Документ 847-2014-р, перша редакція — Прийняття від 17.09.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 вересня 2014 р. № 847-р
Київ

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

1. Затвердити план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання плану заходів:

забезпечити виконання плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

розробити та подати до 1 листопада 2014 р. Кабінетові Міністрів України проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених планом заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планом заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52





ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання (з Української Сторони)

Партнери із Сторони ЄС



Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ






Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики




1.

Статті 2, 4, 7, 9

Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та збереження суверенітету і територіальної цілісності держави

до врегулювання ситуації

МЗС
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

2.

Статті 2, 4, 5, 7

Проведення консультацій із Стороною ЄС та координація зусиль через дипломатичні та військові канали для вирішення питань, насамперед для подолання викликів загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС

3.

Статті 3, 4, 6

Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією

грудень 2015 р.

Нацдержслужба
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

4.

Стаття 4

Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Мінкультури
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку
МВС
Держкомтелерадіо
ДМС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

5.

Стаття 4

Розроблення нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки, інших документів оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої політики України

грудень 2015 р.

Міноборони
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
центральні органи виконавчої влади
Державний концерн “Укроборонпром”

Європейська служба зовнішньої діяльності

6.

Статті 4, 14

Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

грудень 2015 р.

Нацдержслужба
МОН

Європейська служба зовнішньої діяльності

7.

Статті 4, 14

Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

2015-2017 роки

Нацдержслужба
МЗС
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-“-

8.

Статті 5, 7, 9

Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст

-“-

9.

Статті 5, 7, 10

Проведення аналізу існуючих форм політичного діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони і врегулювання криз та здійснення спільного обговорення із Стороною ЄС пропозицій стосовно підвищення ефективності діалогу та розширення форм співробітництва

-”-

МЗС
Мін’юст
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий комітет ЄС

10.

Стаття 5

Забезпечення політичного діалогу на регулярній основі на рівні експертів

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

11.

Стаття 6

Продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів

-”-

МЗС
Мін’юст

-“-

12.

Статті 6, 7, 10

Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів

протягом строку роботи Консультативної місії

Мін’юст
МВС
ДПтС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
СБУ (за згодою)

-“-

13.

Стаття 7

Продовження практики приєднання України до заяв та позицій ЄС з актуальних міжнародних питань

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст

-“-

14.

Стаття 7

Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі щодо підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі, запропонованого ЄС (згідно з графіком Європейської служби зовнішньої діяльності)

-”-

ДКА
МЗС

-“-

15.

Стаття 7

Організація обміну даними дистанційного зондування поверхні Землі з європейськими партнерами

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

16.

Статті 7, 9

Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки

-”-

МЗС
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

17.

Статті 7, 9, 10

Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася Україна

-”-

МЗС
Мін’юст
МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

-“-

18.

Статті 7, 9, 10

Продовження практики консультацій і співробітництва між Україною та ЄС стосовно визначення можливостей участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних із Спільною політикою безпеки та оборони

-“-

МЗС
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС

19.

Статті 7, 10

Проведення моніторингу безпекової ситуації у Східній Європі та підготовка відповідних пропозицій для формування подальшої спільної з ЄС позиції у питаннях зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

20.

Статті 7, 10

Забезпечення участі у багатосторонньому переговорному процесі в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, спрямованому на підвищення ефективності заходів із зміцнення довіри і безпеки (у військовій галузі)

-”-

Міноборони
МЗС

-”-

21.

Стаття 8

Вжиття заходів з метою підготовки до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року

2014-2015 роки

Мін’юст
МЗС

Європейська служба зовнішньої діяльності
Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

22.

Стаття 9

Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС Чорноморського та Дунайського регіонів з метою забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони
СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші органи державної влади

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий штаб ЄС

23.

Стаття 9

Забезпечення участі України в регіональних ініціативах, спрямованих на зміцнення стабільності та підвищення рівня партнерських відносин із сусідніми державами - членами ЄС

-”-

МЗС
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

24.

Статті 9, 10

Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Договором про відкрите небо, Віденським документом 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки, Документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, двосторонніми угодами з Польщею, Словаччиною та Угорщиною про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони

Європейська служба зовнішньої діяльності

25.

Стаття 10

Вжиття заходів з метою стимулювання військового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС

-”-

Міноборони
Державний концерн “Укроборонпром”
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

26.

Стаття 10

Забезпечення участі у щорічних нарадах держав - учасниць ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань у військово-політичній сфері та Кодексу поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки, багатосторонніх консультаціях з відновлення режиму контролю над звичайними озброєннями, щорічних консультаціях з виконання Документа про заходи зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі

-”-

МЗС
Міноборони
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

27.

Стаття 10

Започаткування та розвиток співробітництва з Європейським оборонним агентством, Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень, Супутниковим центром ЄС і Європейським безпековим та оборонним коледжем

-”-

Міноборони
МЗС
ДКА
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

28.

Стаття 11

Забезпечення співпраці України та держав “Великої сімки” в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

29.

Стаття 11

Здійснення співробітництва з ЄС у сфері нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, зокрема в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, Конвенції про заборону біологічної (бактеріологічної) та токсинної зброї, Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та міжнародних режимів експортного контролю

-”-

МЗС
Міноборони
Держекспортконтроль
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

30.

Стаття 11

Розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами

-”-

СБУ (за згодою)
МВС
Міноборони
МЗС
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

31.

Статті 11, 12

Проведення діалогу між Україною та ЄС у сфері протидії поширенню зброї масового знищення, роззброєння, контролю над озброєнням та боротьби з незаконною торгівлею зброєю

-”-

Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

32.

Статті 11, 12

Удосконалення системи національного експортного контролю, контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів і технологій подвійного використання, зброї масового знищення, розроблення національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення

2014-2017 роки

Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

33.

Статті 11, 12

Здійснення співробітництва в розробленні національних переліків товарів подвійного використання

-”-

Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейське оборонне агентство

34.

Статті 11, 12

Забезпечення участі у засіданнях Україна - ЄС з питань роззброєння, контролю над озброєнням і нерозповсюдженням зброї та з питань експорту звичайних озброєнь з метою вдосконалення національної політики в галузі експортного контролю

-”-

МЗС
Мін’юст
Держекспортконтроль

Європейська служба зовнішньої діяльності

35.

Статті 11, 13

Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення системи такого захисту

-”-

СБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

36.

Стаття 12

Поглиблення взаємодії з державами - членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю

2014-2017 роки

Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

37.

Стаття 12

Вжиття заходів із залучення допомоги ЄС для протидії потенційним загрозам безпеці, що можуть бути спричинені накопиченими в Україні запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін

-”-

МЗС
Міноборони
ДСНС
Мін’юст

-”-

38.

Стаття 12

Забезпечення співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу обговорення Угоди про торгівлю зброєю

-”-

Держекспортконтроль
Міноборони
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

39.

Стаття 13

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму та тероризму

-”-

СБУ (за згодою)
Мін’юст
МЗС

-”-

40.

Стаття 13

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності



РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека




41.

Стаття 14

Опрацювання можливості отримання допомоги з боку ЄС для переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до вимог міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку

-”-

Міноборони
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

42.

Стаття 15

Забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних та взаємодії з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС та належне впровадження законодавства з питань захисту персональних даних

-”-

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-”-

43.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо створення захищеної телекомунікаційної мережі в ДМС для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами

грудень 2017 р.

ДМС
МВС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

44.

Стаття 16

Завершення першої черги реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області та реконструкції першого пускового комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області

грудень 2015 р.

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін

-”-

45.

Стаття 16

Вжиття заходів щодо введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

-”-

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін

-”-

46.

Стаття 16

Забезпечення завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництва зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

вересень 2015 р.

МВС
ДМС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

47.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо будівництва та облаштування органами охорони державного кордону пунктів тимчасового утримання незаконних мігрантів та спеціально обладнаних приміщень в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

липень 2015 р.

Адміністрація
Держприкордонслужби
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

48.

Стаття 16

Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

грудень 2015 р.

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Київська облдержадміністрація

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” і
“Розвиток та співробітництво – Євродопомога”
Європейська служба зовнішньої діяльності

49.

Стаття 16

Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі

-”-

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Київська міська, Харківська та Одеська обласні держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

50.

Статті 18, 22

Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” та “Юстиція”

Європейська служба зовнішньої діяльності

51.

Стаття 19

Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

з 1 січня 2015 р.

ДМС
МВС
МЗС
Державіаслужба
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

52.

Статті 16, 19

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС цільових заходів щодо протидії нелегальній міграції

2014-2017 роки

ДМС
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст

-”-

53.

Статті 16, 19

Проведення двосторонніх (багатосторонніх) консультацій з державами - членами ЄС щодо координації дій з протидії нелегальній міграції

-”-

ДМС
МЗС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст
СБУ (за згодою)

-”-

54.

Статті 16, 19

Забезпечення участі Української Сторони у взаємодії з міжнародними і неурядовими організаціями у виконанні спільних програм і планів заходів щодо співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реадмісії, добровільного повернення, а також з питань реінтеграції громадян України, які повернулися з держав - членів ЄС в рамках процедури реадмісії

2014-2017 роки

ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

55.

Статті 17, 18

Підтримання діалогу з державами - членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів - громадян України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального забезпечення

-”-

Мінсоцполітики
МЗС
Мін’юст
МОЗ
Пенсійний фонд України

-”-

56.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб в рамках Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

ДМС
МВС
МЗС
Адміністрація
Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

57.

