Про забезпечення навчальних закладів підручниками та посібниками
Розпорядження Президента України від 04.04.200385/2003-рп
Документ 85/2003-рп, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2003

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про забезпечення навчальних
закладів підручниками та посібниками

З метою належного забезпечення загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів підручниками та
посібниками:
1. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо:
запровадження системи конкурсного відбору рекомендованих до
використання в навчальних закладах підручників та посібників,
забезпечення оптимізації їх світоглядного та виховного спрямування
відповідно до державних стандартів освіти;
удосконалення механізму визначення виконавців державного
замовлення на виготовлення підручників та іншої
навчально-методичної літератури, забезпечивши раціональне
використання виділених для цього державних коштів та поліпшення
якості поліграфічного виконання такої літератури;
забезпечення видання, придбання, доставки підручників і
посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів до
початку нового навчального року, профінансувавши зазначені заходи
у повному обсязі видатків, передбачених на ці цілі у Державному
бюджеті України на відповідний рік.
2. Міністерству освіти і науки України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
своєчасну доставку підручників і посібників до навчальних
закладів.
3. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на
Головне управління з питань внутрішньої політики Адміністрації
Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 квітня 2003 року
N 85/2003-рпвгору