Документ 848-95-п, попередня редакція — Редакція від 06.03.2018, підстава - 114-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 1995 р. N 848
Київ
Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 31 ( 31-96-п ) від 10.01.96
N 541 ( 541-96-п ) від 22.05.96
N 1231 ( 1231-96-п ) від 05.10.96
N 1050 ( 1050-97-п ) від 22.09.97
N 119 ( 119-98-п ) від 04.02.98
N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99
N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99
N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000
N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000
N 506 ( 506-2001-п ) від 16.05.2001
N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001
N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002
N 253 ( 253-2003-п ) від 24.02.2003
N 1730 ( 1730-2003-п ) від 05.11.2003
N 973 ( 973-2004-п ) від 28.07.2004
N 1703 ( 1703-2006-п ) від 12.12.2006
N 765 ( 765-2007-п ) від 23.05.2007
N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009
N 559 ( 559-2009-п ) від 20.05.2009
N 621 ( 621-2010-п ) від 14.07.2010
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010
N 295 ( 295-2011-п ) від 23.03.2011
N 774 ( 774-2011-п ) від 06.07.2011
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 152 ( 152-2013-п ) від 13.03.2013
N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015
N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015
N 487 ( 487-2015-п ) від 25.03.2015
N 570 ( 570-2015-п ) від 05.08.2015
N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015
N 841 ( 841-2015-п ) від 13.10.2015
N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016
N 534 ( 534-2016-п ) від 23.08.2016
N 635 ( 635-2016-п ) від 08.09.2016
N 300 ( 300-2017-п ) від 26.04.2017
N 604 ( 604-2017-п ) від 19.07.2017
N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017
N 735 ( 735-2017-п ) від 13.09.2017
N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 }

З метою спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива в новій редакції, що
додається.
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1995 р. N 89 ( 89-95-п ) "Про надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу та твердого палива" ( ЗП України,
1995 р., N 4, ст. 107);
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
1995 р. N 313 ( 313-95-п ) "Про внесення змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89"
(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 180);
пункти 5 і 9 постанови Кабінету Міністрів України від 30
червня 1995 р. N 477 ( 477-95-п ) "Про внесення змін та доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р.
N 89".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-98-п ) від 04.02.98 }

Перший
віце-прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.35
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 р. N 848 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
{ У Положенні слова "твердого та пічного побутового
(рідкого) палива" замінено словами "твердого та
рідкого пічного побутового палива" згідно з Постановою
КМ N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }
{ У тексті Положення слова "прописані", "прописана",
"прописка" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "зареєстровані", "зареєстрована", "реєстрація"
у необхідному відмінку згідно з Постановою КМ N 253
( 253-2003-п ) від 24.02.2003 }
{ У тексті Положення слова "особистого підсобного господарства"
замінено словами "особистого селянського господарства"
згідно з Постановою КМ N 1730 ( 1730-2003-п ) від 05.11.2003 }
{ У тексті Положення слова "відділ (управління) субсидій"
в усіх відмінках і формах числа замінено словами "орган
праці та соціального захисту населення" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 480
( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }
{ У тексті Положення слово "Мінпраці" замінено словом
"Мінсоцполітики" згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
{ У тексті Положення слова "органи праці та соціального захисту
населення" в усіх відмінках і формах числа замінено словами
"структурні підрозділи з питань соціального захисту населення"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 106
( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