Статті 16, 19

Активізація співробітництва з державами - членами ЄС, у тому числі з неурядовими організаціями, для вивчення кращої європейської практики та навчання в міграційній сфері в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

ДМС
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

58.

Статті 16, 19

Здійснення заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері “Мігрант”, “Кордон”, “Студент”, “Трудова міграція” тощо)

2014-2017 роки

ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН
Мін’юст
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

59.

Стаття 19

Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

грудень 2017 р.

ДМС
МВС
МЗС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)

-”-

60.

Стаття 19

Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

до запровадження безвізового режиму

МЗС
ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація
Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)
інші заінтересовані органи державної влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

61.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз в рамках Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

2014-2017 роки

МЗС
ДМС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

-“-

62.

Стаття 19

Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів

2014-2017 роки

Мінкультури
Мінфін
Держкомтелерадіо
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

63.

Стаття 20

Проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

-”-

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)

-“-

64.

Стаття 20

Забезпечення участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також в рамках інших міжнародних організацій, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, зокрема в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

-“-

-“-

65.

Стаття 21

Підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

ДСКН
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

66.

Стаття 21

Створення єдиного загальнодержавного центру моніторингу у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

січень 2015 р.

МОЗ
МВС
Мін’юст
Мінфін
ДСКН
СБУ (за згодою)

-“-

67.

Стаття 22

Забезпечення участі у правоохоронних заходах, що організовуються під егідою ЄС або окремими державами - членами ЄС

2014-2017 роки

МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Мін’юст

-“-

68.

Стаття 22

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС заходів щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

69.

Стаття 22

Обмін інформацією між правоохоронними органами ЄС та України у сфері боротьби із злочинністю, зокрема організованою, злочинами у сфері торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст

-“-

70.

Стаття 22

Удосконалення договірної бази з питань співробітництва з державами - членами ЄС у сфері боротьби із злочинністю, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

МВС
Мін’юст

-“-

71.

Стаття 22

Вжиття заходів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, налагодження обміну інформацією та проведення консультацій між компетентними органами України та ЄС з питань кібербезпеки

-”-

МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

72.

Стаття 23

Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом Координатора ЄС з боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

73.

Стаття 23

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії тероризму

-”-

СБУ (за згодою)
МЗС

-“-



РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею*






Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки




__________
* Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасово застосування Угоди про асоціацію або залежно від застосування Російською Федерацією обмежувальних  заходів у торгівлі з Україною.

74.

Стаття 26,
протокол 1 (стаття 17)

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо видачі сертифікатів переміщення (походження) товарів з України за формою “EUR.1”

жовтень 2014 р.

Мінфін
ДФС

Генеральні директорати Європейської Комісії “Оподаткування та митний союз” і “Торгівля”

75.

Стаття 26,
протокол 1 (стаття 26)

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, що оформлює декларацію-інвойс

грудень 2015 р.

-”-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Оподаткування та митний союз”

76.

Стаття 29,
додаток I-А

Розроблення порядку надання та розгляду заявок на отримання тарифних квот для імпорту в Україну товарів з держав - членів ЄС

жовтень 2014 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

Генеральні директорати Європейської Комісії “Торгівля” і “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

77.

Стаття 29,
додаток I-B

Розроблення механізму застосування спеціальних заходів, передбачених Угодою про асоціацію, щодо імпорту до України одягу, що був у користуванні, походженням з держав - членів ЄС

жовтень 2014 р.

ДФС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Держстат

Генеральний директорат Європейської Комісії “Торгівля”

78.

Стаття 31,
додаток I-D

Забезпечення механізму поступового анулювання ставок вивізного (експортного) мита, визначеного положеннями статті 31 розділу IV та додатка I-D до Угоди про асоціацію

-”-

ДФС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

-“-

79.

Стаття 31,
додатки I-C та I-D

Розроблення механізму застосування спеціальних захисних заходів, які буде запроваджено для окремих видів товарів, що обкладаються експортним митом

-”-

ДФС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

-“-



Глава 2. Засоби захисту торгівлі




80.

Стаття 44,
додаток II

Розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

грудень 2014 р.

Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС

-“-



Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі




81.

Стаття 55

Розроблення механізму посилення співробітництва шляхом обміну інформацією і даними з метою покращення ринкового нагляду

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”

82.

Стаття 55

Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС з питань здійснення ринкового нагляду, ознайомлення з інституціями ринкового нагляду з метою порівняння еквівалентності системи в Україні та ЄС, шляхів її удосконалення, надання та перекладу спеціалізованих видань ЄС у сфері ринкового нагляду та безпеки продукції

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку
НКРЗІ (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішній ринок” і “Торгівля”

83.

Стаття 55

Удосконалення інформаційного забезпечення у сфері державного ринкового нагляду

-“-

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
НКРЗІ (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”

84.

Стаття 56,
додаток III

Забезпечення реалізації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції

-“-

Мінекономрозвитку

-“-

85.

Стаття 56,
додаток III

Забезпечення реалізації актів законодавства ЄС стосовно встановлення вимог для ринкового нагляду, що стосується торгівлі продукцією

-”-

-”-

-“-

86.

Стаття 56,
додаток  III

Забезпечення реалізації актів законодавства ЄС стосовно відповідальності за дефектну продукцію

-”-

-”-

-“-

87.

Стаття 55

Створення інфраструктури призначених органів з оцінки відповідності та здійснення їх акредитації

-“-

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

88.

Статті 55-57

Створення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади

січень
2015 р.

Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”

89.

Стаття 56,
додаток III

Підготовка пропозицій щодо графіка та ступеня наближення законодавства України до права ЄС у сфері технічного регулювання відповідно до додатка III Угоди про асоціацію

грудень
2014 р.

-“-

-“-

90.

Стаття 56,
додаток III

Впровадження європейських стандартів як національних стандартів, зокрема гармонізованих європейських стандартів, добровільне застосування яких вважатиметься таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного в додатку III до Угоди про асоціацію

листопад
2017 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість” і “Внутрішній ринок”

91.

Стаття 56,
додаток III

Проведення переговорів з Європейською Комісією щодо включення медичних виробів до додатка III до Угоди про асоціацію (Технічні бар’єри в торгівлі) з метою подальшого включення медичних виробів до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції

грудень
2014 р.

МОЗ
Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та захист споживачів”

92.

Статті 56, 427, 429

Проведення переговорів щодо взаємного визнання реєстрації лікарських засобів в рамках Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції

грудень 2015 р.

-“-

-“-

93.

Стаття 57,
додаток III

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/32/ЄC від 6 липня 2005 р., яка визначає структуру для встановлення вимог щодо екодизайну приладів, які споживають енергію (замінена Директивою Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 р., яка встановлює рамки для визначення вимог екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів)

серпень
2017 р.

Мінприроди
Держенергоефективності
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”, “Енергетика” та “Довкілля”

94.

Стаття 57,
додаток III

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про вимоги до екодизайну зовнішніх джерел енергопостачання при споживанні електроенергії в режимі холостого ходу та середній енергетичній ефективності

-“-

Мінприроди
Держенергоефективності Мінекономрозвитку
Міненерговугілля

-“-

95.

Стаття 57,
додаток III

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 р. про вимоги до екодизайну для флуоресцентних ламп/ламп денного світла без інтегрованого баластного опору, для високоінтенсивних розрядних ламп, баластів і освітлювальної арматури, які розраховані для функціонування таких ламп

-”-

-“-

-“-

96.

Стаття 57,
додаток III

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 р. про вимоги до екодизайну для побутових ламп з ненаправленим світловипромінюванням

-“-

-”-

-“-

97.

Стаття 57,
додаток III

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про вимоги до екодизайну для простих декодерів каналів кабельного телебачення

серпень
2017 р.

Мінприроди
Держенергоефективності Мінекономрозвитку
Міненерговугілля

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”, “Енергетика” та “Довкілля”

98.

Стаття 57,
додаток III

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄС) № 1275/2008 від 17 грудня 2008 р. про вимоги до екодизайну для режимів чекання/готовності та вимкнення споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням

-“-

-”-

-”-

99.

Стаття 58

Проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування, крім тих, що вимагаються для адаптації до законодавства ЄС у цій сфері, та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики. Підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог

грудень
2015 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”

100.

Статті 57, 58,
додаток III

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2002/40/ЄС від 8 травня 2002 р. про енергетичне маркування побутових електричних плит

серпень
2016 р.

Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість” і “Енергетика”

101.

Статті 57, 58,
додаток III

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1062/2010/ЄС від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. у частині енергетичного маркування побутових телевізорів

-“-

-”-

-”-

102.

Статті 57, 58,
додаток III

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. стосовно енергетичного маркування кондиціонерів (скасовує Директиву Комісії 2002/31/ЄС від 22 березня 2002 р. про енергетичне маркування побутових кондиціонерів)

-“-

-”-

-”-

103.

Статті 57, 58,
додаток III

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Делегованого Регламенту Комісії ЄС № 1059/2010/ЄС від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування побутових посудомийних машин (скасовує Директиву Комісії 97/17/ЄС від 16 квітня 1997 р. про енергетичне маркування посудомийних машин, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою Комісії 1999/9/ЄС про енергетичне маркування посудомийних машин)

-“-

-”-

-”-

104.

