Документ 847-2014-р, попередня редакція — Редакція від 18.02.2016, підстава - 217-2016-р
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 вересня 2014 р. № 847-р
Київ

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 1401-р від 30.12.2015
№ 217-р від 18.02.2016}

1. Затвердити план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (далі - план заходів), що додається.

1-1. Затвердити план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.

{Розпорядження доповнено пунктом 1-1 згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання планів заходів:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

забезпечити виконання планів заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планами заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання (з Української Сторони)

Партнери із Сторони ЄСРозділ I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ


Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики
1.

Статті 2, 4, 7, 9

Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та збереження суверенітету і територіальної цілісності держави

до врегулювання ситуації

МЗС
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

2.

Статті 2, 4, 5, 7

Проведення консультацій із Стороною ЄС та координація зусиль через дипломатичні та військові канали для вирішення питань, насамперед для подолання викликів загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС

3.

Статті 3, 4, 6

Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією

грудень 2015 р.

Нацдержслужба
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

4.

Стаття 4

Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Мінкультури
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку
МВС
Держкомтелерадіо
ДМС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

5.

Стаття 4

Розроблення нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки, інших документів оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої політики України

грудень 2015 р.

Міноборони
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
центральні органи виконавчої влади
Державний концерн “Укроборонпром”

Європейська служба зовнішньої діяльності

6.

Статті 4, 14

Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

грудень 2015 р.

Нацдержслужба
МОН

Європейська служба зовнішньої діяльності

7.

Статті 4, 14

Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

2015-2017 роки

Нацдержслужба
МЗС
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-“-

8.

Статті 5, 7, 9

Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст

-“-

9.

Статті 5, 7, 10

Проведення аналізу існуючих форм політичного діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони і врегулювання криз та здійснення спільного обговорення із Стороною ЄС пропозицій стосовно підвищення ефективності діалогу та розширення форм співробітництва

-”-

МЗС
Мін’юст
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий комітет ЄС

10.

Стаття 5

Забезпечення політичного діалогу на регулярній основі на рівні експертів

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

11.

Стаття 6

Продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів

-”-

МЗС
Мін’юст

-“-

12.

Статті 6, 7, 10

Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів

протягом строку роботи Консультативної місії

Мін’юст
МВС
ДПтС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
СБУ (за згодою)

-“-

13.

Стаття 7

Продовження практики приєднання України до заяв та позицій ЄС з актуальних міжнародних питань

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст

-“-

14.

Стаття 7

Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі щодо підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі, запропонованого ЄС (згідно з графіком Європейської служби зовнішньої діяльності)

-”-

ДКА
МЗС

-“-

15.

Стаття 7

Організація обміну даними дистанційного зондування поверхні Землі з європейськими партнерами

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

16.

Статті 7, 9

Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки

-”-

МЗС
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

17.

Статті 7, 9, 10

Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася Україна

-”-

МЗС
Мін’юст
МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

-“-

18.

Статті 7, 9, 10

Продовження практики консультацій і співробітництва між Україною та ЄС стосовно визначення можливостей участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних із Спільною політикою безпеки та оборони

-“-

МЗС
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС

19.

Статті 7, 10

Проведення моніторингу безпекової ситуації у Східній Європі та підготовка відповідних пропозицій для формування подальшої спільної з ЄС позиції у питаннях зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

20.

Статті 7, 10

Забезпечення участі у багатосторонньому переговорному процесі в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, спрямованому на підвищення ефективності заходів із зміцнення довіри і безпеки (у військовій галузі)

-”-

Міноборони
МЗС

-”-

21.

Стаття 8

Вжиття заходів з метою підготовки до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року

2014-2015 роки

Мін’юст
МЗС

Європейська служба зовнішньої діяльності
Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

22.

Стаття 9

Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС Чорноморського та Дунайського регіонів з метою забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони
СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші органи державної влади

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий штаб ЄС

23.

Стаття 9

Забезпечення участі України в регіональних ініціативах, спрямованих на зміцнення стабільності та підвищення рівня партнерських відносин із сусідніми державами - членами ЄС

-”-

МЗС
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

24.

Статті 9, 10

Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Договором про відкрите небо, Віденським документом 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки, Документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, двосторонніми угодами з Польщею, Словаччиною та Угорщиною про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони

Європейська служба зовнішньої діяльності

25.

Стаття 10

Вжиття заходів з метою стимулювання військового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС

-”-

Міноборони
Державний концерн “Укроборонпром”
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

26.

Стаття 10

Забезпечення участі у щорічних нарадах держав - учасниць ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань у військово-політичній сфері та Кодексу поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки, багатосторонніх консультаціях з відновлення режиму контролю над звичайними озброєннями, щорічних консультаціях з виконання Документа про заходи зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі

-”-

МЗС
Міноборони
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

27.

Стаття 10

Започаткування та розвиток співробітництва з Європейським оборонним агентством, Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень, Супутниковим центром ЄС і Європейським безпековим та оборонним коледжем

-”-

Міноборони
МЗС
ДКА
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

28.

Стаття 11

Забезпечення співпраці України та держав “Великої сімки” в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

29.

Стаття 11

Здійснення співробітництва з ЄС у сфері нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, зокрема в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, Конвенції про заборону біологічної (бактеріологічної) та токсинної зброї, Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та міжнародних режимів експортного контролю

-”-

МЗС
Міноборони
Держекспортконтроль
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

30.

Стаття 11

Розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами

-”-

СБУ (за згодою)
МВС
Міноборони
МЗС
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

31.

Статті 11, 12

Проведення діалогу між Україною та ЄС у сфері протидії поширенню зброї масового знищення, роззброєння, контролю над озброєнням та боротьби з незаконною торгівлею зброєю

-”-

Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

32.

Статті 11, 12

Удосконалення системи національного експортного контролю, контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів і технологій подвійного використання, зброї масового знищення, розроблення національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення

2014-2017 роки

Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

33.

Статті 11, 12

Здійснення співробітництва в розробленні національних переліків товарів подвійного використання

-”-

Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейське оборонне агентство

34.

Статті 11, 12

Забезпечення участі у засіданнях Україна - ЄС з питань роззброєння, контролю над озброєнням і нерозповсюдженням зброї та з питань експорту звичайних озброєнь з метою вдосконалення національної політики в галузі експортного контролю

-”-

МЗС
Мін’юст
Держекспортконтроль

Європейська служба зовнішньої діяльності

35.

Статті 11, 13

Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення системи такого захисту

-”-

СБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

36.

Стаття 12

Поглиблення взаємодії з державами - членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю

2014-2017 роки

Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

37.

Стаття 12

Вжиття заходів із залучення допомоги ЄС для протидії потенційним загрозам безпеці, що можуть бути спричинені накопиченими в Україні запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін

-”-

МЗС
Міноборони
ДСНС
Мін’юст

-”-

38.

Стаття 12

Забезпечення співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу обговорення Угоди про торгівлю зброєю

-”-

Держекспортконтроль
Міноборони
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

39.

Стаття 13

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму та тероризму

-”-

СБУ (за згодою)
Мін’юст
МЗС

-”-

40.

Стаття 13

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльностіРОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека
41.

Стаття 14

Опрацювання можливості отримання допомоги з боку ЄС для переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до вимог міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку

-”-

Міноборони
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

42.

Стаття 15

Забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних та взаємодії з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС та належне впровадження законодавства з питань захисту персональних даних

-”-

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-”-

43.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо створення захищеної телекомунікаційної мережі в ДМС для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами

грудень 2017 р.

ДМС
МВС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

44.

Стаття 16

Завершення першої черги реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області та реконструкції першого пускового комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області

грудень 2015 р.

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін

-”-

45.

Стаття 16

Вжиття заходів щодо введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

-”-

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін

-”-

46.

Стаття 16

Забезпечення завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництва зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

вересень 2015 р.

МВС
ДМС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

47.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо будівництва та облаштування органами охорони державного кордону пунктів тимчасового утримання незаконних мігрантів та спеціально обладнаних приміщень в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

липень 2015 р.

Адміністрація
Держприкордонслужби
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

48.

Стаття 16

Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

грудень 2015 р.

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Київська облдержадміністрація

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” і
“Розвиток та співробітництво – Євродопомога”
Європейська служба зовнішньої діяльності

49.

Стаття 16

Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі

-”-

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Київська міська, Харківська та Одеська обласні держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

50.

Статті 18, 22

Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” та “Юстиція”

Європейська служба зовнішньої діяльності

51.

Стаття 19

Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

з 1 січня 2015 р.

ДМС
МВС
МЗС
Державіаслужба
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

52.

Статті 16, 19

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС цільових заходів щодо протидії нелегальній міграції

2014-2017 роки

ДМС
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст

-”-

53.

Статті 16, 19

Проведення двосторонніх (багатосторонніх) консультацій з державами - членами ЄС щодо координації дій з протидії нелегальній міграції

-”-

ДМС
МЗС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст
СБУ (за згодою)

-”-

54.

Статті 16, 19

Забезпечення участі Української Сторони у взаємодії з міжнародними і неурядовими організаціями у виконанні спільних програм і планів заходів щодо співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реадмісії, добровільного повернення, а також з питань реінтеграції громадян України, які повернулися з держав - членів ЄС в рамках процедури реадмісії

2014-2017 роки

ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

55.

Статті 17, 18

Підтримання діалогу з державами - членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів - громадян України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального забезпечення

-”-

Мінсоцполітики
МЗС
Мін’юст
МОЗ
Пенсійний фонд України

-”-

56.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб в рамках Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

ДМС
МВС
МЗС
Адміністрація
Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

57.

Статті 16, 19

Активізація співробітництва з державами - членами ЄС, у тому числі з неурядовими організаціями, для вивчення кращої європейської практики та навчання в міграційній сфері в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

ДМС
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

58.

Статті 16, 19

Здійснення заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері “Мігрант”, “Кордон”, “Студент”, “Трудова міграція” тощо)

2014-2017 роки

ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН
Мін’юст
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

59.

Стаття 19

Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

грудень 2017 р.

ДМС
МВС
МЗС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)

-”-

60.

Стаття 19

Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

до запровадження безвізового режиму

МЗС
ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація
Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)
інші заінтересовані органи державної влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

61.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз в рамках Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

2014-2017 роки

МЗС
ДМС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

-“-

62.

Стаття 19

Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів

2014-2017 роки

Мінкультури
Мінфін
Держкомтелерадіо
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

63.

Стаття 20

Проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

-”-

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)

-“-

64.

Стаття 20

Забезпечення участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також в рамках інших міжнародних організацій, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, зокрема в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

-“-

-“-

65.

Стаття 21

Підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

ДСКН
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

66.

Стаття 21

Створення єдиного загальнодержавного центру моніторингу у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

січень 2015 р.

МОЗ
МВС
Мін’юст
Мінфін
ДСКН
СБУ (за згодою)

-“-

67.

