Деякі питання передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Порядок, Положення, Перелік від 27.07.2011855
Документ 855-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.03.2015, підстава - 77-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 2011 р. N 855
Київ
Деякі питання передачі квартир,
придбаних Державною іпотечною установою
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 668 ( 668-2013-п ) від 14.08.2013
N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

Відповідно до статті 30 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік" ( 2857-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

2. Затвердити Порядок безоплатної передачі квартир, придбаних
Державною іпотечною установою, що додається. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 77 ( 77-2015-п ) від
04.03.2015 }
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
{ Склад Міжвідомчої ради з координації здійснення заходів
щодо безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною
установою, виключено на підставі Постанови КМ N 77 ( 77-2015-п )
від 04.03.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 855
ПОРЯДОК
безоплатної передачі квартир, придбаних
Державною іпотечною установою

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатної передачі
квартир, що придбані Державною іпотечною установою відповідно до
актів Кабінету Міністрів України, закріплені за нею на праві
повного господарського відання та перебувають на її балансі
(далі - квартири), визначеним у таких актах органам.
2. Квартири передаються безоплатно відповідно до актів
Кабінету Міністрів України:
1) в управління відповідного органу (Міноборони, МВС, МНС,
СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації
Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони,
Генеральної прокуратури України);
2) з державної власності у комунальну власність
територіальних громад.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

5. Безоплатна передача квартир здійснюється відповідною
комісією, що утворюється:
органом, уповноваженим управляти державним майном, якому
передаються квартири;
виконавчим органом сільської, селищної, міської ради - у разі
передачі квартир з державної власності у комунальну власність
відповідних територіальних громад.
До складу комісії з питань безоплатної передачі квартир
входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації,
а також не менш як три представники органу, якому передаються
квартири. { Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015}
Головою зазначеної комісії є керівник органу, якому
передаються квартири.
Безоплатна передача квартир оформляється актом
приймання-передачі, складеним на підставі актів Кабінету Міністрів
України щодо надання громадянам квартир.
Акт приймання-передачі квартир складається у п'яти
примірниках за формою ( z1493-11 ), встановленою Мінрегіоном,
підписується головою та членами комісії з питань безоплатної
передачі квартир та затверджується органом, який утворив таку
комісію.
6. Після затвердження акт приймання-передачі квартир
подається:
1) три примірники - органові, якому передаються квартири;
2) один примірник - Державній іпотечній установі;

{ Підпункт 3 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

7. Державна іпотечна установа веде реєстр актів
приймання-передачі квартир та подає його Мінфіну.
На підставі зазначеного реєстру Мінфін подає Кабінетові
Міністрів України проект рішення про коригування розміру
статутного капіталу Державної іпотечної установи на відповідну
суму.
8. Державна іпотечна установа та органи, яким передані
квартири, відображають в установленому порядку факт здійснення
операції з передачі квартир у бухгалтерському обліку.
Зазначені органи забезпечують перерахування до місцевих
бюджетів коштів, які сплачуються громадянами за понаднормативну
площу квартир, за кодом класифікації доходів бюджету 31030000
"Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці
Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності"
( v0011201-11 ).
9. Акт приймання-передачі квартир ураховується під час
прийняття в установленому порядку рішення про видачу свідоцтва про
право власності на нерухоме майно.
10. Після передачі квартир внесення змін до затверджених
Кабінетом Міністрів України поіменних списків громадян, яким
надаються квартири, у разі смерті громадянина, відмови від
квартири, з'ясування (виникнення) обставин, які призвели до втрати
права на житло, або зміни інформації про членів сім'ї,
здійснюється органами, яким передані квартири.

{ Положення про Міжвідомчу раду з координації здійснення
заходів щодо безоплатної передачі квартир, придбаних Державною
іпотечною установою, втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 855
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня
2009 р. N 1037 ( 1037-2009-п ) "Про розподіл квартир, що придбані
Державною іпотечною установою" (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 75, ст. 2573).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009
р. N 1300 ( 1300-2009-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1037" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 93, ст. 3180).
3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня
2010 р. N 18 ( 18-2010-п ) "Деякі питання розподілу квартир, що
придбані Державною іпотечною установою" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 1, ст. 36).
4. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 р. N 50 ( 50-2010-п ) (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 5, ст. 197).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р.
N 192 ( 192-2010-п ) "Про доповнення пункту 3 Порядку розподілу
квартир, що придбані Державною іпотечною установою" (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 14, ст. 671).вгору