Статті 57, 58,
додаток III

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 р. про енергетичне маркування побутових пральних машин, комбінованих із сушарками

серпень
2017 р.

Держенергоефективності Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість” та “Енергетика”

105.

Статті 57, 58,
додаток III

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. про зазначення за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами (скасовує Директиву Комісії 95/13/ЄС про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин)

-”-

-”-

-”-



Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи




106.

Стаття 59

Розроблення стратегії реформування сфери санітарних та фітосанітарних заходів

січень
2015 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та захист споживачів”

107.

Стаття 63

Завершення утворення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

2014-2015 роки

Держветфітослужба
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
МОЗ
ДФС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та захист споживачів”

108.

Стаття 64,
додатки
IV-А, IV-С

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 р. про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС

серпень
2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Мінприроди

-”-

109.

Стаття 65,
додатки
IV-А, IV-В, VII, ХIV

Застосування принципу регіоналізації/зонування під час визнання стану здоров’я тварин і рослин

2014-2017 роки

Держветфітослужба

-”-

110.

Стаття 65,
додаток IV-А

Виконання програми щодо боротьби із сказом на території України в рамках Угоди між Мінагрополітики та Міністерством сільського господарства і розвитку села Республіки Польща

грудень
2014 р.

-”-

-”-

111.

Статті 67, 68, 74

Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС щодо законодавчих та інших процедурних змін, прийнятих у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

-“-

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ

-”-

112.

Статті 69, 70, 71,
додатки
IV-А,
IV-С (2), VIII, Х, ХII

Застосування принципів сертифікації та процедур щодо сприяння торгівлі відповідно до Директиви 97/78/ЄС Ради від 18 грудня 1997 р., що встановлює принципи організації ветеринарних перевірок товарів, що ввозяться у Співтовариство з третіх країн

грудень
2014 р.

Держветфітослужба

Генеральні директорати Європейської Комісії “Охорона здоров’я та захист споживачів” і “Сільське господарство та розвиток сільських територій”



Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі




113.

Стаття 84,
додаток XV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою ратифікації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (із змінами) Верховною Радою України та приведення національного законодавства у відповідність з їх положеннями

грудень
2015 р.

Мінфін
ДФС
Мін’юст
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Оподаткування і Митний союз”

114.

Стаття 84,
додаток XV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄC) № 450/2008 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р., яким встановлюється Митний кодекс Співтовариства (модернізований Митний кодекс): положення, крім статей 1, 3, 10, 13 (пункт 3), 17, 25, 26, 28, 33-34, 35-39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147, 183-187

-“-

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку

Генеральні директорати Європейської Комісії “Оподаткування і Митний союз” і
“Торгівля”
Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

115.

Стаття 84,
додаток XV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄC) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 р., яким встановлюється система Співтовариства щодо звільнення від мит (розділи I і II)

серпень
2015 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
МОЗ
Мінагрополітики

Генеральні директорати Європейської Комісії “Оподаткування і Митний союз” та “Торгівля”

116.

Стаття 84,
додаток XV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄC) № 1383/2003 від 22 липня 2003 р. щодо митних дій проти товарів, стосовно яких є підозра у порушенні окремих прав інтелектуальної власності, та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без заподіяння шкоди результатам поточного перегляду законодавства ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності

-”-

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Державна служба інтелектуальної власності

Генеральні директорати Європейської Комісії “Оподаткування і Митний союз” та
“Торгівля”
Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

117.

Стаття 84,
додаток XV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄC) № 1891/2004 від 21 жовтня 2004 р., яким встановлюються положення для імплементації Регламенту Ради (ЄC) № 1383/2003 від 22 липня 2003 р. щодо митних дій проти товарів, стосовно яких є підозра у порушенні окремих прав інтелектуальної власності, та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без заподіяння шкоди результатам поточного перегляду законодавства ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності

-”-

-”-

Генеральні директорати Європейської Комісії “Оподаткування і Митний союз”, “Внутрішній ринок” та “Торгівля” Європейський офіс по боротьбі з шахрайством



Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля




118.

Статті 85, 124,
доповнення XVII-3

Гармонізація стандартів, необхідних для забезпечення обміну електронними документами між Україною та державами - членами ЄС, у сфері:

2014-2017 роки


Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”



електронного цифрового підпису (з урахуванням Директиви № 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про електронні підписи, що застосовуються в межах Співтовариства)


Мін’юст
Мінекономрозвитку
Укрдержархів
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
відповідні технічні комітети стандартизації (за згодою)



електронного документообігу


Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
відповідні технічні комітети стандартизації (за згодою)


119.

Статті 85, 124,
доповнення XVII-3

Опрацювання питання визнання в Україні іноземних сертифікатів ключів та електронних цифрових підписів, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір

вересень
2015 р.

Мін’юст
МЗС
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”

120.

Статті 85, 125,
доповнення XVII-3,
XVII-6

Розроблення дорожньої карти наближення законодавства України до права ЄС у сфері телекомунікаційних послуг

березень
2015 р.

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

-”-

121.

Стаття 89,
додатки XVI-A, XVI-D

Проведення заходів щодо лібералізації умов заснування підприємницької діяльності

2014-2015 роки

Мінекономрозвитку
Державна регуляторна служба
Пенсійний фонд України
Мін’юст
ДФС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”

122.

Статті 104,
105

Здійснення перегляду законодавчих актів України, що регулюють видачу ліцензій та дозволів, стосовно приведення їх положень у відповідність із правом ЄС з метою удосконалення адміністративних процедур та оптимізації (скорочення кількості) видів господарської діяльності, до яких вони застосовуються

-“-

Мінекономрозвитку
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість”
і “Внутрішній ринок”

123.

Статті 104, 105

Сприяння прийняттю Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” у новій редакції (реєстраційний номер 4743)

до прийняття Закону Верховною Радою України

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво та промисловість” і “Внутрішній ринок”

124.

Статті 109-114,
доповнення XVII-4, XVII-6

Розроблення дорожньої карти з метою наближення законодавства України до права ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг

березень
2015 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
центральні органи виконавчої влади
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

125.

Статті 109-114,
доповнення XVII-4

Модернізація поштової мережі з метою підвищення якості надання поштових послуг відповідно до вимог Директиви 97/67/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про загальні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості послуг, доповненої Директивою 2002/39/ЄС Європейського парламенту та Ради від 10 червня 2002 р. та Директивою 2008/6/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року

липень
2017 р.

-“-

-“-

126.

Статті 116, 391,
доповнення XVII-3

Розроблення проекту Закону України щодо посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора в галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності здійснювати відповідні регуляторні заходи та виконувати власні рішення і всі відповідні норми

березень
2015 р.

НКРЗІ (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”

127.

Статті 115-116, 118,
доповнення XVII-3,
додаток XX

Проведення аналізу законодавства України у сфері телекомунікацій в частині аналізу стану ринків певних телекомунікаційних послуг на відповідність праву ЄС з метою їх попереднього (очікуваного) регулювання з урахуванням національних особливостей та підготовка відповідних проектів актів законодавства

2014-2015 роки

-“-

-”-

128.

Стаття 118

Розроблення проекту Закону України “Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційної мережі”

грудень
2016 р.

-“-

-”-

129.

Статті 119, 124,
доповнення XVII-3

Проведення аналізу законодавства України у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням національних особливостей на відповідність праву ЄС та підготовка в разі потреби відповідних проектів актів законодавства

2014-2017 роки

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

-”-

130.

Статті 124, 389, 394,
доповнення XVII-3

Розроблення проекту Закону України щодо спрощення доступу до ринку електронних комунікацій для забезпечення наближення національного законодавства до положень Директиви № 2002/20/ЄС (Директива авторизації) із змінами, внесеними Директивою № 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р., стосовно запровадження процедури надання загальної авторизації та обмеження необхідності видачі індивідуальних ліцензій окремими обґрунтованими випадками

травень
2015 р.

НКРЗІ (за згодою)

-”-

131.

Статті 120, 124
доповнення XVII-3

Розроблення та впровадження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів (Директива універсальних послуг № 2002/22/ЄС)

2016-2017 роки

НКРЗІ (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”



Розроблення Положення про якість телекомунікаційних послуг (Директива універсальних послуг № 2002/22/ЄС)

грудень
2016 р.


132.

Статті 124, 391, 394 доповнення XVII-3

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви № 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи складаються з умовного доступу (доступу, який є предметом певних умов)

серпень
2016 р.

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
центральні органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

-”-

133.

Статті 124, 391, 394 доповнення XVII-3

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви № 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку (Директива про “Е-торгівлю”)

серпень
2017 р.

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

-”-

134.

Стаття 127

Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг, зокрема основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету; рекомендацій Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

2014-2017 роки

Національний банк (за згодою)
Держфінмоніторинг

Європейський центральний банк

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

135.

Стаття 129

Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних володільцями та розпорядниками персональних даних

-“-

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)

Генеральні директорати Європейської Комісії “Юстиція” та “Внутрішні справи”

136.

Стаття 133,
доповнення XVII-2,
XVII-6

Розроблення дорожньої карти з наближення законодавства України до права ЄС у сфері фінансових послуг

березень
2015 р.

Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

137.

Стаття 133,
доповнення XVII-2

Розроблення та видання нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви № 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2005 р. про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та фінансування тероризму

листопад
2016 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”

138.

