Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищої ради юстиції
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2000849
Документ 849-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 травня 2000 р. N 849
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці
працівників Вищої ради юстиції
( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ N 1557
( 1557-2003-п ) від 02.10.2003 )
( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 1481
( 1481-2004-п ) від 04.11.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 37
( 37-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 520 ( 520-2005-п ) від 30.06.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити посадові оклади секретарям секцій Вищої ради
юстиції - 370 гривень. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 520 ( 520-2005-п ) від
30.06.2005 )
Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців апарату Вищої ради юстиції згідно з
додатками 1 і 2.
Інші умови оплати праці Голови, заступника Голови, секретарів
секцій Вищої ради юстиції, керівних працівників, спеціалістів і
службовців апарату Вищої ради юстиції встановлюються відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469, N 51,
ст. 2541).
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий та
четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 1998 р. N 960 ( 960-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників Вищої ради юстиції України" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 26, ст. 939).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 849
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату Вищої ради юстиції
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Керівник секретаріату 340
Начальник управління, самостійного відділу 310-330
Керівник служби - головний радник 310
Голови Вищої ради юстиції
Завідувач відділу в складі управління 270-300
Керівник прес-служби 270-300
Радник: Голови Вищої ради юстиції, 300
заступника Голови; помічник Голови
Вищої ради юстиції
Завідувач сектору в складі 260
самостійного відділу
Головний: консультант, спеціаліст; 220-250
помічник: заступника Голови,
секретаря секції
Старший консультант 200
Консультант 135-155
Провідний спеціаліст 155-180
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Секретар засідання 115

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 849
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату Вищої ради юстиції
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Відповідальний черговий 140-150
Завідувач: архіву, протокольної частини, 125-130
підрозділу з обліку і доставки документів,
бібліотеки
Старший: інспектор, статистик; завідувач: 110-125
друкарського бюро,
копіювально-розмножувального бюро
Завідувач: експедиції, господарства, 100-105
складу; орденської комори; касир, інспектор,
статистик, бібліотекар
Секретар керівника 95-100
Комендант 105-110
Стенографістка I категорії, оператор 105-110
комп'ютерного набору, оператор
копіювально-розмножувальної техніки
Стенографістка II категорії, 95-105
секретар-стенографістка, друкарка
I категорії, друкарка диктофонної групи
Друкарка II категорії, секретар-друкарка 90-95
Діловод, архіваріус, експедитор 90

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В. ЛИСИЦЬКИЙвгору