Стаття 22

Забезпечення участі у правоохоронних заходах, що організовуються під егідою ЄС або окремими державами - членами ЄС

2014-2017 роки

МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Мін’юст

-“-

68.

Стаття 22

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС заходів щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

69.

Стаття 22

Обмін інформацією між правоохоронними органами ЄС та України у сфері боротьби із злочинністю, зокрема організованою, злочинами у сфері торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст

-“-

70.

Стаття 22

Удосконалення договірної бази з питань співробітництва з державами - членами ЄС у сфері боротьби із злочинністю, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

МВС
Мін’юст

-“-

71.

Стаття 22

Вжиття заходів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, налагодження обміну інформацією та проведення консультацій між компетентними органами України та ЄС з питань кібербезпеки

-”-

МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

72.

Стаття 23

Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом Координатора ЄС з боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

73.

Стаття 23

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії тероризму

-”-

СБУ (за згодою)
МЗС

-“-РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею*


Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки
__________
* Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасово застосування Угоди про асоціацію або залежно від застосування Російською Федерацією обмежувальних  заходів у торгівлі з Україною.

{Пункт 74 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 75 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 76 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 77 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 78 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 79 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 2. Засоби захисту торгівлі
{Пункт 80 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі
{Пункт 81 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 82 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 83 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 84 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 85 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 86 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 87 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 88 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 89 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 90 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 91 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 92 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 93 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 94 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 95 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 96 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 97 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 98 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 99 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 100 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 101 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 102 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 103 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 104 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 105 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи
{Пункт 106 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 107 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 108 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 109 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 110 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 111 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 112 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі
{Пункт 113 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 114 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 115 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 116 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 117 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля
{Пункт 118 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 119 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 120 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 121 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 122 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 123 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 124 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 125 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 126 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 127 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 128 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 129 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 130 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 131 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 132 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 133 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 134 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 135 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 136 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 137 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 138 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 139 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 140 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 141 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 142 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 143 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 144 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 145 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 146 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 147 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 148 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу
{Пункт 149 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 8. Державні закупівлі
{Пункт 150 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 151 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 152 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 153 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 9. Інтелектуальна власність
{Пункт 154 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 155 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 156 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 157 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 158 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 159 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 160 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 10. Конкуренція
{Пункт 161 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 162 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 163 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 164 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 165 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 166 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 167 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 168 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 169 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями
{Пункт 170 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 12. Прозорість
{Пункт 171 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 172 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 13. Торгівля та сталий розвиток
{Пункт 173 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 174 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 175 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 14. Вирішення спорів
{Пункт 176 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну
177.

Стаття 337

Вжиття заходів, спрямованих на збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України

2014-2017 роки

Держенергоефективності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”

178.

Статті 338-340,
додаток XXVI

Призначення координатора та уповноважених осіб від Української Сторони в рамках “Механізму раннього попередження” між Україною та ЄС

листопад
2014 р.

Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)

-“-

179.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/73/ЄC стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу (скасовано Директиву 2003/55/ЄС)

січень
2015 р.

-“-

-“-

180.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу (скасовано Регламент (ЄС) № 1775/2005)

-“-

-“-

-“-

181.

Стаття 338

Розроблення проекту Закону України “Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів”

липень
2015 р.

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)
центральні органи виконавчої влади

-“-

182.

Стаття 338

Впровадження нової моделі ринку електричної енергії (на виконання Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”)

липень
2017 р.

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”

183.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/72/ЄC щодо загальних правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії

-“-

-“-

-“-

184.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 714/2009 від 13 липня 2009 р. Європейського Парламенту та Ради “Про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії” (Регламент (ЄС) № 1228/2003 скасовано)

-“-

-“-

-“-

185.

Стаття 338

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. про розвиток спільного виробництва енергії

серпень
2017 р.

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Держенергоефективності

-“-

186.

Стаття 342

Посилення та вдосконалення системи фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки за фінансової підтримки ЄС

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

-“-

187.

Стаття 342,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р., що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/ Євратом, 97/43/ Євратом та 2003/122/ Євратом

листопад
2016 р.

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
МОЗ

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”

Євратом

188.

Стаття 342,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р. про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива

-“-

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
Мінприроди

-“-

189.

Стаття 342

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, яка  встановлює  для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок

-“-

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
ДАЗВ
Національна академія наук (за згодою)

-“-Глава 2. Макроекономічне співробітництво
190.

Стаття 344

Обмін досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень економічної політики та якості структурних зрушень

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
Національний банк (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”

191.

Стаття 345

Обмін інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика,
внутрішній контроль та зовнішній аудит
192.

Статті 346, 347

Забезпечення співробітництва між Україною та ЄС у сфері управління державними фінансами, у тому числі шляхом обміну інформацією, досвідом, найкращою практикою у галузях бюджетної політики, зовнішнього аудиту, державного внутрішнього фінансового контролю, а також у сфері боротьби із шахрайством

-“-

Мінфін
Держфінінспекція
центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” та “Бюджет”

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

193.

Стаття 347

Вивчення найкращої міжнародної практики з питань розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування та удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі

-“-

Мінфін

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” та “Бюджет”

194.

Стаття 347

Моніторинг впровадження вимог нормативно-правових актів з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, внесення змін до них у разі потреби

-“-

Держфінінспекція
Мінфін

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” та “Бюджет”

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

195.

Стаття 347

Підтримка та розвиток державного внутрішнього фінансового контролю (консультативна, роз’яснювальна, методологічна робота, організація навчальних заходів та періодичного підвищення фахового рівня, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, робочих зустрічей)

2014-2017 роки

Держфінінспекція
Мінфін

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” і “Бюджет”

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

196.

Стаття 347

Обмін інформацією, досвідом, найкращими практиками щодо вдосконалення управління державним боргом відповідно до міжнародних стандартів

-“-

Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”

197.

Статті 346, 347

Розроблення законопроекту у сфері визначення повноважень Рахункової палати щодо контролю за доходами державного бюджету

грудень
2014 р.

Рахункова палата
(за згодою)

Суд аудиторів ЄС

198.

Статті 346, 347

Імплементація стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обмін найкращою практикою ЄС у галузі зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів

2014-2015 роки

-“-

-“-

199.

Статті 346, 347

Розроблення нової редакції Закону України “Про Рахункову палату”

грудень
2014 р.

Рахункова палата
(за згодою)

Суд аудиторів ЄС

200.

Статті 346, 347

Експертиза Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2014-2016 роки

-“-

-“-

201.

Статті 346, 347

Здійснення порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2014-2015 роки

-“-

-“-

202.

Статті 346, 347

Вивчення питання доцільності проведення SWOT-аналізу (сильних та слабких сторін) Рахункової палати, її можливостей та ризиків

2014-2016 роки

-“-

-“-

203.

Статті 346, 347

Вивчення необхідності підготовки проекту Стратегії впровадження Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI) для Рахункової палати

-“-

-“-

-“-

204.

Статті 346, 347

Розроблення стандарту проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту на основі Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2015-2017 роки

-“-

-“-

205.

Статті 346, 347

Розроблення стандарту проведення Рахунковою палатою аудиту відповідності на основі Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2015 рік

-“-

-“-

206.

Статті 346, 347

Розроблення Методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою аудиту проектів, що отримують позики міжнародних фінансових організацій

2015 рік

Рахункова палата
(за згодою)

Суд аудиторів ЄС

207.

Стаття 347

Участь у виконанні програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства

2014-2017 роки

-“-

Європейська служба зовнішньої діяльності

208.

Стаття 348

Забезпечення діалогу в рамках роботи відповідного підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання управління державними фінансами

-“-

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”Глава 4. Оподаткування
209.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації частини третьої (щодо кількісних обмежень) Директиви Ради 2007/74/ЄС від 20 грудня 2007 р. про звільнення від податку на додану вартість та акцизних зборів на товари, які імпортуються особами, що прибувають з третіх країн

липень
2015 р.

Мінфін
ДФС
Державна регуляторна служба
Мін’юст
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Оподаткування та митний союз”

210.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р. про структуру та ставки акцизного податку, що застосовується до переробленого тютюну (кодифікація) (за винятком статей 7.2, 8-12, 14.1, 14.2, 14.4 і 19, для яких графік імплементації буде встановлений Радою асоціації)

-“-

Мінфін
ДФС
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

-“-

211.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації статті 1 Директиви Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. про загальний режим для підакцизних товарів, яка відміняє Директиву 92/12/ЄЕС

липень
2015 р.

Мінфін
ДФС
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Оподаткування та митний союз”

212.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії

поступово, виходячи із майбутніх потреб України у сфері охорони навколишнього середовища та енергоефективності, якими вони можуть бути, зокрема, у результаті міжнародних переговорів щодо зміни клімату

-“-

-“-Глава 5. Статистика
213.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження оновленої концепції доходу домогосподарства, гармонізованої з вимогами ЄС

листопад
2014 р.

Держстат

Євростат

214.

Стаття 355,
додаток XXIX

Приведення методології вибіркового обстеження підприємств, що провадять діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у відповідність з міжнародними та європейськими рекомендаціями

грудень
2014 р.

-“-

-“-

215.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення Методики проведення вибіркового спостереження за суб’єктами господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) у сфері роздрібної торгівлі відповідно до міжнародних та європейських рекомендацій

-“-

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

216.

Стаття 355,
додаток XXX

Запровадження методології обліку зовнішньої торгівлі товарами відповідно до Керівництва із статистики міжнародної торгівлі товарами Статвідділу ООН (2010)

-“-

Держстат
ДФС
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

217.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення проектів нормативно-правових актів, що регламентують порядок доступу до конфіденційної інформації, з метою забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС шляхом закріплення єдиної правової позиції щодо принципу конфіденційності в процесі доступу до статистичної інформації

липень
2015 р.

Держстат
Національний банк (за згодою)
ДФС

-“-

218.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження проведення розрахунків індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду

грудень
2016 р.

Держстат

Євростат

219.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження структурних обстежень фінансових установ відповідно до вимог ЄС

грудень
2015 р.

-“-

-“-

220.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення законопроекту щодо виробництва офіційної статистики в Україні з метою створення єдиної правової бази для виробників офіційної статистики для зміцнення координуючої ролі Держстату

-“-

Держстат
Національний банк (за згодою)
ДФС

-“-

221.

Стаття 355,
додаток XXIX

Приведення у відповідність із стандартами Міжнародної організації праці (МОП) та ЄС методологічно-організаційного забезпечення вибіркового обстеження домашніх господарств з питань економічної активності

вересень
2016 р.

Держстат
Національна академія наук (за згодою)

-“-

222.

Стаття 355,
додаток XXIX

Приведення у відповідність із стандартами ЄС методологічних та організаційних положень щодо здійснення обстежень підприємств з питань статистики оплати праці і вартості робочої сили

-“-

-“-

-“-

223.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження оновленого міжнародного стандарту системи національних рахунків 2008 року (СНР 2008)

-“-

Держстат
Мінекономрозвитку
Казначейство
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

224.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження вибіркового методу обстеження за місячним споживанням палива

вересень
2016 р.

