Документ 854-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 35, ст.302 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1523-III ( 1523-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 20, ст.149 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10,
ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224;
1999 р., N 4, ст. 33, N 5-6, ст. 53, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18,
ст. 140; із змінами, внесеними законами України від 2 червня
1999 року та від 3 червня 1999 року) такі зміни:
( Пункт 1 статті 1 втратив чинність на підставі Закону
N 1523-III ( 1523-14 ) від 02.03.2000 )
2) доповнити статтю 11 пунктом 11.24 такого змісту:
"11.24. До 1 січня 2005 року діє положення цього Закону, яке
стосується звільнення від оподаткування операцій з продажу путівок
на санаторно-курортне лікування та відпочинок у
санаторно-курортних закладах, розміщених в Автономній Республіці
Крим".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 липня 1999 року
N 854-XIVвгору