Стаття 133,
доповнення XVII-2

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2006/70/ЄС від 1 серпня 2006 р., що встановлює заходи для виконання Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно визначення поняття “політичний діяч” і технічних критеріїв для проведення спрощених процедур перевірки благонадійності споживача та звільнення від податків через фінансову діяльність, що провадиться час від часу чи дуже обмежено

-”-

Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішній ринок” та “Економіка та фінанси”

139.

Стаття 133,
доповнення XVII-2

Розроблення та видання нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 1781/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 листопада 2006 р. про інформацію про платника у разі переказу коштів

-“-

Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

140.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України
Укрморрічінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

141.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про загальні правила і стандарти щодо організацій з корабельного інспектування і огляду

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України
Укрморрічінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

142.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно відповідності вимогам держави прапора

-”-

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція

-”-

143.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю держави порту

-”-

-”-

-”-

144.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкарів)

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

-”-

145.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. щодо облікових формальностей для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав - членів Співтовариства, і скасування Директиви Ради 2002/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р., чинної до 18 травня 2012 року

-“-

-”-

-”-

146.

Стаття 135,
додаток XXXII

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд (за винятком положень, що стосуються інспекцій Комісії)

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція
Регістр судноплавства України

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

147.

Стаття 137,
додаток XXXII

Забезпечення виконання та узгодженого розвитку двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами - членами ЄС, доповнених “горизонтальною угодою”, безвідносно до укладення майбутньої Угоди про спільний авіаційний простір

постійно

Мінінфраструктури
Державіаслужба

-”-

148.

Стаття 138,
доповнення XVII-5,
XVII-6

Розроблення дорожньої карти з наближення законодавства України до права ЄС у сфері міжнародного морського транспорту

березень
2015 р.

Мінінфраструктури

-”-



Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу




149.

Статті 144- 147

Забезпечення діалогу між Україною та ЄС і проведення консультацій з метою забезпечення послідовної та поетапної підготовки до лібералізації законодавства України у сфері руху капіталів

2014-
2017 роки

Національний банк (за згодою)

Європейський центральний банк



Глава 8. Державні закупівлі




150.

Стаття 150,
додаток ХХI

Проведення інституційної реформи у сфері державних закупівель

квітень
2015 р.

Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

151.

Стаття 151,
додаток ХХI

Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації базових положень Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про координацію порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг

лютий
2015 р.

Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

152.

Стаття 152,
додаток ХХI

Розроблення дорожньої карти з імплементації положень Директив ЄС (з визначенням етапів імплементації, проміжних результатів, кінцевих строків та відповідальних виконавців) у сфері державних закупівель

квітень
2015 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

153.

Стаття 153,
додаток
ХХI-С

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 89/665/ЄEC від 21 грудня 1989 р. про засоби правового захисту в державному секторі ЄС, із змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 року

серпень
2017 р.

Антимонопольний комітет (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

-”-



Глава 9. Інтелектуальна власність




154.

Статті 161-221, 224-227,
229-231

Розроблення законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС та положень Угоди про асоціацію

липень
2015 р.

Мінекономрозвитку
Державна служба інтелектуальної власності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Торгівля”

155.

Статті 161-221, 224-227,
229-231

Розроблення проектів нормативно-правових актів для реалізації закону, спрямованого на адаптацію законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС та положень Угоди про асоціацію

протягом шести місяців після прийняття закону

Мінекономрозвитку
Державна служба інтелектуальної власності

-”-

156.

Стаття 174

Забезпечення видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

2014-2017 роки

Держкіно

Генеральний директорат Європейської Комісії “Торгівля”

157.

Стаття 193

Забезпечення здійснення заходів з надання доступу до даних щодо заявок на торговельні марки та інформації про реєстрацію таких марок

грудень
2016 р.

Державна служба інтелектуальної власності

-”-

158.

Статті 202, 203

Опрацювання із Стороною ЄС питання надання обумовленої технічної допомоги для цілей забезпечення охорони географічних зазначень ЄС, наведених у Додатках XXII-C та XXII-D до Угоди про асоціацію

березень
2015 р.

-”-

Генеральні директорати Європейської Комісії “Торгівля” і “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

159.

Статті 202, 203

Забезпечення створення масиву електронних даних, необхідних для охорони географічних зазначень ЄС, наведених у додатках XXII-C та XXII-D до Угоди про асоціацію, з урахуванням доповнення новими географічними зазначеннями

протягом
п’яти місяців після отримання технічної допомоги
від ЄС

-”-

-”-

160.

Стаття 211

Забезпечення участі у співробітництві та в роботі Підкомітету з питань географічних зазначень. Обмін інформацією, проведення секторальних діалогів

2014-2017 роки

-”-

-”-



Глава 10. Конкуренція




161.

Стаття 255

Забезпечення функціонування органів, уповноважених та належним чином забезпечених для ефективного застосування законодавства про конкуренцію

постійно

Антимонопольний комітет (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

162.

Стаття 255

Розроблення, затвердження та опублікування документа, в якому роз’яснюються принципи визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про конкуренцію

серпень
2017 р.

Антимонопольний комітет (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мін’юст

-“-

163.

Стаття 255

Розроблення, затвердження та опублікування документа, в якому роз’яснюються принципи, які застосовуються під час проведення оцінки випадків “горизонтального злиття”

-“-

-“-

-“-

164.

Стаття 256

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень статті 30 Регламенту Ради № 1/2003 від 16 грудня 2002 р. щодо імплементації правил конкуренції, викладених у статтях 81 та 82 Договору про функціонування Європейського Союзу

-“-

-“-

-“-

165.

Стаття 256

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень статей 1, 5 (1), 5 (2) та 20 Регламенту Ради (ЄC) № 139/2004 від 20 січня 2004 р. щодо контролю за концентрацією між підприємствами (Регламент ЄС про злиття)

-“-

-“-

-“-

166.

Стаття 256

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень статей 1-4, 6-8 Регламенту Комісії (ЄC) № 330/2010 від 20 квітня 2010 р. про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій вертикальних угод та узгоджених практик

серпень
2017 р.

Антимонопольний комітет (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

167.

Стаття 256

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень статей 1-8 Регламенту Комісії № 772/2004 від 27 квітня 2004 р. про застосування частини третьої статті 81 Договору про заснування Європейського Співтовариства до категорій угод з передачі технології

-“-

Антимонопольний комітет (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін

-“-

168.

Статті 262-267

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів з метою імплементації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”; внесення змін до плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102

-“-

-“-

-“-

169.

Статті 262-267

Започаткування роботи незалежного у своїй діяльності органу, який матиме повноваження, необхідні для застосування у повному обсязі статті 262 Угоди про асоціацію, шляхом підготовки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо фінансового, кадрового та організаційно-технічного забезпечення уповноваженого органу з питань державної допомоги суб’єктам господарювання

грудень
2014 р.

Антимонопольний комітет
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

-“-



Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями




170.

Статті 279-280

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів

серпень
2017 р.

Мінприроди Держгеонадра
Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)
НАК “Надра України”
(за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”



Глава 12. Прозорість




171.

Статті 281, 283

Забезпечення оперативного опублікування інформації про здійснення заходів загального застосування

2014-2017 роки

Мін’юст
Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи
виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

172.

Стаття 284

Визначення або утворення контактних пунктів оброблення інформаційних запитів із специфічних питань створення зони вільної торгівлі, що стосуються заходів загального застосування

січень
2015 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

-“-



Глава 13. Торгівля та сталий розвиток




173.

Стаття 295

Забезпечення ефективної взаємодії з Генеральним директоратом Європейської Комісії “Морські справи та рибальство” щодо запровадження заходів для боротьби з незаконним, незареєстрованим та нерегульованим рибним промислом

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство
ДФС
Держекоінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Морські справи та рибальство”

174.

Стаття 299

Утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку
з метою вироблення рекомендацій щодо імплементації положень глави “Торгівля та сталий розвиток” Угоди про асоціацію

березень
2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
центральні органи
виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Торгівля”

175.

Стаття 301

Формування списку представників України, які братимуть участь у Групі експертів у сфері торгівлі та сталого розвитку

-“-

Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
Мін’юст
інші центральні органи
виконавчої влади

-“-



Глава 14. Вирішення спорів




176.

Стаття 323

Формування списку представників України, що буде схвалений Комітетом з питань торгівлі, як арбітрів для формування арбітражних груп відповідно до статті 307 Угоди про асоціацію

-“-

Мін’юст
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
інші центральні органи
виконавчої влади

-“-



РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО






Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну




177.

Стаття 337

Вжиття заходів, спрямованих на збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України

2014-2017 роки

Держенергоефективності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”

178.

Статті 338-340,
додаток XXVI

Призначення координатора та уповноважених осіб від Української Сторони в рамках “Механізму раннього попередження” між Україною та ЄС

листопад
2014 р.

Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)

-“-

179.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/73/ЄC стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу (скасовано Директиву 2003/55/ЄС)

січень
2015 р.

-“-

-“-

180.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу (скасовано Регламент (ЄС) № 1775/2005)

-“-

-“-

-“-

181.

Стаття 338

Розроблення проекту Закону України “Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів”

липень
2015 р.

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)
центральні органи виконавчої влади

-“-

182.

Стаття 338

Впровадження нової моделі ринку електричної енергії (на виконання Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”)

липень
2017 р.

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”

183.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/72/ЄC щодо загальних правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії

-“-

-“-

-“-

184.