Держстат

Євростат

225.

Стаття 355,
додаток XXIX

Удосконалення енергетичної статистики з метою гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами в рамках нового компонента D “Підтримка співробітництва у сфері статистики” проекту “INOGATE” з метою гармонізації енергетичної статистики України з європейськими та міжнародними стандартами

-“-

Держстат
Міненерговугілля
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

226.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження проведення структурних спостережень у галузі сільського господарства

-“-

Держстат

-“-

227.

Стаття 355,
додаток XXIX

Підготовка спільних роз’яснень Держстату, ДФС та Національного банку щодо можливих розбіжностей у даних із зовнішньої торгівлі товарами та послугами, які оприлюднюються зазначеними суб’єктами

грудень
2015 р.

Держстат
ДФС
Національний банк (за згодою)

-“-

228.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження розрахунку індексу внутрішнього та зовнішнього обороту як складових індексу обороту продукції промисловості

квітень
2017 р.

Держстат

-“-

229.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення Методологічних положень із статистики професійного навчання та навчання протягом життя з метою закріплення організаційно-методологічних підходів щодо впровадження у національну статистичну практику проведення спостережень з питань професійної освіти та навчання протягом життя

липень
2017 р.

Держстат
МОН

-“-

230.

Стаття 355,
додаток XXIX

Затвердження методології типологізації аграрних господарств відповідно до міжнародних стандартів

вересень
2017 р.

Держстат

Євростат

231.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення системи координованої економічної статистики

грудень
2017 р.

-“-

-“-

232.

Стаття 355,
додаток XXIX

Формування системи ключових показників статистики сільського, лісового та рибного господарства відповідно до вимог, передбачених Глобальною стратегією удосконалення сільськогосподарської та сільської статистики, підготовленою Світовим банком разом з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН

-“-

Держстат
Мінагрополітики
Держрибагентство
Держлісагентство

-“-

233.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення та впровадження в практику системи показників щодо соціальних виключень та стану бідності за умовами життя відповідно до вимог ЄС

-“-

Держстат

-“-

234.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення та впровадження системи підготовки та опублікування звітів як даних державних статистичних спостережень

поетапно протягом 2014-2017 років

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень
Національна академія наук (за згодою)
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

235.

Стаття 355,
додаток XXIX

Внесення змін до методології та інструментарію державних статистичних спостережень з питань садівництва, тваринництва, виноградарства та виноробства, внесення пестицидів з урахуванням системи показників, передбачених міжнародними стандартами

липень
2018 р.

Держстат

ЄвростатГлава 6. Навколишнє середовище
236.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація)

серпень
2016 р.

Мінприроди
Мінрегіон

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

237.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС

-”-

Мінприроди

-“-

238.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя

-”-

-”-

-“-

239.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище

серпень
2017 р.

Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

240.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінприроди
ДСНС
Держсанепідслужба

Генеральні директорати Європейської Комісії “Довкілля” та “Зміни клімату”

241.

Статті 361, 363, 365,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

-”-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

242.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄС, 2003/17/ЄС, 2009/30/ЄС та 2011/63/ЄС і Регламентом (ЄС) 1882/2003

серпень
2017 р.

Міненерговугілля Мінекономрозвитку
Мінприроди

-“-

243.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінекономрозвитку Міненерговугілля
Мінприроди

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

244.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 94/63/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 1994 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що утворюються у сховищах нафти та під час її транспортування з терміналів до сервісних станцій, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)
Мінприроди Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

-“-

245.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держсанепідслужба
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

246.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держсанепідслужба
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

247.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. про захоронення відходів із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Держсанепідслужба

-“-

248.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Міненерговугілля
Мінприроди
Держгірпромнагляд
Держсанепідслужба
ДСНС
Мінекономрозвитку

-“-

249.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Держводагентство
Держсанепідслужба
ДСНС
Держгеонадра

-“-

250.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/676/ЄC від 21 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінприроди
Мінагрополітики
Держводагентство
Держсанепідслужба
ДСНС
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

251.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

МОЗ
Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба

-“-

252.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (у частині заходів із строком  виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Держсанепідслужба
ДСНС

-“-

253.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 25 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод, доповненої Директивою 98/15/ЄС та Регламентами (ЄС) № 1882/2003 і 1137/2008 (у частині заходів із строком  виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба
Держводагентство
ДСНС
місцеві держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

254.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

ДСНС
Держводагентство
Мінприроди
місцеві держадміністрації

-“-

255.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Держлісагентство
Національна академія наук (за згодою)

-“-

256.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держрибагентство
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

-“-

257.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль за забрудненнями) (переглянута) (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року. Для впровадження окремих положень строк виконання визначатиметься після набрання чинності Угодою про асоціацію)

грудень
2017 р.

Мінприроди
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Держгеонадра
Держсанепідслужба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

258.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/82/ЄС від 9 січня 1996 р. про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

ДСНС
Міненерговугілля
Мінприроди
Мінінфраструктури
Держгірпромнагляд
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

259.

Статті 360-363, 365, 366,
додатки ХХХ, ХХХI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС

серпень
2016 р.

Мінприроди
Державіаслужба
Держекоінвестагентство

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

260.

Статті 360-363, 365, 366,
додатки ХХХ, ХХХI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 842/2006 про деякі фторовані парникові гази

серпень
2016 р.

Мінприроди
Держекоінвестагентство
Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

261.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006, (ЄС) 2007/899, (ЄС) 473/2008 та Рішеннями 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС

-“-

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держекоінспекція
Держсанепідслужба
ДФС

-“-

262.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями 2002/623/ЄС та 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) 1829/2003 та (ЄС) 1830/2003 та Директивою 2008/27/ЄС

-“-

Мінприроди
Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держсільгоспінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

263.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів

-“-

Мінприроди
Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держсільгоспінспекція

-“-

264.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/41/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі

серпень
2017 р.

МОН
Мінприроди
Мінагрополітики
Держсанепідслужба

Генеральні директорати Європейської Комісії “Довкілля” та “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

265.

Статті 361-364

Підписання Плану спільних заходів ДСНС і Генерального директорату Європейської Комісії “Гуманітарна допомога та реагування на кризи” на 2015-2016 роки

грудень
2014 р.

ДСНС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Гуманітарна допомога та реагування на кризи”Глава 7. Транспорт
266.

Стаття 367,
додаток XXXII

Створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

267.

Стаття 367,
додаток XXXII

Створення інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

-“-

268.

Статті 55, 369,
додатки ХХIХ, ХХХIII

Створення на базі потужностей державного підприємства “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

269.

Стаття 368

Проведення досліджень та заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

липень
2015 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

270.

Статті 338, 369

Сприяння енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності на транспорті

листопад
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держенергоефективності
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Транспорт” та “Енергетика”

271.

Стаття 369

Приєднання до Конвенції Організації Об’єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів (м. Женева, 24 травня 1980 р.)

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

272.

Стаття 369

Забезпечення розроблення проектів:


Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на 2015-2025 роки

грудень
2015 р.Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на 2015-2025 роки

липень
2016 р.

273.

Стаття 369

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до права ЄС

грудень
2015 р.

-“-

-“-

274.

Стаття 369

Підтримка впровадження Транспортної стратегії України на період до 2020 року, зокрема в частині реалізації таких основних напрямів, як:

2014-2017 роки

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

розвиток транспортної інфраструктури

оновлення рухомого складу

поліпшення інвестиційного клімату

забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг

інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем

забезпечення безпеки транспортних процесів

275.

Стаття 369

Розроблення на національному рівні Комплексного плану розвитку логістики з метою забезпечення розвитку мережі логістичних центрів, оптимізації перевезень зернових вантажів, зокрема з використанням внутрішніх водних шляхів, удосконалення процесу організації вантажних перевезень шляхом оптимального використання наявної транспортної інфраструктури

грудень
2015 р.

-“-

-“-

276.

Стаття 369

Спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні технології “Єдине вікно - локальне рішення”

січень
2016 р.

-“-

-“-

277.

Стаття 369

Розроблення, впровадження та застосування національної транспортної моделі під час планування та реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструктури

листопад
2016 р.

Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

278.

Стаття 369

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи збору та аналізу даних, пов’язаних з перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі транзитних

листопад
2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

279.

Стаття 369

Посилення інституційної спроможності Мінінфраструктури з питань політики розвитку транспортної інфраструктури, зокрема шляхом впровадження кращих практик ЄС у частині формування та реалізації державної політики для забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту

-“-

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

280.

Стаття 369

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту ЄС № 1315/2013 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 11 грудня 2013 р. про рекомендації Європейського Союзу щодо розвитку транс’європейської транспортної мережі та визнання таким, що втратило чинність, Рішення № 661/2010/ЄС

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

281.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС у цій сфері

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

282.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Забезпечення внесення змін до законодавства щодо обладнання вантажних транспортних засобів повною масою більше 3,5 тонни та міжнародних і міжміських автобусів пристроями обмеження швидкості відповідно до Директиви Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві та ефективного контролю:


Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

-“-транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень

грудень
2015 р.

транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень

грудень
2017 р.283.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Запровадження системи підтвердження професійної компетенції водіїв відповідно до Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та відміняє Директиву Ради 76/914/ЄЕС

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури

-“-

284.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Розроблення проектів актів законодавства щодо вирішення питання інституційного забезпечення контролю робочого часу водіїв відповідно до Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і 3821/85 про соціальне законодавство в галузі дорожньо-транспортних робіт, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС та Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність:


Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”для міжнародних перевезень автомобільним транспортом

грудень
2015 р.

для внутрішніх перевезень автомобільним транспортом

грудень
2016 р.285.

Статті 368, 369,
додаток ХХХII

Запровадження порядку допуску на ринки автомобільних перевезень відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

-“-

286.

Статті 368, 369,
додаток ХХХII

Створення єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень

-“-

-“-

-“-

287.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Внесення змін до Правил дорожнього руху щодо встановлення градації максимальних вагових та габаритних параметрів транспортних засобів відповідно до Директиви Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укравтодор
МВС
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

288.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільний транспорт”, “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами державного значення відповідно до Директиви 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певної інфраструктури

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Укравтодор
МВС
Укртрансінспекція

-“-

289.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія (замінена Директивою  2006/126 Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія (переглянутою)

листопад
2017 р.

МВС
Мінінфраструктури

-“-

290.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на автомобільному транспорті)

грудень
2017 р.

МВС
Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

291.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на залізничному транспорті)

-“-

Мінінфраструктури
Укрзалізниця Укртрансінспекція

-“-

292.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою внесено зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях)

-“-

-“-

-“-

293.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних шляхів Співтовариства

2015-2017 роки

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

-“-

294.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних підприємств

2014-2017 роки

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

295.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 р. про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури у частині створення системи рівноправного доступу до інфраструктури

-“-

-“-

-“-

296.