1. Це Положення визначає умови призначення та порядок надання
громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним
будинком, користування житлом або його утримання, послуг з
транспортування та розподілу природного газу та комунальних послуг
(водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз
на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1763 ( 1763-2001-п )
від 27.12.2001, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016, N 300
( 300-2017-п ) від 26.04.2017 }
Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не
тягне за собою зміни форми власності житла.
2. Право на отримання адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також
субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється на
громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), в
частині оплати ними користування житлом; утримання житла;
управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива. { Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 319
( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }
Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива призначається у разі, коли житлове приміщення не
забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
{ Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 626
( 626-98-п ) від 07.05.98 }
Якщо для опалення житлового приміщення одночасно
використовується теплова енергія та/або природний газ та/або
електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива.
{ Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015, N 752 ( 752-2015-п ) від
23.09.2015 }
Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів
від централізованого теплопостачання та населення для обігріву
приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку
субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи
користування електропостачанням для індивідуального опалення.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану
зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність
вимогам нормативно-правових актів, проведених організаціями, які
здійснюють обслуговування таких мереж. { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 ( 106-2015-п ) від
28.02.2015 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 973
( 973-2004-п ) від 28.07.2004 }
3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим
використанням здійснюється структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення). { Абзац перший
пункту 3 в редакції Постанов КМ N 480 ( 480-2009-п ) від
20.05.2009, N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними
документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним
структурним підрозділам з питань соціального захисту населення
здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими
органами сільських і селищних рад.
Інформація про призначені субсидії вноситься структурним
підрозділом з питань соціального захисту населення до єдиного
державного реєстру отримувачів житлових субсидій, держателем якого
є Мінсоцполітики. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 604 ( 604-2017-п ) від 19.07.2017 }
4. Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром
плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами
і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового
відсотка платежу. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; в редакції
Постанови КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від
27.04.2016 }
У разі призначення субсидії пільги з оплати
житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і
скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у
житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не
нараховуються. Інформація про зазначених осіб подається
підприємствам - виробникам/виконавцям житлово-комунальних послуг
та вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги. { Пункт 4 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }
Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування
житлово-комунальними послугами встановлюються Кабінетом Міністрів
України. { Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }
В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для
надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть
призначатися структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на
понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах
Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними
утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у
таких випадках приймається на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї і переглядається у разі зміни
складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування
таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Положення
про комісії затверджують органи, які їх утворили. { Пункт 4
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 106
( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

Норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та
рідким пічним побутовим паливом, згідно з якими призначаються
субсидії, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 973
( 973-2004-п ) від 28.07.2004 }
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 822
( 822-99-п ) від 14.05.99 }
5. Субсидія не призначається, якщо:

{ Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується
плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед
зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без
звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних
матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив
послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому
числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах
соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі
(оплати) перевищує 50 тис. гривень; { Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 480
( 480-2009-п ) від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014, N 106
( 106-2015-п ) від 28.02.2015, N 319 ( 319-2016-п ) від
27.04.2016 }

{ Підпункт 6 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 211 ( 211-2000-п ) від
02.02.2000 }
5-1. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на
підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності умов,
зазначених у пункті 5 цього Положення. Рішення про призначення
(непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі
акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Форма
акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства
затверджується Мінсоцполітики. { Абзац перший пункту 5-1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 ( 106-2015-п ) від
28.02.2015 }

{ Абзац другий пункту 5-1 виключено на підставі Постанови КМ
N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

Районні, районні у містах Києві і Севастополі
держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у
разі їх створення) рад або утворені ними комісії можуть приймати
рішення щодо призначення субсидії у випадках, не передбачених цим
Положенням. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок
коштів місцевих бюджетів. { Пункт 5-1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 300 ( 300-2017-п ) від 26.04.2017 } { Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 211
( 211-2000-п ) від 02.02.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
6. Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішення
районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та
виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними
комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не
зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні
(будинку) на підставі договору найму (оренди) житла (далі -
орендар), якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті
в експлуатацію. Субсидія не може призначатися одночасно за місцем
реєстрації особи та місцем її фактичного проживання. { Абзац
перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98, N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99,
N 506 ( 506-2001-п ) від 16.05.2001, N 295 ( 295-2011-п ) від
23.03.2011; в редакції Постанов КМ N 409 ( 409-2014-п ) від
06.08.2014, N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 319 ( 319-2016-п ) від
27.04.2016, N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017 }
У разі смерті особи, якій було призначено субсидію для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання
субсидії не припиняється до закінчення строку її призначення за
умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші
особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
{ Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 626
( 626-98-п ) від 07.05.98; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015, N 319
( 319-2016-п ) від 27.04.2016; в редакції Постанови КМ N 609
( 609-2017-п ) від 18.08.2017 }
У разі смерті особи, якій було призначено субсидію на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням
яких було призначено субсидію, за заявою такої особи. { Абзац
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 609 ( 609-2017-п ) від
18.08.2017 }

{ Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 752
( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки
(піклування), або недієздатні особи працездатного віку, над якими
встановлено опіку, субсидія призначається за заявою опікуна
(піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних
виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та
недієздатних осіб. Розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника
та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун
(піклувальник) на підопічних дітей і недієздатних осіб, не
враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі
його звернення за призначенням субсидії за місцем реєстрації.
{ Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002 - набирає чинності з
01.01.2004 року; абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015; в редакції
Постанови КМ N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017 }
Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім
студентів денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у
гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні
(будинку) самі. { Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106
( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }
7. Субсидія розраховується виходячи з кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які
фактично проживають), яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на
строкову військову службу. { Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 106 ( 106-2015-п ) від
28.02.2015 }
Кількість зазначених осіб визначається на початок місяця, з
якого призначається субсидія. { Абзац другий пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 475 ( 475-2015-п ) від
26.06.2015, N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }
У разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість
зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія
розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, на
підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі
держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті
(у разі її утворення) ради або утвореної ними комісії. Під час
прийняття рішень у таких випадках враховується наявність
документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа
зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи
на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у
зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим
відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату
житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні
(будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства селищної, сільської або міської ради, акти
житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб,
договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності
документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа
зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження
матеріально-побутових умов домогосподарства. { Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 774 ( 774-2011-п ) від
06.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014; в редакції Постанови КМ N 106
( 106-2015-п ) від 28.02.2015; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015, N 570
( 570-2015-п ) від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ N 752
( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }
На підставі рішення районної, районної у мм. Києві і
Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської,
районної у місті (у разі її утворення) ради або утвореної ними
комісії, прийнятого у порядку, передбаченому абзацом третім цього
пункту, підприємства - виробники/виконавці житлово-комунальних
послуг не нараховують плату за послуги на осіб, які зареєстровані,
але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку).
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 475
( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }
Якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку),
сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові
рахунки, субсидія може призначатися окремо за розділеними
особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які
сплачують за послуги на такі рахунки, на підставі рішення
районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та
виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними
комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }
Дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та
прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких
не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над
якими встановлено опіку чи піклування, субсидія може бути
розрахована виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у
житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не
зареєстровані в ньому, на підставі рішення районної, районної у
мм. Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу
міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або утвореної
ними комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 752 ( 752-2015-п ) від 23.09.2015; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 }
8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється
виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного
віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, без
урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які
надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту
населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального
страхування, у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а
також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення
(крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої
здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини,
виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг). { Абзац перший пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 319 ( 319-2016-п )
від 27.04.2016, N 635 ( 635-2016-п ) від 08.09.2016, N 300
( 300-2017-п ) від 26.04.2017 }
До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти,
доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої
комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому
числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування
та результатів виборів, допомога громадських та благодійних
організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка
надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, вартість
безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок,
протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які
виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з
виконанням ним трудових обов’язків. { Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 752 ( 752-2015-п )
від 23.09.2015, N 635 ( 635-2016-п ) від 08.09.2016 }
Під час призначення субсидії особам, які беруть (брали)
безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції,
та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:
{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 752
( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }
отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні
антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і
види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам
правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам
Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам
рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам
МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим
працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 752
( 752-2015-п ) від 23.09.2015 }
отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у
проведенні антитерористичної операції благодійна допомога
незалежно від розміру та джерела походження. { Пункт 8 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 752 ( 752-2015-п ) від
23.09.2015 } { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98, N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; в
редакції Постанов КМ N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99, N 106
( 106-2015-п ) від 28.02.2015, N 475 ( 475-2015-п ) від
26.06.2015 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
( 2146-99-п ) від 25.11.99 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
( 2146-99-п ) від 25.11.99 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
( 2146-99-п ) від 25.11.99 }

