Документ 851-2008-п, попередня редакція — Редакція від 19.05.2011, підстава - 489-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 2008 р. N 851
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для створення системи моніторингу фондового ринку
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 979 ( 979-2010-п ) від 27.10.2010
N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

{ Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 2154-17 ) Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку за програмою "Створення системи моніторингу
фондового ринку", використовуються відповідно до Порядку,
затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ N 979
( 979-2010-п ) від 27.10.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для створення системи моніторингу фондового
ринку, що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 851
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для створення системи моніторингу фондового ринку
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 489
( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) за програмою
"Створення системи моніторингу фондового ринку" (далі - бюджетні
кошти). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку. { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови
КМ N 979 ( 979-2010-п ) від 27.10.2010; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

2. Бюджетні кошти спрямовуються на розроблення Концепції
модернізації системи моніторингу фондового ринку, впровадження
пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 979 ( 979-2010-п ) від
27.10.2010, N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }
3. Комісія готує та затверджує план заходів з реалізації
напрямів, визначених пунктом 2 цього Порядку, та подає його
протягом двох тижнів після затвердження паспорта програми
"Створення системи моніторингу фондового ринку" Мінфіну.

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 979
( 979-2010-п ) від 27.10.2010 }

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється у встановленому законодавством порядку.

{ Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 489 ( 489-2011-п ) від 11.05.2011 }

Відповідальний виконавець бюджетної програми подає щокварталу
до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про стан виконання
результативних показників відповідно до паспорта бюджетної
програми разом з результатами аналізу, поясненнями, висновками
щодо виконання затверджених показників. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 489 ( 489-2011-п ) від
11.05.2011 }
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків розпорядникам та/або одержувачам
бюджетних коштів, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за
бюджетною програмою "Створення системи моніторингу фондового
ринку" здійснюється відповідно до вимог частини першої статті 48
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2011-п ) від
11.05.2011 }
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2011-п ) від
11.05.2011 }вгору