Стаття 368,
додаток XXXII

З метою імплементації положень Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована):


-“-

-“-

продовження співпраці з Європейським залізничним агентством (ERA) у рамках роботи групи з інтероперабельності залізничних систем простору 1520

березень
2015 р.проведення дослідження та аналізу відмінностей залізничних технічних стандартів України та системи технічної специфікації інтероперабельності (TSI)

2015-
2016 рокирозроблення дорожньої карти гармонізації залізничних технічних стандартів України із системою технічної специфікації інтероперабельності (TSI)

грудень
2017 р.297.

Стаття 369,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами - членами ЄС

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

298.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти (ЄЕС) № 1191/69 і 1107/70 Ради

-“-

Мінінфраструктури
Укрзалізниця Укртрансінспекція

-“-

299.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄЕС) № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. щодо прав та обов’язків пасажирів залізничного транспорту

вересень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

-“-

300.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

301.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про відповідальність морських пасажирських перевізників у разі нещасних випадків

-“-

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

302.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовує Директиву Ради 93/75/ЄЕС

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

-“-

303.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден

-“-

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України

-“-

304.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами

липень
2016 р.

-“-

-“-

305.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про специфічні вимоги до остійності трейлерних пасажирських суден

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

306.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94

липень
2017 р.

-“-

-“-

307.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

308.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

-“-

309.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах

липень
2015 р.

Мінінфраструктури
Мінприроди
Регістр судноплавства України

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

310.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства (за виключенням положення 16 цієї Угоди, яке буде імплементоване до липня 2020 року)

-“-

Мінінфраструктури Мінсоцполітики

-“-

311.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства

-“-

-“-

-“-

312.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про поліпшення безпеки портів (за виключенням положень, що стосуються інспекцій Комісії)

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція
Регістр судноплавства України

-“-

313.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

314.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р. про доступ до перевезення товарів водними шляхами для національного та іноземного транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності

липень
2016 р.

-“-

-“-

315.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р. про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція

-“-

316.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів

-“-

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України

-“-

317.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на морському транспорті)

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

318.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. про гармонізовані річні інформаційні послуги на внутрішніх водних шляхах Співтовариства

грудень
2015 р.

Мінінфраструктури

-“-

319.

Стаття 369

Залучення допомоги ЄС у рамках інструментів Twinning, TAIEX з метою вирішення практичних питань щодо ратифікації та імплементації Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

березень
2015 р.

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-Глава 8. Космос
320.

Стаття 371

Забезпечення участі у здійсненні заходів з розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України відповідно до положень Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами - членами та Україною щодо розміщення, введення в дію та забезпечення експлуатації наземних контрольних станцій супутникових навігаційних сигналів у рамках додатка 1 до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та ЄС (ENI/2013/024-446)

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

321.

Стаття 371

Забезпечення участі в реалізації європейського космічного проекту “VEGA”

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість” Європейське космічне агентство

322.

Стаття 372

Забезпечення участі України в реалізації космічних проектів програми ЄС “ГОРИЗОНТ-2020”

-“-

-“-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

323.

Стаття 373

Налагодження практичного співробітництва в рамках Спільної робочої групи Україна - ЄС з питань космосу

-“-

ДКА
МЗС

-“-Глава 9. Співробітництво у сфері науки та технологій
324.

Стаття 374

Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

грудень
2015 р.

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Дослідження та інновації”

325.

Статті 374- 376

Інтеграція національної мережі трансферу технологій до європейських мереж

грудень
2015 р.

МОН

Генеральний директорат Європейської Комісії “Дослідження та інновації”

326.

Стаття 375

Продовження співпраці в рамках Спільного комітету із співробітництва у сфері науки і технологій з метою забезпечення участі вітчизняних дослідницьких установ у науково-технологічних програмах ЄС та наближення України до Європейського наукового простору

2014-
2017 роки

-“-

-“-

327.

Стаття 376

Здійснення заходів щодо розширення участі України в програмі ЄС “ГОРИЗОНТ-2020”

-“-

-“-

-“-

328.

Стаття 376

Активізація участі України в програмах ЄС “EUREKA”, “EURATOM”

-“-

-“-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Дослідження та інновації”
Європейське співтовариство з атомної енергіїГлава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва
329.

Стаття 378

Забезпечення представництва України в Організації економічного співробітництва та розвитку

2015 рік

Мінекономрозвитку Державна регуляторна служба


330.

Статті 378-380

Співпраця з питань реалізації політики щодо малих та середніх підприємств відповідно до принципів Акта підтримки малого та середнього підприємництва (SBA) і практики ЄС, а також забезпечення регулярного діалогу щодо реалізації промислової та підприємницької політики із залученням представників бізнесу України і ЄС

2014-2017 роки

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку
МОН
Мін’юст
Мінфін
Держстат

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2014-2024 роки” (реєстраційний номер 4003)

до прийняття Закону Верховною Радою України

Розроблення та виконання щорічних планів заходів з розвитку малого та середнього підприємництва в частині впровадження принципів Акта підтримки малого та середнього підприємництва (SBA) в Україні

2015-2017 роки331.

Стаття 379

Визначення механізму підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення розвитку його інфраструктури та доступу до кредитних ресурсів

-“-

Мінекономрозвитку Державна регуляторна служба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

332.

Стаття 379

Забезпечення обміну досвідом з Республікою Польща з питань нормативно-правового регулювання у сфері державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку

Європейська служба зовнішньої діяльності

333.

Стаття 379

Опрацювання питання залучення допомоги ЄС з метою створення Єдиної інформаційної системи та веб-сайту “Європейська мережа підприємств -Україна”, Національного інноваційного навчального центру для суб’єктів малого та середнього підприємництва, Фонду кредитних порук на базі Українського фонду підтримки підприємництва

-“-

Державна регуляторна служба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

334.

Статті 379, 419, 420

Сприяння створенню та розширенню інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва) в регіонах, забезпечення участі України у програмах ЄС стосовно розвитку малого та середнього підприємництва

2014-2017 роки

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОН
Мін’юст
Мінфін
Держстат
облдержадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

335.

Статті 379, 432, 433

Створення умов для підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва шляхом розроблення освітніх програм і створення відповідної інфраструктури

-“-

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики

-“-Глава 12. Фінансові послуги
336.

Статті 383-386

Забезпечення співпраці та діалогу між відповідними наглядовими і регуляторними органами України та ЄС, зокрема шляхом обміну інформацією і досвідом щодо фінансових ринків, проведення навчальних заходів та сприяння поступовому наближенню сфери фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання і нагляду відповідно до глави 6 розділу IV Угоди про асоціацію

-“-

Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

337.

Стаття 385,
доповнення XVII-2 (розділ В)

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про страхове посередництво

серпень
2016 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

-“-

338.

Стаття 385,
доповнення XVII-2 (розділ В)

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/41/ЄС від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд над ними

серпень
2016 р.

Мінсоцполітики
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

339.

Стаття 385,
доповнення XVII-2 (розділ В)

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. стосовно страхування цивільної відповідальності щодо використання транспортних засобів та виконання зобов’язань застрахуватися від такої відповідальності (кодифікована версія), крім статті 9

-“-

Нацкомфінпослуг (за згодою)

-“-Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит
340.

Стаття 387, додаток XXXV

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов’язковий аудит річної звітності

липень
2015 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)

-“-

341.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства, що замінює Першу Директиву Ради ЄС 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 р. із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р., про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства

серпень
2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

-“-

342.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Другої Директиви Ради ЄС 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 р. із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 92/101/ЄЕС і 2006/68/ЄС про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їх капіталу з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів

серпень
2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

343.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (замінює Дванадцяту Директиву Ради ЄС про законодавство 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю)

серпень
2017 р.

Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

344.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, включених до реєстру

-“-

НКЦПФР (за згодою)

-“-

345.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Четвертої Директиви Ради ЄС від 25 липня 1978 р., що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (78/660/ЄЕС)

липень
2015 р.

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

-“-

346.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Сьомої Директиви Ради ЄС від 13 червня 1983 р., що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (83/349/ЄЕС)

-“-

Мінфін
Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

-“-

347.

Стаття 387, додаток ХХХV

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств

липень
2015 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

348.

Статті 387, 388,
додаток XXXV

Дотримання принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного управління

2014-2017 роки

НКЦПФР (за згодою)

-“-

349.

Статті 387, 388,
додаток XXXV

Дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 14 грудня 2004 р. про сприяння встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, включених до реєстру (2004/913/ЄС)

-“-

-“-

-“-

350.

Статті 387, 388,
додаток XXXV

Дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 15 лютого 2005 р. щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, включених до реєстру, та щодо комітетів (наглядової) ради (2005/162/ЄС)

-“-

-“-

-“-Глава 14. Інформаційне суспільство
351.

Статті 391, 392

Обмін інформацією та досвідом щодо реалізації ініціативи ЄС “Цифровий порядок денний для Європи - 2020”

-“-

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”

352.

Стаття 393

Проведення консультацій з національними та європейськими інституціями, зокрема ЕСС та Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), та підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС з урахуванням національних особливостей

2014-2017 роки

НКРЗІ (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”Глава 15. Політика з питань аудіовізуальної галузі
353.

Стаття 397,
додаток XXXVIII

Розроблення проекту Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (нова редакція) з урахуванням європейських стандартів, зокрема Європейської конвенції про права людини та практики Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви ЄС щодо аудіовізуальних медіа-послуг, Директиви ЄС щодо електронних комунікацій, документів Комітету Міністрів та Парламентської Асамблеї Ради Європи, а також рекомендацій експертів Ради Європи

липень
2016 р.

Держкомтелерадіо
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
НКРЗІ (за згодою)

Генеральні директорати Європейської Комісії “Освіта та культура” та “Комунікаційні мережі, контент і технології”Глава 16. Туризм
354.

Стаття 401

Розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до 2025 року та проектів державних цільових програм для реалізації Стратегії

грудень
2016 р.

Держтуризмкурорт Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Регіональна політика та урбанізація”

355.

Стаття 401

Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про туризм”

грудень
2015 р.

Держтуризмкурорт Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

356.

Стаття 401,
додаток ХХХIХ

Розроблення технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне відповідно до Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р.
№ 90/314/ЄЕС

грудень
2017 р.

-“-

-“-

357.

Стаття 401,
додаток ХХХIХ

Розроблення національних стандартів як доказової бази до технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне

2014-2017 роки

-“-

-“-

358.

Стаття 402

Установлення постійного діалогу з метою спільного представлення туристичних можливостей України, участі в освітніх програмах, проведення засідань робочих груп з туризму та інших заходів з державами - членами ЄС

-“-

-“-

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість” і “Освіта та культура”Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій
359.

Стаття 403,
додаток XXXVIII

Підтримка статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

липень
2015 р.

Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

360.

Статті 403, 404

Укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС, організація та проведення тренінгів для сільського населення, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2014-2017 роки

місцеві держадміністрації Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Держтуризмкурорт
Мінекономрозвитку
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

361.

Стаття 404

Стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС

-”-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст

-“-

362.

Стаття 404

Утворення консультаційних служб для сільських громад

-”-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

-“-

363.

Стаття 404

Утворення кредитних спілок у сільській місцевості з метою розвитку ринкової інфраструктури

-“-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Нацкомфінпослуг
(за згодою)

-“-

364.

Стаття 404

Вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організація семінарів в Україні, навчальних поїздок до держав - членів ЄС тощо

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

365.

Стаття 404

Укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу

-”-

-”-

-”-

366.

Статті 404, 405

Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС щодо законодавства та процедурних змін, прийнятих з питань санітарних та фітосанітарних заходів

-”-

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ

-”-

367.

Стаття 405,
додаток XXXVIII

Розроблення плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в частині політики якості, органічного фермерства, генетично модифікованих зернових культур, біорозмаїття, маркетингових стандартів для рослин, насіння рослин, продуктів, отриманих з рослин, фруктів та овочів, а також маркетингових стандартів для живих тварин та продуктів тваринного походження

грудень
2014 р.

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Держсільгоспінспекція

-”-

368.

Стаття 405, додаток XXXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Ради ЄС № 479/2008 від 29 квітня 2008 р. про спільну організацію ринку вина

березень
2016 р.

Мінагрополітики
Держсільгоспінспекція
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

369.

Стаття 405,
додаток XXXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту 555/2008/ЄС Європейської Комісії від 27 липня 2008 р., що визначає детальні правила впровадження Регламенту Ради 479/2008/ЄС щодо програм підтримки, торгівлі з третіми країнами, виробничого потенціалу та контролю виноробної галузі

березень
2016 р.

Мінагрополітики
Держсільгоспінспекція
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика
370.

Статті 407, 408

Забезпечення взаємодії органів рибоохорони України з органами контролю та інспекції ЄС, зокрема з Європейським агентством з контролю за рибальством (EFCA)

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

Генеральний директорат Європейської Комісії “Морські справи та рибальство”

371.

Стаття 409

Участь у заходах з розвитку багато- та двостороннього співробітництва у басейні Чорного моря з метою координації спільних дій у сфері управління рибальством

-”-

-”-

-”-

372.

Статті 409, 411-413

Вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища Азовського та Чорного морів, поліпшення їх екологічного стану

-”-

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

373.

Стаття 410

Опрацювання із Стороною ЄС питання проведення спільних заходів, спрямованих на дієве впровадження Загальної рибогосподарської політики ЄС та наближення законодавства України до права ЄС

2014-2015 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

-”-Глава 19. Річка Дунай
374.

Стаття 414

Забезпечення ефективної взаємодії між органами рибоохорони України, профільними науковими установами України та країн Придунав’я - членів ЄС щодо збереження водних біоресурсів

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство
Мінприроди
МЗС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Морські справи та рибальство”

375.

Стаття 414

Впровадження плану управління басейном р. Дунай

-”-

Мінприроди
Держводагентство

-”-Глава 20. Захист прав споживачів
376.

Стаття 416

Забезпечення координації діяльності відповідних органів/установ з питань імплементації положень актів законодавства ЄС у частині захисту прав споживачів, зокрема:

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

сприяння обміну інформацією про системи захисту прав споживачів

проведення експертизи щодо правового та технічного потенціалу у сфері захисту прав споживачів з метою впровадження відповідного законодавства та системи ринкового нагляду

удосконалення структури інформації, що надається споживачам

навчання представників органів державного управління та інших суб’єктів, що представляють інтереси споживачів

забезпечення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачів

377.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів

серпень
2017 р.

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
МОЗ
Держлікслужба Держсанепідслужба
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

378.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Рішення Комісії 2008/329/ЄС від 21 квітня 2008 р. про зобов’язання держав-членів забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров’я та безпеки, який вони становлять

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
МОЗ
Держсанепідслужба
Мінфін

-”-

379.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р. про зобов’язання держав-членів забезпечити постачання на ринок запальничок виключно із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок

-”-

-”-

-”-

380.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р. про захист прав споживачів під час зазначення цін на товари, що пропонуються споживачам

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Держцінінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін

-”-

381.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р. про несправедливі торговельні практики бізнесу для споживача на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради (Директива щодо несправедливих торговельних практик)

серпень
2017 р.

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

382.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання

-”-

-“-

-”-

383.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі

-”-

-”-

-”-

384.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р. про захист прав споживачів в умовах дистанційної торгівлі - Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно Статті 6 (1), Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно Статті 3 (1), перший абзац

серпень
2017 р.

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

385.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 р. про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мінінфраструктури
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін
Держтуризмкурорт

-”-

386.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради 87/102/ЄЕС

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та права споживачів”Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей
387.

Статті 419-425,
додаток XL

Стимулювання підвищення рівня зайнятості населення, створення та збереження робочих місць, зокрема для вимушено переміщених осіб, та зменшення напруги на ринку праці шляхом залучення клієнтів Державної служби зайнятості до активних програм сприяння зайнятості

2014-2017 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

388.

Статті 419-425,
додаток XL

Удосконалення трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і стандартів, підвищення рівня заробітної плати в Україні

-“-

Мінсоцполітики

-”-

389.

Статті 419-425,
додаток XL

Вивчення та підготовка пропозицій щодо подальшого використання кращого досвіду держав - членів ЄС стосовно усунення та унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності

грудень
2014 р.

Мінсоцполітики
Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
МЗС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

390.

Статті 419-425,
додаток XL (стаття 114, додаток XXVII)

Аналіз права ЄС з питань надання соціальних послуг та підготовка у разі потреби відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо приведення законодавства України у відповідність із правом ЄС

грудень
2015 р.

Мінсоцполітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

391.

Статті 419-425,
додаток XL

Розроблення Стратегії подолання бідності

грудень
2015 р.

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

392.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я у разі застосування працівниками знарядь праці під час роботи (здоров’я і безпека праці)

вересень
2015 р.

Держгірпромнагляд
Мінсоцполітики

-”-

393.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (здоров’я і безпека праці)

жовтень
2015 р.

-”-

-”-

394.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги до поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (здоров’я і безпека праці)

травень
2016 р.

-”-

-”-

395.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги до безпеки та захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (здоров’я і безпека праці)

квітень
2017 р.

-”-

-”-

396.

Статті 420, 424, додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги до безпеки та захисту здоров’я під час роботи з екранними пристроями (здоров’я і безпека праці)

квітень
2017 р.

Держгірпромнагляд

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

397.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики

-”-

398.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальної структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства - Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників

-”-

-”-

-”-

399.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 97/81/ЄЕС від 15 грудня 1997 р. щодо рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP - додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість

-”-

-”-

-”-

400.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р. про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики
Держгірпромнагляд

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

401.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. щодо обов’язку роботодавця інформувати своїх працівників про умови, що додаються до контракту чи трудової угоди

-”-

Мінсоцполітики

-”-

402.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 р. щодо рамкової угоди про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP

-”-

-”-

-”-

403.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення

-”-

-”-

-”-

404.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про реалізацію принципів рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг

-”-

Мінсоцполітики
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

405.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС (якою скасовується Директива Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 р. про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладена UNICE, CEEP і ETUC)

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

406.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про вжиття заходів до покращення безпеки та гігієни праці вагітних жінок, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)

-”-

Мінсоцполітики
МОЗ
Держгірпромнагляд

-”-

407.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення

-”-

Мінсоцполітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

408.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. про реалізацію принципу рівного відношення незалежно від расової чи етнічної належності

-”-

Мінсоцполітики
Мін’юст
Мінкультури Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-”-

409.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р. про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”Глава 22. Громадське здоров’я
410.

Стаття 426

Розроблення дорожньої карти адаптації законодавства України до права ЄС у сфері реєстрації та обігу лікарських засобів

грудень
2014 р.

МОЗ

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

411.

Стаття 427

Розроблення та затвердження Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров’я України

грудень
2015 р.

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін

-”-

412.

Стаття 427

Впровадження Стратегії реформування системи охорони здоров’я України

2015-2017 роки

-”-

-”-

413.

Стаття 427, додаток ХLI

Залучення допомоги ЄС з метою утворення Національного центру громадського здоров’я. Імплементація Рішення 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2014 р. про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями

2014-2017 роки

МОЗ

-”-

414.

Стаття 427, додаток ХLI

Підготовка пропозицій щодо імплементації положень Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 р. про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань у Співтоваристві

грудень
2015 р.

МОЗ
Держсанепідслужба
Держслужба соцзахворювань

-”-

415.

Стаття 427, додаток ХLI

Підготовка пропозицій щодо імплементації положень Рішення Комісії 2000/96/ЄС від 22 грудня 1999 р. про інфекційні захворювання, які мають прогресивно/поступово охоплюватися мережею Співтовариства відповідно до Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

грудень
2015 р.

МОЗ
Держсанепідслужба
Держслужба соцзахворювань

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

416.

Стаття 427, додаток ХLI

Підготовка пропозицій щодо імплементації положень Рішення Комісії 2002/253/ЄС від 19 березня 2002 р., яким встановлюється визначення/детермінанти випадків інфекційних захворювань, що підлягають звітуванню до мережі Співтовариства згідно з Рішенням  2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

-”-

-”-

-”-

417.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 р. про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, реклами/представлення/ презентації та продажу тютюнових виробів

серпень
2016 р.

МОЗ
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики

-”-

418.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі, перевірки, оброблення, консервації, зберігання та розподілу людських тканин і клітин

-”-

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

-”-

419.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2007 р., яка встановлює правила впровадження Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо певних технічних вимог стосовно донорства, закупівель та тестування тканин і клітин людського походження

серпень
2016 р.

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

420.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 р., що впроваджує Директиву 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження, повідомлення про серйозні побічні реакції та події і певні технічні вимоги до кодування, оброблення, зберігання, накопичення та розповсюдження тканин і клітин людського походження

-”-

МОЗ

-”-

421.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі, перевірки, оброблення, консервації, зберігання та розподілу людських тканин і клітин

-”-

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

-”-

422.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 р., якою встановлюються стандарти якості та безпеки збирання, тестування, оброблення, зберігання та розповсюдження людської крові та її складових, а також вносяться зміни до Директиви 2001/83/ЄС

серпень
2017 р.

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

423.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 р. про виконання Директиви 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та Ради стосовно певних технічних вимог до крові та її складових

-”-

-”-

-”-

424.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 р., що впроваджує Директиву 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства щодо системи якості для пунктів забору крові

-”-

-”-

-”-

425.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 р., що впроваджує Директиву 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події

-”-

МОЗ
Держлікслужба

-”-

426.

