Про відновлення деяким населеним пунктам Львівської області колишніх найменувань
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 18.03.1991847-XII
Документ 847-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.03.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення деяким населеним пунктам
Львівської області колишніх найменувань
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 15, ст. 184 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити населеним пунктам Львівської області колишні їх
найменування:
у Нестеровському районі селу Підлісне - село Зіболки; у Радехівському районі селу Грушки - село Батиїв; у Сокальському районі селу Федорівні-село Тудорковичі; у Турківському районі селу Середа - село Вовче.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 березня 1991 року
N 847-XIIвгору