Документ 854-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2017, підстава - 165-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. № 854
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 165 від 22.03.2017}

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 102 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 481; 2013 р., № 23, ст. 777, № 62, ст. 2221), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 854

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України

1. У пункті 4:

1) підпункт 1 виключити;

2) у підпункті 2 слово “конгресів,” виключити;

3) у підпункті 10 слово “виставок,” виключити.

2. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим МЗС планом заходів з урахуванням актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683). У разі потреби до такого плану заходів в установленому порядку вносяться зміни.”.вгору