Документ 852-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.03.2004, підстава - 417-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 червня 1998 р. N 852
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 417 ( 417-2004-п ) від 31.03.2004 )
Про запровадження механізму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1666 ( 1666-98-п ) від 21.10.98
N 694 ( 694-99-п ) від 24.04.99
N 367 ( 367-2001-п ) від 23.04.2001
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001
N 716 ( 716-2003-п ) від 15.05.2003 )

З метою належного організаційного забезпечення адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та
відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво
між Європейськими Співтовариствами та Україною від 14 червня
1994 р. ( 998-012 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство юстиції координацію діяльності
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо
забезпечення адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу.
2. Для забезпечення координації та взаємодії міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади у процесі адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу
створити при Міністерстві юстиції Міжвідомчу координаційну раду з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу в складі згідно з додатком.
3. Установити, що головою Міжвідомчої координаційної ради з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу є за посадою Міністр юстиції України. Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її
складу.
4. Міністерству юстиції до 20 серпня 1998 р. внести на
розгляд Кабінету Міністрів України проект Положення про Міжвідомчу
координаційну раду з питань адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.
5. Затвердити перелік міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу
(додається).
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 716
( 716-2003-п ) від 15.05.2003 )
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.52
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 852
Склад
Міжвідомчої координаційної ради з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу
СТАНІК - Міністр юстиції, голова Ради
Сюзанна Романівна
БУТЕЙКО - перший заступник Міністра закордонних
Антон Денисович справ, заступник голови Ради
БОГАТИРЬОВА - заступник Міністра охорони здоров'я
Раїса Василівна
БУРЯК - перший заступник голови
Леонід Васильович Держспоживзахисту
ВАСИЛЬЧЕНКО - заступник Міністра охорони навколишнього
Василь Васильович природного середовища та ядерної безпеки
ЄГОРОВ - перший заступник Голови Держмитслужби
Олександр Борисович
ЖЕНЖЕРА - перший заступник голови Держкомзв'язку
Віктор Леонідович
ІГНАЩЕНКО - перший заступник Голови Національного
Володимир Анатолійович агентства з питань розвитку та
європейської інтеграції
КОСТЮЧЕНКО - перший заступник Міністра транспорту
Леонід Михайлович
КРИВОШЕЄВА - начальник від ділу систематизації
Ніна Володимирівна законодавства і реєстрації нормативних
актів юридичного департаменту
Національного банку (за згодою)
ЛИТВИН - заступник Міністра фінансів
Андрій Володимирович
ЛУТАК - заступник голови Укрстрахнагляду
Микола Дмитрович
МЕЛЬНИЧЕНКО - заступник Голови Антимонопольного
Олександр Іванович комітету
ОСТАПЧУК - заступник голови Держкомстату
Юрій Михайлович
ПРИСТАЙКО - заступник Голови СБУ
Володимир Ілліч
РОМАШКО - член Державної комісії з цінних паперів
Олексій Юрійович та фондового ринку
РУБАН - перший заступник голови Держстандарту
Юрій Григорович
СЕРВІНСЬКИЙ - начальник юридичного управління
Андрій Юрійович МЗЕЗторгу
ЧЕРНОВ - заступник директора Державного
Анатолій Петрович департаменту ядерної енергетики
Мінпаливенерго
ШЕВЧУК - перший заступник Міністра економіки
Василь Якович
ШИТРЯ - заступник Голови Державної податкової
Олексій Іванович адміністрації
ШТАНЬКО - заступник Міністра внутрішніх справ
Олександр Федорович
ЯРОШОВЕЦЬ - заступник Міністра агропромислового
Василь Степанович комплексу
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367
( 367-2001-п ) від 23.04.2001 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 852
ПЕРЕЛІК
міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського
Союзу
—————————————————————————————————————————————————————————————————- Акти законодавства | Міністерства, інші центральні органи | виконавчої влади —————————————————————————————————————————————————————————————————— Про митну справу Держмитслужба, Мінекономіки, Держкомстат,
Мін'юст, Антимонопольний комітет,
МЗЕЗторг, Держпідприємництва
Про організаційно- Мін'юст, Мінекономіки, Антимонопольний
правові форми комітет, Мінфін, Держпідприємництва,
юридичних осіб, Державна комісія з цінних паперів та
створення, діяльність фондового ринку, МЗС за участю
та припинення Національного банку та Фонду державного
діяльності юридичних майна
осіб
Про банківську справу Мін'юст, МЗС, Антимонопольний комітет за
участю Національного банку
Про бухгалтерський Мінфін, Державна податкова адміністрація,
облік, податки і Мінекономіки, Державна комісія з цінних
збори (обов'язкові паперів та фондового ринку, Мін'юст, МЗС,
платежі) Держпідприємництва
Про право Державний комітет з питань науки та
інтелектуальної інтелектуальної власності,
власності Антимонопольний комітет, Держмитслужба,
Мін'юст, МЗС, Мінекономіки
Про охорону праці Держнаглядохоронпраці, Мінпраці,
Комітет з питань стандартизації,
метрології та сертифікації, Держкомстат,
Мін'юст, МЗС
Про фінансові послуги Укрстрахнагляд, Мінфін, Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку,
Мінекономіки, МВС, Мін'юст, МЗС,
Антимонопольний комітет за участю
Національного банку та Фонду державного
майна
Про державні закупівлі Мінекономіки, Мінагропром,
Мінпромполітики, МЗЕЗторг, Мінпаливенерго,
Мінфін, Мін'юст, МЗС, Антимонопольний
комітет, Держпідприємництва
Про охорону здоров'я МОЗ, Мінпраці, Держнаглядохоронпраці,
та життя людей Мін'юст, МЗС, Комітет з питань
стандартизації, метрології та
сертифікації
Про охорону Мінекоресурсів, Держатомрегулювання, МОЗ,
навколишнього Мінпаливенерго, Держстандарт, Мін'юст,
природного середовища Держкомлісгосп, Держводгосп, Держкомзем,
та раціональне Мінагрополітики
використання
природних ресурсів

Про захист прав Держспоживзахист, Антимонопольний комітет,
споживачів Мін'юст, Мінекономіки, МЗС, Комітет з
питань стандартизації, метрології та
сертифікації, МОЗ, Держпідприємництва
Про технічні правила Комітет з питань стандартизації,
і стандарти метрології та сертифікації, Держбуд,
Мін'юст, МЗС, Держпідприємництва
Про ядерну енергію Мінпаливенерго, Держатомрегулювання,
Мінекоресурсів, Мін'юст, МЗС
Про транспорт Мінтранс, Мін'юст, МЗС, МВС
Про інвестиційну Національне агентство з питань розвитку та
діяльність європейської інтеграції, Державний
інвестиційний фонд, МЗЕЗторг, Мін'юст,
Мінекономіки, Антимонопольний комітет
Про боротьбу зі Мін'юст, МВС, СБУ, МОЗ, Державна податкова
злочинністю, в тому адміністрація, Держмитслужба, МЗС
числі з наркобізнесом
Про зв'язок Державний комітет зв'язку та
інформатизації, Мін'юст, МЗС
Про захист Антимонопольний комітет, Мін'юст,
конкуренції Мінекономіки, МЗС, Держпідприємництва

Про підприємницьку Держпідприємництва, Антимонопольний
діяльність комітет, Мін'юст, Мінекономіки,
Держспоживзахист
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 1666
( 1666-98-п ) від 21.10.98, N 694 ( 694-99-п ) від 24.04.99, N 367
( 367-2001-п ) від 23.04.2001, N 1006 ( 1006-2001-п ) від
09.08.2001 )вгору