Документ 85-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 85
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 979) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 85

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

1. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) та розміри надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів згідно з додатками 1 і 2.”.

2. Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 4 замінити абзацами такого змісту:

“у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів таких установ і їх заступникам.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно дев’ятнадцятим - двадцять восьмим.

3. Пункт 6 виключити.

4. Пункт 2 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам державних спеціалізованих установ судових експертиз, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацами такого змісту:

“наукової роботи в інших науково-дослідних, наукових установах;

проходження служби (роботи) в експертних підрозділах органів внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки та Державної прикордонної служби.”.

5. Додатки 1 і 2 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. № 314
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 85)

СХЕМА
посадових окладів працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник (директор, завідувач) установи

6800-7700

Завідувач (начальник) відділення

6300-6800

Керівники (начальники, завідувачі) основних підрозділів, учений секретар

6300-6800

Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів, що входять до складу основних підрозділів

5800-6300

Головний інженер установи

5300-5800

Помічник керівника (директора, завідувача)

4080-5040

Головний судовий експерт

5900-7200

Провідний судовий експерт

5500-6800

Старший судовий експерт

5200-6000

Судовий експерт

4800-5500

Стажист судового експерта

4200-5200

Головний науковий співробітник

6800-7300

Провідний науковий співробітник

5900-6800

Старший науковий співробітник

5500-6400

Науковий співробітник

4800-6000

Молодший науковий співробітник

4200-5200


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. № 314
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 85)

РОЗМІРИ
надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів

Кваліфікаційний клас судового експерта

Розмір надбавки, гривень

Вищий кваліфікаційний клас

700

1 кваліфікаційний клас

600

2 кваліфікаційний клас

500

3 кваліфікаційний клас

400

4 кваліфікаційний клас

300

5 кваліфікаційний клас

200”.
вгору