Стаття 427

Залучення допомоги ЄС з метою адаптації законодавства України до положень Плану дій “Електронна охорона здоров’я 2012-2020: Інноваційна охорона здоров’я у 21 сторіччі” (Комунікація Європейської Комісії від 6 грудня 2012 р. (2012)736)

2015-2017 роки

МОЗ

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

427.

Стаття 427

Залучення допомоги ЄС з метою інформаційної і технічної підтримки щодо запровадження європейського законодавства та найкращої практики в частині аспектів раціонального (здорового) харчування, дієтичних рекомендацій, боротьби з тютюнокурінням, вживанням алкоголю, управління ризик-факторами, що зумовлюють виникнення неінфекційних захворювань, а також мотивації населення до фізичної активності та здорового способу життя

2014-2017 роки

-“-

-”-

428.

Стаття 427

Залучення експертної та фінансової допомоги ЄС для розроблення стратегії реформування системи охорони здоров’я в частині забезпечення універсального доступу до лікарських засобів і медичних технологій, зокрема шляхом запровадження механізму відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації)

-“-

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін

-”-Глава 23. Освіта, навчання та молодь
429.

Статті 430-434

Розширення участі України у програмі ЄС “ЕRASMUS+”

2014-2017 роки

МОН
Мінмолодьспорт

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

430.

Статті 430, 434

Перегляд положень Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” та інших нормативно-правових актів з питань молоді

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

-”-

431.

Статті 430, 434

Розроблення Державної програми молодіжної політики на період до 2020 року

вересень
2015 р.

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку

-”-

432.

Статті 430, 434

Утворення Будинку молоді України та мережі обласних молодіжних центрів

2015-2017 роки

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
облдержадміністрації

-”-

433.

Статті 430, 434

Реалізація програми підготовки молодих працівників (Youth work) із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних організацій

2014-2017 роки

Мінмолодьспорт

-”-

434.

Статті 430, 434

Вивчення досвіду функціонування європейських інструментів Europass та Youthpass з метою сприяння визнанню неформальної освіти в Україні та розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про освіту” в частині визнання неформальної освіти

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт
МОН
Мін’юст

-”-

435.

Стаття 431

Впровадження Закону України від 1 липня 2014 р. “Про вищу освіту”, який, зокрема, передбачає, запровадження рівневої системи вищої освіти, нових переліків галузей знань і спеціальностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій, а також реалізацію прав громадян на академічну мобільність

2014-2016 роки

МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

436.

Статті 431, 432

Перегляд та вдосконалення галузевих стандартів освіти у галузі знань “Державне управління”

2015-2016 роки

Нацдержслужба
МОН
Національна академія державного управління при Президентові України

-”-

437.

Статті 432, 433

Розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісній основі

грудень
2015 р.

-”-

-”-Глава 24. Культура
438.

Стаття 437

Забезпечення презентації української культури шляхом участі у програмах та проектах ЄС

2014-2017 роки

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

439.

Стаття 437

Просування національного культурного продукту у європейський простір

-”-

Мінкультури
Держкіно
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

440.

Стаття 437

Опрацювання питання щодо можливості участі у програмі ЄС “Креативна Європа” (2014-2020 роки)

грудень
2015 р.

Мінкультури
Держкомтелерадіо
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Освіта та культура” та “Комунікаційні мережі, контент і технології”

441.

Стаття 437

Опрацювання питання щодо можливості приєднання до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES)

до грудня
2015 р.

Держкіно
Мінкультури
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

442.

Статті 437, 438

Розвиток співробітництва із Стороною ЄС з метою заохочення до спільного виробництва у галузі кінематографії

2014-2017 роки

Держкіно
Мінфін

-”-

443.

Статті 437,
438

Залучення технічної допомоги на реформування і переорієнтацію системи державного управління у сфері культури (навчальні поїздки, експертні обміни, комунікативні заходи)

-”-

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

444.

Статті 437-440

Розроблення Стратегії розвитку сфери культури до 2025 року

до 1 червня 2015 р.

Мінкультури
місцеві держадміністрації

-”-

445.

Статті 437-440

Забезпечення функціонування національних переліків нематеріальної культурної спадщини

2014-2017 роки

Мінкультури

-”-

446.

Стаття 438

Сприяння здійсненню прямих контактів між закладами, установами, організаціями, музеями, закладами музейного типу, науково-дослідними установами у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також архівними установами України та держав - членів ЄС

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

447.

Стаття 438

Сприяння збереженню кіноспадщини (встановленню партнерських зв’язків державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” з європейськими кіноархівами)

2014-2017 роки

Мінкультури
Укрдержархів
державне підприємство “Національний центр Олександра Довженка” (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

448.

Стаття 439

Розвиток нормативно-правової бази у сфері культури, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей з метою максимального врахування вимог міжнародних договорів у зазначеній сфері, ратифікованих Україною в установленому порядку

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

449.

Стаття 439

Включення заходів з охорони культурної спадщини до плану заходів на регіональному та місцевому рівні і стратегії сталого розвитку в інтересах швидкого реагування на різноманітні загрози для об’єктів культурної спадщини з метою їх збереження

-”-

Мінкультури
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-”-

450.

Стаття 439

Укладення двосторонніх угод про співробітництво з державами - членами ЄС у сфері культури, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

451.

Стаття 439

Вивчення та впровадження найкращих методів управління об’єктами всесвітньої культурної спадщини, що застосовуються в ЄС

2014-2017 роки

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

452.

Стаття 439

Визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні

-”-

Мінкультури
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-”-

453.

Стаття 439

Вступ України до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ICCROM)

грудень
2015 р.

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

454.

Стаття 439

Створення та ведення електронного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини України

-”-

-”-

-”-

455.

Стаття 439

Зміцнення співробітництва між державним та приватним сектором з метою запобігання та усунення загроз, що виникають у зв’язку з експлуатацією ресурсів на об’єктах культурної спадщини або поблизу них

2014-2017 роки

-”-

-”-

456.

Стаття 439

Організація наукових досліджень щодо матеріалів і технологій, заснованих на традиції, можливості їх використання в сучасних умовах для реставрації об’єктів національної та всесвітньої спадщини, дослідження та впровадження сучасних матеріалів та передових технологій з урахуванням регламентних документів і рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його консультативних органів

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

457.

Статті 439, 440

Дослідження елементів нематеріальної культурної спадщини України відповідно до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини

2014-2017 роки

Мінкультури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

458.

Статті 439, 440

Впровадження національних переліків нематеріальної культурної спадщини

лютий
2015 р.

-”-

-”-

459.

Стаття 440

Імплементація Конвенції про охорону і заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року

2014-2017 роки

Мінкультури
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-”-

460.

Стаття 440

Створення умов для розвитку креативних (творчих) індустрій в Україні

-“-

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури
461.

Стаття 441

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту з метою приведення їх у відповідність з європейськими вимогами і стандартами

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики

-”-

462.

Стаття 441

Розроблення Концепції програми розвитку фізичної культури та спорту в Україні на період до 2020 року

-”-

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку

-”-

463.

Стаття 441

Прийняття нормативно-правових актів у сфері будівництва та експлуатації спортивної інфраструктури, у тому числі дитячих та шкільних спортивних майданчиків

2015-2016 роки

Мінмолодьспорт
Мінекономрозвитку
МОН
Мін’юст
Мінрегіон
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

464.

Стаття 441

Реалізація пілотного проекту з визнання провідної ролі федерацій у сфері спортивної діяльності та нормативного закріплення цього статусу, створення умов для діяльності, механізмів визнання федерацій національного рівня, інтегрованих у європейське та світове спортивне співтовариство

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт

-”-

465.

Статті 441, 442

Iнтенсифікація діалогу з ЄС з метою інтеграції України до європейського простору у сфері фізичної культури та спорту

2014-2017 роки

-“-

-”-

466.

Стаття 441

Співпраця з ЄС щодо боротьби з допінгом у спорті, зокрема обмін інформацією та передовим досвідом з цього питання, у тому числі обмін досвідом між лабораторією антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру та акредитованими лабораторіями держав - членів ЄС

-”-

Мінмолодьспорт
Національний антидопінговий центр

-”-Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства
467.

Стаття 443

Організація заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні

-”-

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України

Європейська служба зовнішньої діяльності

468.

Стаття 443

Посилення контактів та взаємного обміну досвідом з інститутами громадянського суспільства держав - членів ЄС, зокрема шляхом проведення професійних семінарів та інших заходів з підвищення кваліфікації

2014-2017 роки

Нацдержслужба
МЗС

Європейська служба зовнішньої діяльностіГлава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво
469.

Стаття 446

Активізація співпраці з державами - членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку

-”-

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
заінтересовані облдержадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Регіональна політика та урбанізація”, Комітет Регіонів ЄС

470.

Статті 446, 447

Продовження регіонального співробітництва шляхом укладення двосторонніх угод з країнами-сусідами

-”-

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

471.

Статті 446, 448

Проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіонів України в органах і структурах ЄС

-”-

Мінрегіон
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
заінтересовані облдержадміністрації

Комітет Регіонів ЄС

472.

Статті 446-449

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва”

березень
2015 р.

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Регіональна політика та урбанізація”, Комітет Регіонів ЄСГлава 28. Участь в програмах і агентствах Європейського Союзу
473.

Статті 450, 451

Здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо їх участі у програмах та агентствах ЄС

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльностіРОЗДІЛ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством
474.

Стаття 453

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

-”-

Нацдержслужба Мінекономрозвитку
МЗС
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

Європейська служба зовнішньої діяльності

475.

Статті 453, 456

Забезпечення подальшої взаємодії з Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) та компетентними органами держав - членів ЄС у питаннях боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України (контрабандою) культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, військових зразків зброї та набоїв до неї, спеціальних технічних засобів отримання інформації тощо

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

476.

Стаття 459,
додаток XLIII

Забезпечення подальшої співпраці з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством у питаннях протидії поширенню контрафактної продукції (насамперед підакцизної)

-“-

ДФС
МВС
СБУ (за згодою)

-“-

477.

Стаття 459,
додаток XLIII

Організація навчальних візитів до Європейського офісу по боротьбі з шахрайством та уповноважених органів з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС

-“-

ДФС
МВС
Мінфін
Мін’юст
ДСЗПД
Держфінмоніторинг
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-“-РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення
478.

Статті 453-459

Опрацювання із Стороною ЄС, зокрема Групою підтримки України, питання щодо забезпечення з боку ЄС належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди про асоціацію, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства

червень
2015 р.

Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мін’юст

Група підтримки України

479.

Статті 461-465

Підготовка положень українських частин двосторонніх органів асоціації

жовтень
2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДФС
Мінагрополітики
Мінприроди
Держветфітослужба
Державна служба інтелектуальної власності
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

480.

Статті 461-465

Забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації, зокрема їх українських частин

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДФС
Мінагрополітики
Мінприроди
Держветфітослужба
Державна служба інтелектуальної власності
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

481.