Статті 338, 341,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 714/2009 від 13 липня 2009 р. Європейського Парламенту та Ради “Про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії” (Регламент (ЄС) № 1228/2003 скасовано)

-“-

-“-

-“-

185.

Стаття 338

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. про розвиток спільного виробництва енергії

серпень
2017 р.

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
Держенергоефективності

-“-

186.

Стаття 342

Посилення та вдосконалення системи фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки за фінансової підтримки ЄС

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

-“-

187.

Стаття 342,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р., що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/ Євратом, 97/43/ Євратом та 2003/122/ Євратом

листопад
2016 р.

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
МОЗ

Генеральний директорат Європейської Комісії “Енергетика”

Євратом

188.

Стаття 342,
додаток XXVII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р. про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива

-“-

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
Мінприроди

-“-

189.

Стаття 342

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, яка  встановлює  для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок

-“-

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
ДАЗВ
Національна академія наук (за згодою)

-“-



Глава 2. Макроекономічне співробітництво




190.

Стаття 344

Обмін досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень економічної політики та якості структурних зрушень

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
Національний банк (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”

191.

Стаття 345

Обмін інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”



Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика,
внутрішній контроль та зовнішній аудит




192.

Статті 346, 347

Забезпечення співробітництва між Україною та ЄС у сфері управління державними фінансами, у тому числі шляхом обміну інформацією, досвідом, найкращою практикою у галузях бюджетної політики, зовнішнього аудиту, державного внутрішнього фінансового контролю, а також у сфері боротьби із шахрайством

-“-

Мінфін
Держфінінспекція
центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” та “Бюджет”

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

193.

Стаття 347

Вивчення найкращої міжнародної практики з питань розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування та удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі

-“-

Мінфін

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” та “Бюджет”

194.

Стаття 347

Моніторинг впровадження вимог нормативно-правових актів з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, внесення змін до них у разі потреби

-“-

Держфінінспекція
Мінфін

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” та “Бюджет”

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

195.

Стаття 347

Підтримка та розвиток державного внутрішнього фінансового контролю (консультативна, роз’яснювальна, методологічна робота, організація навчальних заходів та періодичного підвищення фахового рівня, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, робочих зустрічей)

2014-2017 роки

Держфінінспекція
Мінфін

Генеральні директорати Європейської Комісії “Економіка та фінанси” і “Бюджет”

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

196.

Стаття 347

Обмін інформацією, досвідом, найкращими практиками щодо вдосконалення управління державним боргом відповідно до міжнародних стандартів

-“-

Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”

197.

Статті 346, 347

Розроблення законопроекту у сфері визначення повноважень Рахункової палати щодо контролю за доходами державного бюджету

грудень
2014 р.

Рахункова палата
(за згодою)

Суд аудиторів ЄС

198.

Статті 346, 347

Імплементація стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обмін найкращою практикою ЄС у галузі зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів

2014-2015 роки

-“-

-“-

199.

Статті 346, 347

Розроблення нової редакції Закону України “Про Рахункову палату”

грудень
2014 р.

Рахункова палата
(за згодою)

Суд аудиторів ЄС

200.

Статті 346, 347

Експертиза Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2014-2016 роки

-“-

-“-

201.

Статті 346, 347

Здійснення порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2014-2015 роки

-“-

-“-

202.

Статті 346, 347

Вивчення питання доцільності проведення SWOT-аналізу (сильних та слабких сторін) Рахункової палати, її можливостей та ризиків

2014-2016 роки

-“-

-“-

203.

Статті 346, 347

Вивчення необхідності підготовки проекту Стратегії впровадження Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI) для Рахункової палати

-“-

-“-

-“-

204.

Статті 346, 347

Розроблення стандарту проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту на основі Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2015-2017 роки

-“-

-“-

205.

Статті 346, 347

Розроблення стандарту проведення Рахунковою палатою аудиту відповідності на основі Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2015 рік

-“-

-“-

206.

Статті 346, 347

Розроблення Методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою аудиту проектів, що отримують позики міжнародних фінансових організацій

2015 рік

Рахункова палата
(за згодою)

Суд аудиторів ЄС

207.

Стаття 347

Участь у виконанні програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства

2014-2017 роки

-“-

Європейська служба зовнішньої діяльності

208.

Стаття 348

Забезпечення діалогу в рамках роботи відповідного підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання управління державними фінансами

-“-

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Економіка та фінанси”



Глава 4. Оподаткування




209.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації частини третьої (щодо кількісних обмежень) Директиви Ради 2007/74/ЄС від 20 грудня 2007 р. про звільнення від податку на додану вартість та акцизних зборів на товари, які імпортуються особами, що прибувають з третіх країн

липень
2015 р.

Мінфін
ДФС
Державна регуляторна служба
Мін’юст
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Оподаткування та митний союз”

210.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р. про структуру та ставки акцизного податку, що застосовується до переробленого тютюну (кодифікація) (за винятком статей 7.2, 8-12, 14.1, 14.2, 14.4 і 19, для яких графік імплементації буде встановлений Радою асоціації)

-“-

Мінфін
ДФС
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

-“-

211.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації статті 1 Директиви Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. про загальний режим для підакцизних товарів, яка відміняє Директиву 92/12/ЄЕС

липень
2015 р.

Мінфін
ДФС
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Оподаткування та митний союз”

212.

Стаття 353,
додаток XXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії

поступово, виходячи із майбутніх потреб України у сфері охорони навколишнього середовища та енергоефективності, якими вони можуть бути, зокрема, у результаті міжнародних переговорів щодо зміни клімату

-“-

-“-



Глава 5. Статистика




213.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження оновленої концепції доходу домогосподарства, гармонізованої з вимогами ЄС

листопад
2014 р.

Держстат

Євростат

214.

Стаття 355,
додаток XXIX

Приведення методології вибіркового обстеження підприємств, що провадять діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у відповідність з міжнародними та європейськими рекомендаціями

грудень
2014 р.

-“-

-“-

215.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення Методики проведення вибіркового спостереження за суб’єктами господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) у сфері роздрібної торгівлі відповідно до міжнародних та європейських рекомендацій

-“-

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

216.

Стаття 355,
додаток XXX

Запровадження методології обліку зовнішньої торгівлі товарами відповідно до Керівництва із статистики міжнародної торгівлі товарами Статвідділу ООН (2010)

-“-

Держстат
ДФС
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

217.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення проектів нормативно-правових актів, що регламентують порядок доступу до конфіденційної інформації, з метою забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС шляхом закріплення єдиної правової позиції щодо принципу конфіденційності в процесі доступу до статистичної інформації

липень
2015 р.

Держстат
Національний банк (за згодою)
ДФС

-“-

218.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження проведення розрахунків індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду

грудень
2016 р.

Держстат

Євростат

219.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження структурних обстежень фінансових установ відповідно до вимог ЄС

грудень
2015 р.

-“-

-“-

220.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення законопроекту щодо виробництва офіційної статистики в Україні з метою створення єдиної правової бази для виробників офіційної статистики для зміцнення координуючої ролі Держстату

-“-

Держстат
Національний банк (за згодою)
ДФС

-“-

221.

Стаття 355,
додаток XXIX

Приведення у відповідність із стандартами Міжнародної організації праці (МОП) та ЄС методологічно-організаційного забезпечення вибіркового обстеження домашніх господарств з питань економічної активності

вересень
2016 р.

Держстат
Національна академія наук (за згодою)

-“-

222.

Стаття 355,
додаток XXIX

Приведення у відповідність із стандартами ЄС методологічних та організаційних положень щодо здійснення обстежень підприємств з питань статистики оплати праці і вартості робочої сили

-“-

-“-

-“-

223.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження оновленого міжнародного стандарту системи національних рахунків 2008 року (СНР 2008)

-“-

Держстат
Мінекономрозвитку
Казначейство
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

224.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження вибіркового методу обстеження за місячним споживанням палива

вересень
2016 р.

Держстат

Євростат

225.

Стаття 355,
додаток XXIX

Удосконалення енергетичної статистики з метою гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами в рамках нового компонента D “Підтримка співробітництва у сфері статистики” проекту “INOGATE” з метою гармонізації енергетичної статистики України з європейськими та міжнародними стандартами

-“-

Держстат
Міненерговугілля
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

226.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження проведення структурних спостережень у галузі сільського господарства

-“-

Держстат

-“-

227.

Стаття 355,
додаток XXIX

Підготовка спільних роз’яснень Держстату, ДФС та Національного банку щодо можливих розбіжностей у даних із зовнішньої торгівлі товарами та послугами, які оприлюднюються зазначеними суб’єктами

грудень
2015 р.

Держстат
ДФС
Національний банк (за згодою)

-“-

228.

Стаття 355,
додаток XXIX

Запровадження розрахунку індексу внутрішнього та зовнішнього обороту як складових індексу обороту продукції промисловості

квітень
2017 р.

Держстат

-“-

229.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення Методологічних положень із статистики професійного навчання та навчання протягом життя з метою закріплення організаційно-методологічних підходів щодо впровадження у національну статистичну практику проведення спостережень з питань професійної освіти та навчання протягом життя

липень
2017 р.

Держстат
МОН

-“-

230.

Стаття 355,
додаток XXIX

Затвердження методології типологізації аграрних господарств відповідно до міжнародних стандартів

вересень
2017 р.

Держстат

Євростат

231.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення системи координованої економічної статистики

грудень
2017 р.