12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається виходячи із
середньомісячного сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7
цього Положення, за два квартали, що передують місяцю, що передує
місяцю, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива -
виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік. { Абзац
перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017 }
Під час призначення субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для
домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді,
враховуються доходи за третій - четвертий квартали попереднього
року. { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017 }
Розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні
здійснюється на підставі доходів за перший - другий квартали
поточного року. { Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017 }
Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії,
середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за
який враховуються доходи, або в якої відсутні доходи, але вона
навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому,
професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку
субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні
одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб
станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для
призначення субсидії.
Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії,
середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за
який враховуються доходи, але яка протягом зазначеного періоду
отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію,
допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I
та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або
особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який
враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні
розміри отриманих такою особою доходів. Районні, районні у містах
Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад або утворені ними
комісії можуть приймати рішення щодо врахування фактичних розмірів
доходів для інших категорій громадян під час призначення субсидії.
Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії,
відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід
такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець
періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії. В
окремих випадках за рішенням районних, районних у містах Києві і
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними
утворюються, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у
складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може
включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом
на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи,
незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу
за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом
на кінець періоду, за який враховуються доходи, для фізичних осіб
- підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є
платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для
фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, -
чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб. При цьому не враховується дохід, отриманий
самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності,
інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу з
питань соціального захисту населення. Система оподаткування та
група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування
визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.
Для осіб, які протягом періоду, за який враховуються доходи
для призначення субсидії, перебували на строковій військовій
службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих
(не отриманих) такими особами доходів визначається на рівні
половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються
доходи.
У разі коли на час звернення за призначенням субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особа є
непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому
місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім
пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується
розмір пенсії за такий місяць. { Абзац дев'ятий пункту 12 в
редакції Постанови КМ N 609 ( 609-2017-п ) від 18.08.2017 } { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 300 ( 300-2017-п ) від
26.04.2017 }
13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого
посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному
підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем
реєстрації (орендарі - за місцем проживання):
заяву ( 106-2015-п ) про призначення житлової субсидії та
декларацію ( 106-2015-п ) про доходи і витрати осіб, які
звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими
формами;
довідки про доходи - у разі зазначення в декларації інших
отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному
фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до
законодавства не може бути отримана за запитом структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку,
встановленому цим Положенням. У разі зазначення в декларації інших
отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному
фонді України, фондах соціального страхування, та неможливості
підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове
пояснення з зазначенням їх розміру; { Абзац третій пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 475 ( 475-2015-п ) від
26.06.2015; в редакції Постанови КМ N 319 ( 319-2016-п ) від
27.04.2016 }
договір найму (оренди) житла (за наявності).
Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за
місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем проживання)
поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал
Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням
електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом
додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних
декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням
електронної системи ідентифікації, що використовує базу
клієнтських даних банків. { Абзац п’ятий пункту 13 в редакції
Постанов КМ N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016, N 635
( 635-2016-п ) від 08.09.2016 }
У разі отримання надісланих з використанням засобів
телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній
електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням
електронної системи ідентифікації, що використовує базу
клієнтських даних банків, субсидія призначається лише після
підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема під час
складання акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства. У разі непідписання в зазначений строк заяви і
декларації подаються нові заява і декларація. { Абзац пункту 13 в
редакції Постанови КМ N 635 ( 635-2016-п ) від 08.09.2016 }
Забороняється вимагати від громадян документи, що не
передбачені цим Положенням.
Громадянин несе відповідальність за подані відомості про
доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення
права на призначення субсидії та на визначення її розміру.
Для нарахування субсидій на запит структурних підрозділів з
питань соціального захисту населення у п'ятиденний строк з дня
його отримання подаються відомості про:
склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб -
житлово-експлуатаційними організаціями або іншими органами, що
визначені місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування; у сільській місцевості - сільськими
(селищними) радами; органами самоорганізації населення. У разі
неподання на запит структурному підрозділу з питань соціального
захисту населення у встановлені терміни відомостей про склад
зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб для призначення
субсидії використовуються дані, зазначені у декларації про доходи
і витрати осіб, які звернулися за її призначенням; { Абзац
пункту 13 в редакції Постанови КМ N 475 ( 475-2015-п ) від
26.06.2015 }вгору