Статті 467, 468

Сприяння Верховній Раді України щодо започаткування роботи та проведення засідань Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС

до схвалення Правил процедури

МЗС

Європейський Парламент

482.

Статті 469, 470

Сприяння Платформі громадянського суспільства щодо започаткування роботи та проведення засідань Платформи громадянського суспільства

-“-

МЗС
Мін’юст

Європейський економічний і соціальний комітет

483.

Стаття 470

Забезпечення доступу громадськості та засобів масової інформації до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до формування та реалізації державної політики європейської інтеграції; створення спеціального інтернет-порталу із залученням технічної допомоги в рамках Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СIВ)

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС
Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

484.

Стаття 470

Підготовка пропозицій щодо покращення поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України в рамках інформаційно-комунікаційної стратегії

грудень
2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

485.

Статті 74, 463, 465, 476

Підготовка із залученням європейських експертів та громадськості та подання пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері забезпечення європейської інтеграції, у тому числі щодо виконання Угоди про асоціацію та наближення законодавства України до права ЄС

жовтень
2014 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
МЗС
Нацдержслужба

Європейська служба зовнішньої діяльності Генеральний директорат Європейської Комісії  “Торгівля”

486.

Стаття 474

Забезпечення централізованого здійснення в установленому порядку перекладів актів законодавства ЄС українською мовою відповідно до визначених пріоритетів та потреб заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та забезпечення вільного доступу до цих перекладів

2014-2017 роки

Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

487.

Стаття 474

Експертне та методологічне забезпечення процесу наближення законодавства України до права ЄС

-“-

Мін’юст

-“-

488.

Стаття 483

Проведення консультацій відповідно до положень Заключного акта від 27 червня 2014 р., підписаного разом з Угодою про асоціацію, з метою визначення дії Угоди щодо незаконно анексованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які належним чином не контролюються владою України

січень
2015 р.

МЗС
Мін’юст
Мінекономрозвитку

Європейська служба зовнішньої діяльності

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 1401-р від 30.12.2015, № 217-р від 18.02.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 217-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання за Угодою про асоціацію

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Джерела фінансування

Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки

Визначення методики скасування сторонами рівнів увізних мит (стаття 29)

1. Підготовка порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

1) розроблення та погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС

погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС

розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

Виконання положень приміток до додатків I-C та I-D до Угоди щодо перерахування показників графіків зниження вивізних (експортних) мит з метою збереження відносної переваги (у тій самій пропорції) порівняно із зв’язаною у рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного періоду

2. Внесення змін до додатків I-C та I-D

погодження із Стороною ЄС змін до додатків I-C та I-D

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС

погодження із Стороною ЄС проекту перерахунку показників графіків зниження вивізних (експортних) мит, визначених у додатках I-C та I-D

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження змін до додатків I-C та I-D

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС

розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі змін до додатків I-C та I-D Угоди

Глава 2. Засоби захисту торгівлі

Розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС (стаття 44)

3. Розроблення порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

1) підготовка та погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

січень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС

погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС

прийняття постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС


Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі

Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності (стаття 55)

4. Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання

здійснення обміну інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС

2016-2017 рр.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

регулярний обмін інформацією, проведення навчальних семінарів та візитів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної допомоги, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

5. Забезпечення наукового і технічного співробітництва

здійснення обміну, досвідом і даними між відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію

2016-2017 рр.

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

регулярний обмін інформацією, навчальні семінари та візити

Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні (стаття 55)

6. Забезпечення розвитку системи стандартизації

проведення аналізу сфер діяльності технічних комітетів стандартизації

грудень 2016 р.

Національний орган стандартизації (за згодою)

наявність аналітичної інформації щодо приведення сфер діяльності національних технічних комітетів стандартизації у відповідність із сферами діяльності технічних комітетів міжнародних та європейських організацій стандартизації

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

7. Забезпечення розвитку метрологічної системи України

1) проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

наявність відповідної аналітичної інформації щодо метрологічної системи України та сфер її відповідальності

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


8. Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для забезпечення реалізації положень Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


2) розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

видання наказу Мінекономрозвитку


9. Забезпечення розвитку системи акредитації

1) проведення аналізу системи акредитації

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

наявність відповідної аналітичної інформації


2) підготовка проекту заявки щодо отримання повноправного членства Національного агентства з акредитації в Міжнародному форумі з акредитації (IАF)

вересень 2016 р.

Національне агентство з акредитації (за згодою)

наявність проекту заявки


3) опрацювання питання щодо впровадження Документа ЕА щодо акредитації з метою нотифікації ЕА-2/17 INF

червень 2016 р.

Національне агентство з акредитації (за згодою)

прийняття плану впровадження зазначеного Документа


4) проведення моніторингу Національного агентства з акредитації

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку

наявність відповідної аналітичної інформації про результати проведення моніторингу


5) забезпечення відповідності Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації

постійно

Національне агентство з акредитації (за згодою)

відповідність Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації


10. Забезпечення розвитку системи органів державного ринкового нагляду

1) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади

наявність відповідної аналітичної інформації


2) коригування сфер відповідальності

вересень 2016 р.

Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


3) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду на відповідність вимогам європейських органів державного ринкового нагляду

квітень 2017 р.

Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення плану розвитку органів державного ринкового нагляду на 2017-2019 роки


11. Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів

1) проведення аналізу європейських стандартів

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні


2) проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI)

грудень 2018 р.

Адміністрація
Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні


3) прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ)

2016-2019 роки

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення і виконання програми прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних стандартів


Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності (статті 55 і 56 та додаток III)

12. Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство

1) виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту ЄС “Додаткові заходи до Програми підтримки секторальної політики “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”

2) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

3) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо відповідальності за дефектну продукцію

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

4) забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії)

2016-2020 роки

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

13. Розроблення технічного регламенту простих посудин високого тиску

виконання підпункту 3 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці
Міненерговугілля

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

14. Розроблення технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

виконання пункту 17 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

Розроблення технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

виконання пункту 11 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

16. Розроблення технічного регламенту ліфтів

виконання пункту 12 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

17. Розроблення технічного регламенту вимог до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

виконання абзацу третього підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

18. Розроблення технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

виконання пункту 13 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

19. Розроблення технічного регламенту засобів індивідуального захисту

виконання пункту 15 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

20. Розроблення технічного регламенту технічних вимог щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер

виконання абзацу першого підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінприроди

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

21. Розроблення технічного регламенту суднового обладнання

виконання пункту 14 плану заходів з реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


22. Розроблення технічного регламенту обладнання та системи захисту, призначених для застосування у вибухонебезпечній атмосфері

виконання пункту 18 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


23. Розроблення технічного регламенту радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання та взаємне визнання його відповідності

виконання пункту 22 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Адміністрація
Держспецзв’язку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


24. Розроблення технічного регламенту канатних установ для перевезення людей

виконання пункту 19 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


25. Розроблення технічного регламенту прогулянкових суден

виконання пункту 23 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


26. Розроблення технічного регламенту будівельних виробів

виконання підпункту 10 пункту 24 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінрегіон

розроблення та схвалення законопроекту


27. Розроблення технічного регламенту пакування та відходів

виконання пункту 21 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінприроди
Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


28. Розроблення технічного регламенту вибухових речовин цивільного призначення

виконання пункту 20 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики
Міненерговугілля
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


Укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) (статті 56, 57 та Додаток III)

29. Досягнення домовленостей між Україною та ЄС про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів та інфраструктури у пріоритетних секторах промислової продукції

1) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

січень - вересень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

підписання Протоколу про включення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність для таких секторів промислових товарів, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

жовтень - грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів


3) визначення пріоритетних секторів промислової продукції, в яких укладатиметься зазначена Угода

січень - червень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

визначення переліку секторів промислової продукції


4) розроблення технічних регламентів на відповідні види продукції, прийняття відповідних національних стандартів, призначення органів з оцінки відповідності

липень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку
НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення технічних регламентів та прийняття національних стандартів, створення інфраструктури органів з оцінки відповідності


5) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для відповідних секторів промислової продукції

січень - червень 2018 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

обмін листами, таблицями відповідності законодавства


6) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для секторів промислової продукції відповідно до Додатка III

2018-2019 роки

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів


Застосування маркування та етикетування (стаття 58)

30. Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики

1) проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог

квітень 2016 р.

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи

Наближення законодавства України до законодавства ЄС (статті 59, 64)

31. Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до додатків IV-А, IV-В, IV-С та V

1) подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України

січень 2016 р.

Мінагрополітики

затвердження Кабінетом Міністрів України Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”

2) подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними та фітосанітарним заходами

березень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба МОЗ

розгляд Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

3) розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України

серпень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади

затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди


4) забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

грудень 2019 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття нормативно-правових актів згідно із Всеохоплюючою стратегією імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди


5) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1144 “Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

листопад 2016 р.

Мінагрополітики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держветфітослужба

виконання плану імплементації Регламенту, надання позитивних висновків підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами


Створення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (стаття 63)

32. Завершення утворення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

1) завершення процесу прийняття організаційно-розпорядчих документів, необхідних для початку функціонування новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

лютий 2016 р.

Держветфітослужба
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття акта про можливість забезпечення виконання функцій і повноважень, покладених на новостворений компетентний орган у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

2) визначення структури центрального апарату новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів і його територіальних органів

лютий 2016 р.

Держветфітослужба

видання наказу новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів про затвердження його структури та його територіальних органів

3) представлення Стороні ЄС структури, організації та повноважень новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

березень 2016 р.

Держветфітослужба

презентація інформації про діяльність та повноваження новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

Застосування принципів регіоналізації /зонування, компартменталізації (статті 59, 65)

33. Утворення на території України регіонів (зон) та компартментів

прийняття актів законодавства, якими встановлюються вимоги до утворення регіону, компартменту, буферної та карантинної зони на території України відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ)

грудень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

схвалення актів законодавства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, а також кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

34. Визнання Україною регіонів (зон) та/або компартментів, утворених на території ЄС

створення нормативно-правової бази щодо регіонів (зон) та/або компартментів на території держав експорту

грудень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

схвалення актів законодавства


Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі

Приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (стаття 84, додаток XV)

35. Встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом, між всіма митними органами - учасниками транзиту та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

1) виконання плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р., схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

грудень 2016 р.

Мінфін
ДФС
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” (щодо приведення транзитних процедур у відповідність із Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенцією про єдиний режим транзиту)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) забезпечення тестового функціонування системи NCTS на національному рівні

січень -грудень 2017 р.

ДФС

успішне функціонування системи NCTS в Україні протягом одного року


3) ратифікація Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р.