-“-

-“-

232.

Стаття 355,
додаток XXIX

Формування системи ключових показників статистики сільського, лісового та рибного господарства відповідно до вимог, передбачених Глобальною стратегією удосконалення сільськогосподарської та сільської статистики, підготовленою Світовим банком разом з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН

-“-

Держстат
Мінагрополітики
Держрибагентство
Держлісагентство

-“-

233.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення та впровадження в практику системи показників щодо соціальних виключень та стану бідності за умовами життя відповідно до вимог ЄС

-“-

Держстат

-“-

234.

Стаття 355,
додаток XXIX

Розроблення та впровадження системи підготовки та опублікування звітів як даних державних статистичних спостережень

поетапно протягом 2014-2017 років

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень
Національна академія наук (за згодою)
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень (за згодою)

-“-

235.

Стаття 355,
додаток XXIX

Внесення змін до методології та інструментарію державних статистичних спостережень з питань садівництва, тваринництва, виноградарства та виноробства, внесення пестицидів з урахуванням системи показників, передбачених міжнародними стандартами

липень
2018 р.

Держстат

Євростат



Глава 6. Навколишнє середовище




236.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація)

серпень
2016 р.

Мінприроди
Мінрегіон

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

237.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС

-”-

Мінприроди

-“-

238.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя

-”-

-”-

-“-

239.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище

серпень
2017 р.

Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

240.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінприроди
ДСНС
Держсанепідслужба

Генеральні директорати Європейської Комісії “Довкілля” та “Зміни клімату”

241.

Статті 361, 363, 365,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

-”-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

242.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄС, 2003/17/ЄС, 2009/30/ЄС та 2011/63/ЄС і Регламентом (ЄС) 1882/2003

серпень
2017 р.

Міненерговугілля Мінекономрозвитку
Мінприроди

-“-

243.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінекономрозвитку Міненерговугілля
Мінприроди

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

244.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 94/63/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 1994 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що утворюються у сховищах нафти та під час її транспортування з терміналів до сервісних станцій, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”
(за згодою)
Мінприроди Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

-“-

245.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держсанепідслужба
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

246.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держсанепідслужба
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

247.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. про захоронення відходів із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Держсанепідслужба

-“-

248.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Міненерговугілля
Мінприроди
Держгірпромнагляд
Держсанепідслужба
ДСНС
Мінекономрозвитку

-“-

249.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Держводагентство
Держсанепідслужба
ДСНС
Держгеонадра

-“-

250.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/676/ЄC від 21 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінприроди
Мінагрополітики
Держводагентство
Держсанепідслужба
ДСНС
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

251.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

МОЗ
Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба

-“-

252.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (у частині заходів із строком  виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Держсанепідслужба
ДСНС

-“-

253.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 25 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод, доповненої Директивою 98/15/ЄС та Регламентами (ЄС) № 1882/2003 і 1137/2008 (у частині заходів із строком  виконання до кінця 2017 року)

грудень
2017 р.

Мінрегіон
Мінприроди
Держсанепідслужба
Держводагентство
ДСНС
місцеві держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

254.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

ДСНС
Держводагентство
Мінприроди
місцеві держадміністрації

-“-

255.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Держлісагентство
Національна академія наук (за згодою)

-“-

256.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Держрибагентство
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)

-“-

257.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль за забрудненнями) (переглянута) (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року. Для впровадження окремих положень строк виконання визначатиметься після набрання чинності Угодою про асоціацію)

грудень
2017 р.

Мінприроди
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Держгеонадра
Держсанепідслужба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

258.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/82/ЄС від 9 січня 1996 р. про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року)

-“-

ДСНС
Міненерговугілля
Мінприроди
Мінінфраструктури
Держгірпромнагляд
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

259.

Статті 360-363, 365, 366,
додатки ХХХ, ХХХI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС

серпень
2016 р.

Мінприроди
Державіаслужба
Держекоінвестагентство

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

260.

Статті 360-363, 365, 366,
додатки ХХХ, ХХХI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 842/2006 про деякі фторовані парникові гази

серпень
2016 р.

Мінприроди
Держекоінвестагентство
Мінекономрозвитку

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зміни клімату”

261.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006, (ЄС) 2007/899, (ЄС) 473/2008 та Рішеннями 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС

-“-

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держекоінспекція
Держсанепідслужба
ДФС

-“-

262.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями 2002/623/ЄС та 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) 1829/2003 та (ЄС) 1830/2003 та Директивою 2008/27/ЄС

-“-

Мінприроди
Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держсільгоспінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Довкілля”

263.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів

-“-

Мінприроди
Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держсанепідслужба
Держсільгоспінспекція

-“-

264.

Статті 360-363, 365, 366,
додаток ХХХ

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/41/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі

серпень
2017 р.

МОН
Мінприроди
Мінагрополітики
Держсанепідслужба

Генеральні директорати Європейської Комісії “Довкілля” та “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

265.

Статті 361-364

Підписання Плану спільних заходів ДСНС і Генерального директорату Європейської Комісії “Гуманітарна допомога та реагування на кризи” на 2015-2016 роки

грудень
2014 р.

ДСНС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Гуманітарна допомога та реагування на кризи”



Глава 7. Транспорт




266.

Стаття 367,
додаток XXXII

Створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

267.

Стаття 367,
додаток XXXII

Створення інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

-“-

268.

Статті 55, 369,
додатки ХХIХ, ХХХIII

Створення на базі потужностей державного підприємства “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

269.

Стаття 368

Проведення досліджень та заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

липень
2015 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

270.

Статті 338, 369

Сприяння енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності на транспорті

листопад
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держенергоефективності
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Транспорт” та “Енергетика”

271.

Стаття 369

Приєднання до Конвенції Організації Об’єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів (м. Женева, 24 травня 1980 р.)

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

272.

Стаття 369

Забезпечення розроблення проектів:


Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”



Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на 2015-2025 роки

грудень
2015 р.



Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на 2015-2025 роки

липень
2016 р.

273.

Стаття 369

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до права ЄС

грудень
2015 р.

-“-

-“-

274.

Стаття 369

Підтримка впровадження Транспортної стратегії України на період до 2020 року, зокрема в частині реалізації таких основних напрямів, як:

2014-2017 роки

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

розвиток транспортної інфраструктури

оновлення рухомого складу

поліпшення інвестиційного клімату

забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг

інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем

забезпечення безпеки транспортних процесів

275.

Стаття 369

Розроблення на національному рівні Комплексного плану розвитку логістики з метою забезпечення розвитку мережі логістичних центрів, оптимізації перевезень зернових вантажів, зокрема з використанням внутрішніх водних шляхів, удосконалення процесу організації вантажних перевезень шляхом оптимального використання наявної транспортної інфраструктури

грудень
2015 р.

-“-

-“-

276.

Стаття 369

Спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні технології “Єдине вікно - локальне рішення”

січень
2016 р.

-“-

-“-

277.

Стаття 369

Розроблення, впровадження та застосування національної транспортної моделі під час планування та реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструктури

листопад
2016 р.

Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

278.

Стаття 369

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи збору та аналізу даних, пов’язаних з перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі транзитних

листопад
2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

279.

Стаття 369

Посилення інституційної спроможності Мінінфраструктури з питань політики розвитку транспортної інфраструктури, зокрема шляхом впровадження кращих практик ЄС у частині формування та реалізації державної політики для забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту

-“-

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

280.

Стаття 369

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту ЄС № 1315/2013 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 11 грудня 2013 р. про рекомендації Європейського Союзу щодо розвитку транс’європейської транспортної мережі та визнання таким, що втратило чинність, Рішення № 661/2010/ЄС

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

281.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС у цій сфері

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

282.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Забезпечення внесення змін до законодавства щодо обладнання вантажних транспортних засобів повною масою більше 3,5 тонни та міжнародних і міжміських автобусів пристроями обмеження швидкості відповідно до Директиви Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві та ефективного контролю:


Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

-“-



транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень

грудень
2015 р.





транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень

грудень
2017 р.



283.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Запровадження системи підтвердження професійної компетенції водіїв відповідно до Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та відміняє Директиву Ради 76/914/ЄЕС

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури

-“-

284.

Стаття 367,
додаток ХХХII

Розроблення проектів актів законодавства щодо вирішення питання інституційного забезпечення контролю робочого часу водіїв відповідно до Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і 3821/85 про соціальне законодавство в галузі дорожньо-транспортних робіт, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС та Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність:


Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”



для міжнародних перевезень автомобільним транспортом

грудень
2015 р.





для внутрішніх перевезень автомобільним транспортом

грудень
2016 р.



285.

Статті 368, 369,
додаток ХХХII

Запровадження порядку допуску на ринки автомобільних перевезень відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

-“-

286.

Статті 368, 369,
додаток ХХХII

Створення єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень

-“-

-“-

-“-

287.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Внесення змін до Правил дорожнього руху щодо встановлення градації максимальних вагових та габаритних параметрів транспортних засобів відповідно до Директиви Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень

грудень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укравтодор
МВС
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

288.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільний транспорт”, “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами державного значення відповідно до Директиви 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певної інфраструктури

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Укравтодор
МВС
Укртрансінспекція

-“-

289.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія (замінена Директивою  2006/126 Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія (переглянутою)

листопад
2017 р.

МВС
Мінінфраструктури

-“-

290.

