Документ 850-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.11.2000, підстава - 1753-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1996 р. N 850
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1753 ( 1753-2000-п ) від 29.11.2000 )
Про порядок надання державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом етиловим,
коньячним і плодовим
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1360 ( 1360-97-п ) від 08.12.97
N 450 ( 450-99-п ) від 24.03.99 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок надання державним
підприємствам повноважень на експорт, імпорт та оптову торгівлю
спиртом етиловим, коньячним і плодовим (додається).

( Державну експертну міжвідомчу комісію з питань надання
повноважень на експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом
етиловим, коньячним і плодовим ліквідовано на підставі Постанови
КМ N 450 ( 450-99-п ) від 24.03.99 ) 2. Утворити Державну
експертну міжвідомчу комісію з питань надання повноважень на
експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом етиловим, коньячним і
плодовим (далі - Комісія) у складі представників Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерства економіки,
Міністерства фінансів, Міністерства агропромислового комплексу,
Державної митної служби та апарату Кабінету Міністрів України.
Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів
України. Визначити робочим органом Комісії управління по контролю за
виробництвом спирту та лікеро-горілчаних виробів Комітету харчової
промисловості Міністерства агропромислового комплексу. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1360 ( 1360-97-п ) від
08.12.97 )
( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1360
( 1360-97-п ) від 08.12.97 ) 3. Призначити головою Комісії
Першого віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В.В.
Голові Комісії у десятиденний термін подати на затвердження
персональний склад Комісії.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.52
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 1996 р. N 850
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання державним підприємствам повноважень
на експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом
етиловим, коньячним і плодовим

1. Це Положення регулює діяльність, пов'язану з оформленням
та видачею державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт
або оптову торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим.
2. Рішення про надання державним підприємствам повноважень на
експорт, імпорт або оптову торгівлю спиртом етиловим, коньячним і
плодовим приймається Кабінетом Міністрів України за поданням
Державної експертної міжвідомчої комісії з питань надання
повноважень на експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом
етиловим, коньячним і плодовим (далі - Комісія).
3. Для отримання повноважень на експорт, імпорт або оптову
торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим державні
підприємства подають до Комісії письмову заяву із зазначенням в
ній назви підприємства, виду діяльності, на який оформляються
повноваження, дати державної реєстрації, кількості працівників,
основних напрямів господарської, в тому числі зовнішньоекономічної
діяльності, обсягів товарообігу, розміру прибутку за останній рік.
До заяви додаються:
реєстраційна картка державного підприємства-заявника за
формою згідно з додатком; довідка податкової інспекції про відсутність дебіторської
заборгованості на момент подання документів; довідки про наявність карбованцевого та валютного рахунків; довідка про відсутність (наявність) рахунків за межами
України; довідка органів Мінстату про присвоєння кодів; нотаріально засвідчені копії установчих документів з
доповненнями та змінами (у разі їх наявності); копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; лист-клопотання органу, до сфери управління якого належить
підприємство-заявник.
4. Заява розглядається Комісією протягом 30 днів від дати
подання документів.
5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як 2/3 її членів. Рішення Комісії приймається простою
більшістю голосів присутніх на засіданні та оформлюється
протоколом засідання Комісії. Копія протоколу разом з проектом
розпорядження Кабінету Міністрів України подається на розгляд
Кабінету Міністрів України.

Додаток
до Положення про порядок надання
державним підприємства повноважень
на експорт, імпорт та оптову торгівлю
спиртом етиловим, коньячним і плодовим
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Заявник _____________________________________________________
(повна назва державного підприємства із зазначенням _____________________________________________________________
органу, до сфери управління якого воно належить) _____________________________________________________________ Місцезнаходження_____________________________________________ _____________________________________________________________ Телефон______________ Телефакс ______________________________ Код ЗУКПО Код СПАТО Код ЗКГНГ
( ) ( ) ( )
Заявник зобов'язується всю виручку від експорту, імпорту або оптової торгівлі спирту зарахувати на: свій валютний рахунок________________________________________
(номер та назва відділення банку) _____________________________________________________________ свій карбованцевий рахунок__________________________________
(номер та назва відділення банку) _____________________________________________________________

____________________________
МП (підпис керівника ____________________________
підприємства-замовника)вгору