Документ 853-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 липня 2009 р. N 853-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо інтеграції осіб, яким надано статус біженця,
в українське суспільство на період до 2012 року

1. Затвердити план заходів щодо інтеграції осіб, яким надано
статус біженця, в українське суспільство на період до 2012 року
(далі - план заходів), що додається.
2. Держкомнацрелігій забезпечити залучення в установленому
порядку позабюджетних джерел фінансування для виконання плану
заходів.
3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів,
подавати кожного півріччя до 5 числа наступного місяця
Держкомнацрелігій звіт про стан його виконання для узагальнення та
інформування до 20 числа зазначеного місяця Кабінету Міністрів
України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2009 р. N 853-р
ПЛАН
заходів щодо інтеграції осіб,
яким надано статус біженця, в українське суспільство
на період до 2012 року

Удосконалення нормативно-правової бази
1. Провести аналіз узгодженості Законів України "Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
( 1382-15 ), "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства" ( 3929-12 ), "Про імміграцію" ( 2491-14 ), "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам" ( 1727-15 ), "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
із Законом України "Про біженців" ( 2557-14 ), їх відповідності
Конвенції про статус біженців ( 995_011 ), 1951 року та Протоколу
щодо статусу біженців ( 995_363 ), 1967 року, розробити проекти
відповідних нормативно-правових актів про внесення змін до
законодавства та подати в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Верховної
Ради України.
Держкомнацрелігій, Мін'юст,
Мінпраці, МВС, МОН, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
2009-2010 роки.
Організаційно-методичні заходи
2. Зібрати та проаналізувати інформацію про освітній рівень
біженців в Україні.
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Листопад 2009 року.
3. Розробити програму з вивчення української мови як
іноземної, історії, культури, державного устрою України для
біженців.
Держкомнацрелігій, МОН із
залученням провідних наукових
установ разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою), громадськими
організаціями (за згодою).
Березень 2010 року.
4. Розробити навчально-методичні посібники з вивчення
української мови як іноземної, історії, культури, державного
устрою України для біженців.
Держкомнацрелігій, МОН із
залученням провідних наукових
установ разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою), громадськими
організаціями (за згодою).
Березень 2010 року.
5. Розробити методичні рекомендації стосовно навчання дітей
біженців у загальноосвітніх навчальних закладах.
Держкомнацрелігій, МОН із
залученням провідних наукових
установ разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою), громадськими
організаціями (за згодою).
Квітень 2010 року.
6. Провести заходи з підготовки фахівців з викладання
української мови як іноземної, історії, культури, державного
устрою України для біженців у регіонах найбільшої концентрації
зазначеної категорії осіб.
Держкомнацрелігій, МОН із
залученням провідних наукових
установ разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою).
Грудень 2009 року.
7. Проаналізувати процедуру визнання іноземних дипломів про
освіту осіб, які набули статус біженців, на її відповідність
міжнародним нормам і стандартам.
Держкомнацрелігій, МОН разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Вересень 2009 року.
8. Розробити методичні рекомендації для працівників органів
державної служби зайнятості щодо надання допомоги у сприянні
працевлаштуванню, професійній підготовці, перепідготовці,
підвищенню кваліфікації біженців з метою їх подальшого
працевлаштування та надання інформаційних послуг з цих питань.
Держкомнацрелігій, Мінпраці,
Державний центр зайнятості разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Листопад 2009 року.
9. Регулярно (щокварталу) проводити моніторинг кількості
безробітних біженців та аналіз рівня їх кваліфікації.
Держкомнацрелігій, Мінпраці,
Державний центр зайнятості.
Постійно, починаючи з 2010 року.
10. Розробити інструкції з роботи із дітьми, розлученими із
сім'єю, жінками та іншими вразливими групами біженців.
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Грудень 2009 року.
11. Розробити спільний проект за участю відповідних
міжнародних організацій з надання допомоги у сфері
психосоціального консультування біженців.
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою)
Листопад 2009 року.
Організаційно-практичні заходи
12. Визначити перелік навчальних закладів, на базі яких
будуть організовані курси з вивчення української мови як
іноземної, історії, культури, державного устрою України для
біженців у регіонах найбільшої концентрації зазначеної категорії
осіб. Розробити порядок видачі слухачам курсів сертифікатів
державного зразка. За рахунок фінансування міжнародних організацій
передбачити стипендії для слухачів курсів на період навчання.
Держкомнацрелігій, МОН разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Починаючи з січня 2010 року.
13. Організувати для дітей біженців, які навчаються в
загальноосвітніх навчальних закладах, додаткові заняття за
шкільною програмою та з метою підготовки випускників до вступу у
вищі навчальні заклади.
МОН, Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Протягом 2009 року.
14. Створити на базі пункту тимчасового розміщення біженців у
Закарпатській області центр роботи з дітьми, розлученими із
сім'єю.
Держкомнацрелігій, громадські
організації (за згодою).
Протягом 2009 року.