Стаття 369,
додаток ХХХII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на автомобільному транспорті)

грудень
2017 р.

МВС
Мінінфраструктури
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

291.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на залізничному транспорті)

-“-

Мінінфраструктури
Укрзалізниця Укртрансінспекція

-“-

292.

Стаття 367,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою внесено зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях)

-“-

-“-

-“-

293.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних шляхів Співтовариства

2015-2017 роки

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

-“-

294.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних підприємств

2014-2017 роки

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

295.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 р. про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури у частині створення системи рівноправного доступу до інфраструктури

-“-

-“-

-“-

296.

Стаття 368,
додаток XXXII

З метою імплементації положень Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована):


-“-

-“-

продовження співпраці з Європейським залізничним агентством (ERA) у рамках роботи групи з інтероперабельності залізничних систем простору 1520

березень
2015 р.



проведення дослідження та аналізу відмінностей залізничних технічних стандартів України та системи технічної специфікації інтероперабельності (TSI)

2015-
2016 роки



розроблення дорожньої карти гармонізації залізничних технічних стандартів України із системою технічної специфікації інтероперабельності (TSI)

грудень
2017 р.



297.

Стаття 369,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами - членами ЄС

грудень
2017 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Державна регуляторна служба
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

298.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти (ЄЕС) № 1191/69 і 1107/70 Ради

-“-

Мінінфраструктури
Укрзалізниця Укртрансінспекція

-“-

299.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄЕС) № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. щодо прав та обов’язків пасажирів залізничного транспорту

вересень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

-“-

300.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укрзалізниця

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

301.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про відповідальність морських пасажирських перевізників у разі нещасних випадків

-“-

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

302.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовує Директиву Ради 93/75/ЄЕС

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

-“-

303.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден

-“-

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України

-“-

304.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами

липень
2016 р.

-“-

-“-

305.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про специфічні вимоги до остійності трейлерних пасажирських суден

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

306.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94

липень
2017 р.

-“-

-“-

307.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

308.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

-“-

309.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах

липень
2015 р.

Мінінфраструктури
Мінприроди
Регістр судноплавства України

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

310.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства (за виключенням положення 16 цієї Угоди, яке буде імплементоване до липня 2020 року)

-“-

Мінінфраструктури Мінсоцполітики

-“-

311.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства

-“-

-“-

-“-

312.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про поліпшення безпеки портів (за виключенням положень, що стосуються інспекцій Комісії)

липень
2016 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція
Регістр судноплавства України

-“-

313.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства

липень
2017 р.

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

314.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р. про доступ до перевезення товарів водними шляхами для національного та іноземного транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності

липень
2016 р.

-“-

-“-

315.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р. про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція

-“-

316.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів

-“-

Мінінфраструктури
Регістр судноплавства України

-“-

317.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на морському транспорті)

липень
2017 р.

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція
Укртрансінспекція

Генеральний директорат Європейської Комісії “Транспорт”

318.

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. про гармонізовані річні інформаційні послуги на внутрішніх водних шляхах Співтовариства

грудень
2015 р.

Мінінфраструктури

-“-

319.

Стаття 369

Залучення допомоги ЄС у рамках інструментів Twinning, TAIEX з метою вирішення практичних питань щодо ратифікації та імплементації Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

березень
2015 р.

Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

-“-



Глава 8. Космос




320.

Стаття 371

Забезпечення участі у здійсненні заходів з розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України відповідно до положень Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його державами - членами та Україною щодо розміщення, введення в дію та забезпечення експлуатації наземних контрольних станцій супутникових навігаційних сигналів у рамках додатка 1 до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та ЄС (ENI/2013/024-446)

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

321.

Стаття 371

Забезпечення участі в реалізації європейського космічного проекту “VEGA”

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість” Європейське космічне агентство

322.

Стаття 372

Забезпечення участі України в реалізації космічних проектів програми ЄС “ГОРИЗОНТ-2020”

-“-

-“-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

323.

Стаття 373

Налагодження практичного співробітництва в рамках Спільної робочої групи Україна - ЄС з питань космосу

-“-

ДКА
МЗС

-“-



Глава 9. Співробітництво у сфері науки та технологій




324.

Стаття 374

Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

грудень
2015 р.

МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія наук (за згодою)
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Дослідження та інновації”

325.

Статті 374- 376

Інтеграція національної мережі трансферу технологій до європейських мереж

грудень
2015 р.

МОН

Генеральний директорат Європейської Комісії “Дослідження та інновації”

326.

Стаття 375

Продовження співпраці в рамках Спільного комітету із співробітництва у сфері науки і технологій з метою забезпечення участі вітчизняних дослідницьких установ у науково-технологічних програмах ЄС та наближення України до Європейського наукового простору

2014-
2017 роки

-“-

-“-

327.

Стаття 376

Здійснення заходів щодо розширення участі України в програмі ЄС “ГОРИЗОНТ-2020”

-“-

-“-

-“-

328.

Стаття 376

Активізація участі України в програмах ЄС “EUREKA”, “EURATOM”

-“-

-“-

Генеральний директорат Європейської Комісії “Дослідження та інновації”
Європейське співтовариство з атомної енергії



Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва




329.

Стаття 378

Забезпечення представництва України в Організації економічного співробітництва та розвитку

2015 рік

Мінекономрозвитку Державна регуляторна служба


330.

Статті 378-380

Співпраця з питань реалізації політики щодо малих та середніх підприємств відповідно до принципів Акта підтримки малого та середнього підприємництва (SBA) і практики ЄС, а також забезпечення регулярного діалогу щодо реалізації промислової та підприємницької політики із залученням представників бізнесу України і ЄС

2014-2017 роки

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку
МОН
Мін’юст
Мінфін
Держстат

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”



Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2014-2024 роки” (реєстраційний номер 4003)

до прийняття Закону Верховною Радою України





Розроблення та виконання щорічних планів заходів з розвитку малого та середнього підприємництва в частині впровадження принципів Акта підтримки малого та середнього підприємництва (SBA) в Україні

2015-2017 роки



331.

Стаття 379

Визначення механізму підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення розвитку його інфраструктури та доступу до кредитних ресурсів

-“-

Мінекономрозвитку Державна регуляторна служба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

332.

Стаття 379

Забезпечення обміну досвідом з Республікою Польща з питань нормативно-правового регулювання у сфері державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку

Європейська служба зовнішньої діяльності

333.

Стаття 379

Опрацювання питання залучення допомоги ЄС з метою створення Єдиної інформаційної системи та веб-сайту “Європейська мережа підприємств -Україна”, Національного інноваційного навчального центру для суб’єктів малого та середнього підприємництва, Фонду кредитних порук на базі Українського фонду підтримки підприємництва

-“-

Державна регуляторна служба

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

334.

Статті 379, 419, 420

Сприяння створенню та розширенню інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва) в регіонах, забезпечення участі України у програмах ЄС стосовно розвитку малого та середнього підприємництва

2014-2017 роки

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОН
Мін’юст
Мінфін
Держстат
облдержадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

335.

Статті 379, 432, 433

Створення умов для підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва шляхом розроблення освітніх програм і створення відповідної інфраструктури

-“-

Державна регуляторна служба
Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики

-“-



Глава 12. Фінансові послуги




336.

Статті 383-386

Забезпечення співпраці та діалогу між відповідними наглядовими і регуляторними органами України та ЄС, зокрема шляхом обміну інформацією і досвідом щодо фінансових ринків, проведення навчальних заходів та сприяння поступовому наближенню сфери фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання і нагляду відповідно до глави 6 розділу IV Угоди про асоціацію

-“-

Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

337.

Стаття 385,
доповнення XVII-2 (розділ В)

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про страхове посередництво

серпень
2016 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

-“-

338.

Стаття 385,
доповнення XVII-2 (розділ В)

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/41/ЄС від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд над ними

серпень
2016 р.

Мінсоцполітики
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

339.

Стаття 385,
доповнення XVII-2 (розділ В)

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. стосовно страхування цивільної відповідальності щодо використання транспортних засобів та виконання зобов’язань застрахуватися від такої відповідальності (кодифікована версія), крім статті 9

-“-

Нацкомфінпослуг (за згодою)

-“-



Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит




340.

Стаття 387, додаток XXXV

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов’язковий аудит річної звітності

липень
2015 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)

-“-

341.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства, що замінює Першу Директиву Ради ЄС 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 р. із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р., про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства

серпень
2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

-“-

342.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Другої Директиви Ради ЄС 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 р. із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 92/101/ЄЕС і 2006/68/ЄС про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їх капіталу з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів

серпень
2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

343.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (замінює Дванадцяту Директиву Ради ЄС про законодавство 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю)

серпень
2017 р.

Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

344.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, включених до реєстру

-“-

НКЦПФР (за згодою)

-“-

345.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Четвертої Директиви Ради ЄС від 25 липня 1978 р., що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (78/660/ЄЕС)

липень
2015 р.

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

-“-

346.

Статті 387, 388,
додаток XXXIV

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Сьомої Директиви Ради ЄС від 13 червня 1983 р., що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (83/349/ЄЕС)

-“-

Мінфін
Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)
Державна регуляторна служба
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

-“-

347.

Стаття 387, додаток ХХХV

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств

липень
2015 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
НКЦПФР (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішній ринок”

348.

Статті 387, 388,
додаток XXXV

Дотримання принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного управління

2014-2017 роки

НКЦПФР (за згодою)

-“-

349.