протягом шести місяців з дати отримання Україною запрошення від Сторони ЄС щодо приєднання до зазначених Конвенцій на правах договірної сторони

Мінфін
ДФС
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мін’юст
Національний банк (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ратифікації зазначених Конвенцій


Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері митних питань та сприяння торгівлі (стаття 84, додаток XV)

36. Прийняття актів законодавства, які нададуть найбільш сприятливі умови для торгових операторів (Регламент (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, крім статей 4, 10, 11, 24, 25, 54, 46 (пункти 3, 5-8), 50 (пункт 1), 99, 178, 179, 204, 278)

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

37. Імплементація Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн (розділ I “Сфера застосування та визначення” та розділ II “Звільнення від ввізного мита”), та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн (розділ 3 “Кількісні обмеження”)

виконання плану імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн, та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі


38. Імплементація Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
ДФС
ДСІВ

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні”

39. Імплементація найкращих європейських практик, у тому числі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції

розроблення проекту Стратегії розвитку митної справи в Україні на підставі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції

квітень 2017 р.

Мінфін
ДФС

прийняття Стратегії розвитку митної справи в Україні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках Програми ЄС “Customs 2020”

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

Забезпечення імплементації положень щодо тимчасової присутності фізичних осіб для цілей економічної діяльності (статті 98, 99, 100, 102)

40. Імплементація положень щодо категорії “основний персонал”

імплементація положення щодо в’їзду і тимчасового перебування основного персоналу на території України до трьох років

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

41. Імплементація положень щодо категорії “випускники-стажери”

імплементація положення щодо тимчасового в’їзду та перебування на території України випускників- стажерів не більше одного року

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

42. Імплементація положень щодо категорії “продавці бізнес-послуг”

імплементація положення щодо тимчасового в’їзду і перебування на території України продавців бізнес-послуг на період до 90 днів протягом 12 місяців

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

43. Імплементація положень щодо категорії “незалежні фахівці”

імплементація положення щодо тимчасового перебування на території України незалежних фахівців

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Забезпечення прозорості та нерозголошення конфіденційної інформації (стаття 107)

44. Визначення або утворення контактних пунктів оброблення запитів щодо надання конкретної інформації для інвесторів і постачальників послуг

визначення/створення інформаційного центру

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

видання наказу Мінекономрозвитку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Поштові та кур’єрські послуги

Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері поштових та кур’єрських послуг (стаття 113)

45. Визначення органу, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, юридично відокремленого та не підзвітного жодному з постачальників поштових та кур’єрських послуг

удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу

грудень 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функцій та повноважень регуляторного органу, забезпечення його ефективного функціонування

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг (статті 111, 114 та додаток XVII)

46. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

лютий 2016 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

березень 2016 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС


3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

квітень 2016 р.

Мінінфраструктури
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

схвалення “дорожньої карти” Кабінетом Міністрів України


4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
НКРЗІ (за згодою)
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

прийняття “дорожньої карти”


47. Удосконалення практики застосування універсальної послуги

1) перегляд та визначення переліку універсальних послуг

грудень 2016 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

визначення переліку універсальних послуг визначеної якості у всіх пунктах на території України за доступними цінами для всіх користувачів


2) установлення стандартів якості для надання універсальної поштової послуги

березень 2017 р.

Мінінфраструктури НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

впровадження стандартів якості для надання універсальної поштової послуги


48. Імплементація положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування

виконання плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради  про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 222 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування”

2016-2017 роки

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Телекомунікаційні послуги

Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері електронних комунікаційних послуг (статті 116, 391 (пункт C), додаток XVII-3)

49. Визначення регуляторного органу у сфері зв’язку, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, функціонально незалежного від будь-якого постачальника послуг, що надає послуги зв’язку

забезпечення ефективного функціонування незалежного регуляторного органу

грудень 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функціонуючих регуляторних органів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) (статті 115, 116, 118, 120, 124, 389, 394, додатки XVII та XX)

50. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій)

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

березень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

квітень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування

погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС


3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

травень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон

схвалення Кабінетом Міністрів України “дорожньої карти”


4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

червень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

прийняття “дорожньої карти”


51. Застосування практики універсальної послуги у сфері телекомунікаційних послуг

визначення типів вимог до універсальної послуги та забезпечення її доступності

грудень 2016 р.

Адміністрація
Держспецзв’язку НКРЗІ (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

52. Імплементація положень Директиви 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Держархбудінспекція
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

53. Імплементація положень Директиви № 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про авторизацію електронних комунікаційних мереж та послуг із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація
Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

54. Імплементація положень Директиви 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Держархбудінспекція
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

55. Імплементація положень Директиви 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг (Директива універсальних послуг) із змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках допомоги ЄС (місія TAIEX)

56. Імплементація положень Рішення 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про нормативно-правову базу щодо політики стосовно спектра радіочастот в Європейській спільноті

1) виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Рішення, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) гармонізація використання смуг радіочастот в Україні з ЄС відповідно до рішень Комісії ЄС, прийнятих у рамках Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській спільноті

грудень 2019 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Міноборони
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та плану використання радіочастотного ресурсу України


57. Імплементація положень Директиви Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 р. щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


58. Імплементація положень Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ

виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162 “Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2016 р.

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


59. Імплементація положень Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку (Директива про електронну торгівлю)

виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ та Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162 “Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


60. Імплементація положень  Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1146 “Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг (стаття 133, додаток XVII)

61. Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій території України

1) запровадження стандартів: “Основні принципи ефективного банківського нагляду” Базельського комітету

2016-2019 роки

Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги “EU-FINSTAR”

“Основні принципи страхування” Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю

2016-2019 роки

Нацкомфінпослуг (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

“Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів” Міжнародної організації комісій з цінних паперів

2016-2019 роки

НКЦПФР (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


2) здійснення імплементації Угоди ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування

2016-2019 роки

Мінфін
ДФС
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


3) запровадження Заяви держав - членів “Групи двадцяти” про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування

2016-2019 роки

ДФС
Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


4) забезпечення розвитку національного законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

2016-2019 роки

Мінфін
ДФС
Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


5) запровадження стандарту “Десять основних принципів обміну інформацією”, який поширюється міністрами фінансів держав - членів “Групи семи”

2016-2019 роки

Мінфін

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


Банківська сфера

62. Імплементація положень Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄC і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги “EU-FINSTAR”

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


63. Імплементація положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012

1) розроблення планів імплементації Регламенту

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Регламенту


2) виконання планів імплементації Регламенту

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Регламенту


64. Імплементація положень Директиви 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті та про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС та Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄС і 2000/12/ЄС

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


65. Імплементація положень Директиви 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


66. Імплементація положень Директиви 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо систем гарантування депозитів

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


67. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 р. про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


68. Імплементація положень Директиви 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


69. Імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


70. Імплементація положень Директиви 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про внесення змін до директив Ради ЄС 78/660/ЄЕС про річні звіти певних видів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 86/635/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


71. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 р. про зобов’язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих у державі-члені, які мають головний офіс за межами такої держави-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


72. Імплементація положень Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 р. про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Страхування

73. Імплементація положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II, перероблений варіант)

1) розроблення планів імплементації Директиви

грудень 2016 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання планів імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


74. Імплементація положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія)

виконання плану імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3

грудень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


75. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 р. про річну і консолідовану звітність страхових підприємств

1) розроблення планів імплементації Директиви

грудень 2016 р.

Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


76. Імплементація положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні

виконання плану імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3

січень - грудень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


77. Імплементація положень Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними

виконання плану імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34 “Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

січень - червень 2016 р.

Мінсоцполітики
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Цінні папери

78. Імплементація положень Директиви 2014/65/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. на ринках фінансових інструментів і внесення змін до Директив 2002/92/ЄC та 2011/61/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

79. Імплементація положень Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 р. стосовно публікації проспектів під час пропонування цінних паперів на продаж або прийняття для здійснення торгівлі, якою вносяться зміни до Директиви № 2001/34/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви,


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


80. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 809/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо імплементації Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься у проспектах, а також формату, інкорпорації шляхом посилання та публікації таких проспектів і поширення реклами

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


81. Імплементація положень Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку, та якою вносяться зміни до Директиви 2001/34/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


82. Імплементація положень Директиви Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007 р., якою встановлюються детальні правила для імплементації окремих положень Директиви № 2004/109/ЄС щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


83. Імплементація положень Директиви 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. щодо схем компенсації інвестору

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


84. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. стосовно зловживань на ринку (регламент про зловживання на ринку), що скасовує Директиву 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Директиви 2003/124 Ради і Комісії/ЄC, 2003/125/ЄC і 2004/72/EC

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


85. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо кредитних рейтингових агентств

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


86. Імплементація положень Директиви 2014/57/ЄС від 16 квітня 2014 р. про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


87. Імплементація положень Директиви 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 р. щодо допуску цінних паперів до лістингу офіційної фондової біржі та щодо інформації про зазначені цінні папери, яка повинна бути опублікована

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


88. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 1569/2007 від 21 грудня 2007 р., яким встановлюється механізм для визначення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються емітентами цінних паперів третіх країн відповідно до Директив 2003/71/ЄС та 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради

1) розроблення планів імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання планів імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


89. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 600/2014 від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту (ЄС) 648/2012

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу

90. Імплементація положень Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS)

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

91. Імплементація положень Директиви Комісії 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, конфлікту інтересів, ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


92. Імплементація положень Директиви Комісії 2010/42/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


93. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 583/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно ключової інформації для інвестора та виконання необхідних умов під час надання ключової інформації для інвестора або проспекту на довговічному носії, іншому, ніж паперовий, та за допомогою веб-сайту

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


94. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 584/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка стосується форми та змісту стандартного листа-повідомлення та атестації UCITS (інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу), використання електронного документообігу між уповноваженими органами з метою здійснення нотифікації та процедур перевірки на місці та розслідувань, а також обміну інформацією між уповноваженими органами

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


95. Імплементація положень Директиви Комісії 2007/16/ЄС від 19 березня 2007 р. щодо імплементації Директиви Ради 85/611/ЄЕС про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS), стосовно роз’яснення деяких визначень

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Ринкова інфраструктура

96. Імплементація положень Директиви 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р., якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та Директиви № 2002/47/ЄС про фінансове забезпечення, яке стосується пов’язаних систем і кредитних вимог

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


97. Імплементація положень Директиви 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 р. про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


98. Імплементація положень Директиви 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2002 р. про фінансові заходи поручительства

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Платежі

99. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про платіжні послуги на внутрішньому ринку, якою вносяться зміни до Директив 2002/65/ЄС, 2009/110/ЄС і 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) 1093/2010 і скасовується Директива 2007/64/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Запобігання відмиванню грошей

100. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, якою внесено поправки до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту та Ради, яким скасовується Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директива Комісії ЄС 2006/70/ЄC

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

101. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 2015/847 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про інформацію, що супроводжує грошові перекази, який скасовує Регламент (ЄС) 1781/2006

1) розроблення плану імплементації Регламенту

січень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

грудень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
Мінфін ДФС Мін’юст

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері міжнародного морського транспорту (додаток XVII)