15. Започаткувати пілотні проекти щодо інтеграції біженців
через їх зайнятість в регіонах найбільшої концентрації зазначеної
категорії осіб.
Держкомнацрелігій, Мінпраці,
Державний центр зайнятості разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Вересень 2009 року.
16. Організувати та забезпечити проведення підсумкової
конференції з метою оцінки результатів пілотних проектів щодо
інтеграції біженців через їх зайнятість.
Держкомнацрелігій, Мінпраці,
Державний центр зайнятості разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
I квартал 2011 року.
17. Забезпечити у разі потреби професійне навчання біженців,
які зареєстровані в установленому порядку в державній службі
зайнятості як безробітні.
Мінпраці, Держкомнацрелігій разом
з регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Жовтень 2009 року.
18. Систематично проводити навчально-методичні семінари для
працівників територіальних центрів зайнятості, служб соціального
захисту населення.
Держкомнацрелігій, Мінпраці разом
з регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Постійно, починаючи з липня
2009 року.
19. Підготувати і видати інформаційну брошуру "Як біженцю
знайти роботу".
Мінпраці, Державний центр
зайнятості, Держкомнацрелігій
разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою), громадськими
організаціями (за згодою).
Протягом 2009 року.
20. Розробити пам'ятку для роботодавців про правове становище
біженців у сфері працевлаштування.
Мінпраці, Державний центр
зайнятості, Держкомнацрелігій
разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою), громадськими
організаціями (за згодою).
Протягом 2009 року.
21. Забезпечити консультування біженців щодо їх
працевлаштування, надання соціальних послуг та соціальної
допомоги.
Держкомнацрелігій, Мінпраці разом
з регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Постійно.
22. Видати оновлену інформаційну брошуру "Як біженцю набути
громадянство України".
МВС, Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
2010 рік.
23. Сприяти збереженню національно-культурної самобутності
біженців шляхом підтримки діяльності громад біженців (сприяння
проведенню днів національної культури, задоволення релігійних,
мовних потреб тощо).
Держкомнацрелігій, МКТ, МОН.
Постійно.
24. Провести всеукраїнський фестиваль "Діалог на всіх рівнях"
в рамках щорічного відзначення Всесвітнього дня біженців.
Держкомнацрелігій, МКТ, Київська
міська держадміністрація разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
міжнародними організаціями (за
згодою).
20 червня 2010 року.
25. Вивчити можливість створення волонтерського руху з метою
надання соціальної допомоги біженцям.
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Серпень 2009 року.
26. Створити на базі пунктів тимчасового розміщення біженців
у Закарпатській та Одеській областях адаптаційні центри для
біженців.
Держкомнацрелігій, Закарпатська,
Одеська обласні держадміністрації.
Постійно, починаючи з листопада
2009 року.
27. Провести заходи, спрямовані на підвищення правової
культури біженців (обізнаності у своїх правах та обов'язках).
Держкомнацрелігій, МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби
разом з регіональним
представництвом Управління
Верховного Комісара ООН у справах
біженців в Білорусі, Молдові та
Україні (за згодою), громадськими
організаціями (за згодою).
Постійно, починаючи з 2010 року.
28. Вивчити можливість забезпечення біженців житлом шляхом
рівномірного розселення за регіонами України.
Держкомнацрелігій, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно, починаючи з 2010 року.
29. Забезпечити інформаційну підтримку заходів з інтеграції
біженців в українське суспільство шляхом систематичного
висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з
формуванням толерантного ставлення місцевого населення до біженців
(соціальна реклама).
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Постійно, починаючи з 2010 року.
30. Налагодити співробітництво між органами виконавчої влади
і громадськими та міжнародними організаціями у сфері здійснення
інтеграційних заходів з урахуванням Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.
Держкомнацрелігій, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади разом з
громадськими організаціями (за
згодою).
Постійно.
Фінансове та матеріально-технічне
забезпечення виконання заходів плану
31. Залучити до виконання заходів плану кошти, виділені
Європейською Комісією для реалізації проекту "Інтеграція біженців
в Білорусі, Молдові і Україні".
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою).
Постійно.
32. Визначити першочергові проекти, реалізація яких потребує
залучення міжнародної фінансової допомоги.
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні (за згодою),
громадськими організаціями (за
згодою).
Постійно.
Міжнародне співробітництво
33. Запровадити практику підписання двосторонніх та
багатосторонніх міжвідомчих договорів про співробітництво з
аналогічними відомствами інших країн.
Держкомнацрелігій, МЗС.
Постійно.
34. Здійснити заходи щодо вивчення зарубіжного досвіду в
сфері здійснення інтеграційних заходів і обміну інформацією з
відповідними відомствами інших країн.
Держкомнацрелігій, МЗС.
Постійно.
35. Вивчити питання щодо залучення коштів міжнародних
організацій шляхом подачі заявки на отримання грантів для
розв'язання завдання із створення мережі соціального житла для
біженців.
Держкомнацрелігій разом з
регіональним представництвом
Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців в Білорусі,
Молдові та Україні, громадськими
організаціями (за згодою).
Постійно.вгору