії) видаються терміном на 5
років із щорічним справлянням відповідної плати.
6. Спеціальний дозвіл (ліцензія) видається окремо на
виробництво спирту етилового; спирту коньячного; спирту плодового;
алкогольних напоїв; тютюнових виробів.
7. Видача спеціального дозвілу (ліцензії) здійснюється у
разі подання заявником копій платіжних документів, завірених
банком, та підтвердження державної податкової адміністрації
(інспекції) за місцем реєстрації заявника. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
8. Спеціальний дозвіл (ліцензія) оформлюється в двох
примірниках, перший з яких видається суб'єкту підприємницької
діяльності, другий зберігається в Мінфіні разом з
документами, на підставі яких видана ліцензія. У разі втрати
ліцензії її поновлення здійснюється згідно з цим Порядком. Передача спеціального дозволу (ліцензії) іншим суб'єктам
підприємницької діяльності забороняється. ( Пункт 8 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 )
9. У спеціальному дозволі (ліцензії) зазначається
найменування органу, що її видав, найменування суб'єкта
підприємницької діяльності, його місцезнаходження (для фізичних
осіб - місце проживання), місце і вид діяльності, на яку видається
ліцензія, місце зберігання спирту етилового і їх місткість, номер
реєстрації ліцензії, термін її дії, особливі умови, дата видачі
ліцензії, підпис уповноваженої особи. Ліцензія засвідчується
гербовою печаткою Мінфіну. ( Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від
02.12.96 ) Форма ліцензії, а також журналу, в якому реєструються
ліцензії, затверджується Мінфіном. До спеціального дозволу (ліцензії) додається перелік
найменувань продукції, на виробництво яких видається ліцензія.
Перелік засвідчується гербовою печаткою Мінфіну. Зміни до переліку
найменувань продукції вносяться Мінфіном без справляння
додаткового збору. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 )
10. Про видачу спеціального дозволу (ліцензії)
Мінфіном у письмовій формі в п'ятиденний термін повідомляє
державну податкову інспекцію за місцем знаходження суб'єкта
підприємницької діяльності.
11. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали
спеціальні дозволи (ліцензії), подають Мінфіну щоквартально до 10
числа наступного за звітним періодом місяця дані про виробництво
та реалізацію продукції (в тому числі на експорт), на яку видана
ліцензія.
12. Дія спеціального дозволу (ліцензії) на виробництво
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів призупиняється або
припиняється і ліцензія анулюється Мінфіном у разі: порушення технології виробництва; випуску і реалізації продукції з відхиленням від вимог
стандартів, інших нормативних документів; несвоєчасного перерахування поточних платежів за ліцензію; ухилення від реєстрації в державні податкові адміністрації (інспекції);
неподання звіту про обсяги і асортимент виробництва та
реалізації продукції, завіреного державною податковою
адміністрацією (інспекцією); ( Абзац шостий пункту 12 в редакції
Постанови КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 )
передачі спеціального дозволу (ліцензії) іншому суб'єктові
підприємницької діяльності; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 ) відсутності переліку найменувань продукції, на виробництво
якої видана ліцензія, або випуску продукції, що не передбачена
зазначеним переліком; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 ) використання торгових марок, зареєстрованих в установленому
порядку, без дозволу їх власників; ( Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1439 ( 1439-96-п ) від 02.12.96 ) приховування фактичних обсягів виробництва продукції. ( Пункт 12 доповнено абзацом гідно з Постановою КМ N 1439
( 1439-96-п ) від 02.12.96 )
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
13. Надходження і використання бланків спеціального дозволу
(ліцензії), її обліку здійснюються відповідно до вимог про облік
бланків суворої звітності. Мінфін здійснює контроль за дотриманням
встановлених вимог щодо виробництва продукції, на яку видана
ліцензія.
14. Анульовані спеціальні дозволи (ліцензії) підлягають
поверненню Мінфіну в тижневий термін.вгору