Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 20.06.2007848
Документ 848-2007-п, перша редакція — Прийняття від 20.06.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2007 р. N 848
Київ
Про затвердження Порядку ведення державного
лісового кадастру та обліку лісів

Відповідно до статей 53 і 54 Лісового кодексу України
( 3852-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ведення державного лісового кадастру та
обліку лісів, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 1995 р. N 767 ( 767-95-п ) "Про
затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і державного
лісового кадастру" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 45).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 848
ПОРЯДОК
ведення державного лісового кадастру та обліку лісів

1. Державний лісовий кадастр та облік лісів ведеться
Держкомлісгоспом за єдиною для усіх лісів системою за рахунок
коштів державного бюджету з метою забезпечення ефективної
організації охорони і захисту лісів, їх раціонального використання
та відтворення, здійснення постійного контролю за якісними і
кількісними змінами в лісовому фонді України.
2. Державний лісовий кадастр (далі - кадастр) включає
системні відомості про розподіл лісового фонду між власниками
лісів і постійними лісокористувачами, поділ усіх лісів за
категоріями залежно від виконуваних ними основних функцій, грошову
оцінку та інші дані, що характеризують кількісний і якісний стан
лісів.
3. Склад документації кадастру і первинного обліку лісів,
порядок її ведення ( z1267-10 ) визначаються Держкомлісгоспом за
погодженням з Мінприроди.
4. Документація кадастру ведеться на основі даних державного
земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації,
обстежень та первинного обліку лісів окремо за власниками лісів і
постійними лісокористувачами на підставі документів, визначених
статтею 52 Лісового кодексу України ( 3852-12 ).
5. Дані про розподіл лісового фонду між власниками лісів і
постійними лісокористувачами, його кількісний склад погоджуються з
територіальними органами земельних ресурсів.
6. Інформація про зміни у лісовому фонді вноситься власниками
лісів і постійними лісокористувачами у матеріали первинного обліку
лісів станом на 1 січня поточного року. На основі такої інформації
уточнюється до 1 лютого документація кадастру.
7. Республіканський комітет з лісового та мисливського
господарства Автономної Республіки Крим, територіальні органи
Держкомлісгоспу (далі - органи Держкомлісгоспу) щороку подають
територіальним органам земельних ресурсів інформацію про показники
кадастру з урахуванням поточних змін для ведення ними державного
земельного кадастру.
8. Документація кадастру поновлюється один раз на п'ять
років.
9. Підприємства, установи, організації та громадяни, що мають
у постійному користуванні або у приватній власності ліси,
надсилають до 1 березня року проведення чергового державного
обліку лісів погоджену з територіальними органами земельних
ресурсів та оформлену в установленому порядку документацію
первинного обліку лісів відповідним державним лісогосподарським
підприємствам Держкомлісгоспу для узагальнення і подання органам
Держкомлісгоспу до 1 травня зведеної облікової інформації.
Органи Держкомлісгоспу перевіряють повноту і достовірність
зазначеної інформації, формують зведені дані кадастру по
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву та Севастополю і
подають Держкомлісгоспу до 1 серпня року проведення чергового
державного обліку лісів.
10. Держкомлісгосп:
перевіряє повноту і достовірність зведених відомостей
кадастру, узагальнює їх в цілому по Україні і до 1 листопада року
проведення чергового державного обліку лісів подає Мінекономіки,
Мінприроди та Держземагентству;
зберігає документацію кадастру, готує та видає в
установленому порядку інформаційні матеріали про лісовий фонд
України.вгору