Статті 387, 388,
додаток XXXV

Дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 14 грудня 2004 р. про сприяння встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, включених до реєстру (2004/913/ЄС)

-“-

-“-

-“-

350.

Статті 387, 388,
додаток XXXV

Дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 15 лютого 2005 р. щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, включених до реєстру, та щодо комітетів (наглядової) ради (2005/162/ЄС)

-“-

-“-

-“-



Глава 14. Інформаційне суспільство




351.

Статті 391, 392

Обмін інформацією та досвідом щодо реалізації ініціативи ЄС “Цифровий порядок денний для Європи - 2020”

-“-

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”

352.

Стаття 393

Проведення консультацій з національними та європейськими інституціями, зокрема ЕСС та Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), та підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС з урахуванням національних особливостей

2014-2017 роки

НКРЗІ (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Комунікаційні мережі, контент і технології”



Глава 15. Політика з питань аудіовізуальної галузі




353.

Стаття 397,
додаток XXXVIII

Розроблення проекту Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (нова редакція) з урахуванням європейських стандартів, зокрема Європейської конвенції про права людини та практики Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви ЄС щодо аудіовізуальних медіа-послуг, Директиви ЄС щодо електронних комунікацій, документів Комітету Міністрів та Парламентської Асамблеї Ради Європи, а також рекомендацій експертів Ради Європи

липень
2016 р.

Держкомтелерадіо
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
НКРЗІ (за згодою)

Генеральні директорати Європейської Комісії “Освіта та культура” та “Комунікаційні мережі, контент і технології”



Глава 16. Туризм




354.

Стаття 401

Розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до 2025 року та проектів державних цільових програм для реалізації Стратегії

грудень
2016 р.

Держтуризмкурорт Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Регіональна політика та урбанізація”

355.

Стаття 401

Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про туризм”

грудень
2015 р.

Держтуризмкурорт Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

356.

Стаття 401,
додаток ХХХIХ

Розроблення технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне відповідно до Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р.
№ 90/314/ЄЕС

грудень
2017 р.

-“-

-“-

357.

Стаття 401,
додаток ХХХIХ

Розроблення національних стандартів як доказової бази до технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне

2014-2017 роки

-“-

-“-

358.

Стаття 402

Установлення постійного діалогу з метою спільного представлення туристичних можливостей України, участі в освітніх програмах, проведення засідань робочих груп з туризму та інших заходів з державами - членами ЄС

-“-

-“-

Генеральні директорати Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість” і “Освіта та культура”



Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій




359.

Стаття 403,
додаток XXXVIII

Підтримка статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

липень
2015 р.

Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

360.

Статті 403, 404

Укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС, організація та проведення тренінгів для сільського населення, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2014-2017 роки

місцеві держадміністрації Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Держтуризмкурорт
Мінекономрозвитку
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

361.

Стаття 404

Стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС

-”-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст

-“-

362.

Стаття 404

Утворення консультаційних служб для сільських громад

-”-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

-“-

363.

Стаття 404

Утворення кредитних спілок у сільській місцевості з метою розвитку ринкової інфраструктури

-“-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Нацкомфінпослуг
(за згодою)

-“-

364.

Стаття 404

Вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організація семінарів в Україні, навчальних поїздок до держав - членів ЄС тощо

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”

365.

Стаття 404

Укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу

-”-

-”-

-”-

366.

Статті 404, 405

Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС щодо законодавства та процедурних змін, прийнятих з питань санітарних та фітосанітарних заходів

-”-

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ

-”-

367.

Стаття 405,
додаток XXXVIII

Розроблення плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в частині політики якості, органічного фермерства, генетично модифікованих зернових культур, біорозмаїття, маркетингових стандартів для рослин, насіння рослин, продуктів, отриманих з рослин, фруктів та овочів, а також маркетингових стандартів для живих тварин та продуктів тваринного походження

грудень
2014 р.

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Держсільгоспінспекція

-”-

368.

Стаття 405, додаток XXXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту Ради ЄС № 479/2008 від 29 квітня 2008 р. про спільну організацію ринку вина

березень
2016 р.

Мінагрополітики
Держсільгоспінспекція
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

369.

Стаття 405,
додаток XXXVIII

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту 555/2008/ЄС Європейської Комісії від 27 липня 2008 р., що визначає детальні правила впровадження Регламенту Ради 479/2008/ЄС щодо програм підтримки, торгівлі з третіми країнами, виробничого потенціалу та контролю виноробної галузі

березень
2016 р.

Мінагрополітики
Держсільгоспінспекція
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Сільське господарство та розвиток сільських територій”



Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика




370.

Статті 407, 408

Забезпечення взаємодії органів рибоохорони України з органами контролю та інспекції ЄС, зокрема з Європейським агентством з контролю за рибальством (EFCA)

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

Генеральний директорат Європейської Комісії “Морські справи та рибальство”

371.

Стаття 409

Участь у заходах з розвитку багато- та двостороннього співробітництва у басейні Чорного моря з метою координації спільних дій у сфері управління рибальством

-”-

-”-

-”-

372.

Статті 409, 411-413

Вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища Азовського та Чорного морів, поліпшення їх екологічного стану

-”-

Мінприроди
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

373.

Стаття 410

Опрацювання із Стороною ЄС питання проведення спільних заходів, спрямованих на дієве впровадження Загальної рибогосподарської політики ЄС та наближення законодавства України до права ЄС

2014-2015 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

-”-



Глава 19. Річка Дунай




374.

Стаття 414

Забезпечення ефективної взаємодії між органами рибоохорони України, профільними науковими установами України та країн Придунав’я - членів ЄС щодо збереження водних біоресурсів

2014-2017 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство
Мінприроди
МЗС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Морські справи та рибальство”

375.

Стаття 414

Впровадження плану управління басейном р. Дунай

-”-

Мінприроди
Держводагентство

-”-



Глава 20. Захист прав споживачів




376.

Стаття 416

Забезпечення координації діяльності відповідних органів/установ з питань імплементації положень актів законодавства ЄС у частині захисту прав споживачів, зокрема:

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

сприяння обміну інформацією про системи захисту прав споживачів

проведення експертизи щодо правового та технічного потенціалу у сфері захисту прав споживачів з метою впровадження відповідного законодавства та системи ринкового нагляду

удосконалення структури інформації, що надається споживачам

навчання представників органів державного управління та інших суб’єктів, що представляють інтереси споживачів

забезпечення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачів

377.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів

серпень
2017 р.

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
МОЗ
Держлікслужба Держсанепідслужба
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

378.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Рішення Комісії 2008/329/ЄС від 21 квітня 2008 р. про зобов’язання держав-членів забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров’я та безпеки, який вони становлять

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
МОЗ
Держсанепідслужба
Мінфін

-”-

379.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р. про зобов’язання держав-членів забезпечити постачання на ринок запальничок виключно із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок

-”-

-”-

-”-

380.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р. про захист прав споживачів під час зазначення цін на товари, що пропонуються споживачам

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Держцінінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін

-”-

381.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р. про несправедливі торговельні практики бізнесу для споживача на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради (Директива щодо несправедливих торговельних практик)

серпень
2017 р.

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

382.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання

-”-

-“-

-”-

383.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі

-”-

-”-

-”-

384.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р. про захист прав споживачів в умовах дистанційної торгівлі - Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно Статті 6 (1), Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно Статті 3 (1), перший абзац

серпень
2017 р.

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

385.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 р. про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Мінінфраструктури
Мін’юст
Державна регуляторна служба
Мінфін
Держтуризмкурорт

-”-

386.

Стаття 417,
додаток XXXIX

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради 87/102/ЄЕС

-”-

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та права споживачів”



Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей




387.

Статті 419-425,
додаток XL

Стимулювання підвищення рівня зайнятості населення, створення та збереження робочих місць, зокрема для вимушено переміщених осіб, та зменшення напруги на ринку праці шляхом залучення клієнтів Державної служби зайнятості до активних програм сприяння зайнятості

2014-2017 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

388.

Статті 419-425,
додаток XL

Удосконалення трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і стандартів, підвищення рівня заробітної плати в Україні

-“-

Мінсоцполітики

-”-

389.

Статті 419-425,
додаток XL

Вивчення та підготовка пропозицій щодо подальшого використання кращого досвіду держав - членів ЄС стосовно усунення та унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності

грудень
2014 р.

Мінсоцполітики
Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
МЗС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

390.

Статті 419-425,
додаток XL (стаття 114, додаток XXVII)

Аналіз права ЄС з питань надання соціальних послуг та підготовка у разі потреби відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо приведення законодавства України у відповідність із правом ЄС

грудень
2015 р.

Мінсоцполітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

391.

Статті 419-425,
додаток XL

Розроблення Стратегії подолання бідності

грудень
2015 р.

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

392.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я у разі застосування працівниками знарядь праці під час роботи (здоров’я і безпека праці)

вересень
2015 р.

Держгірпромнагляд
Мінсоцполітики

-”-

393.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (здоров’я і безпека праці)

жовтень
2015 р.

-”-

-”-

394.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги до поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (здоров’я і безпека праці)

травень
2016 р.

-”-

-”-

395.

Статті 420, 424,
додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги до безпеки та захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (здоров’я і безпека праці)

квітень
2017 р.

-”-

-”-

396.

Статті 420, 424, додаток ХL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правового акта про мінімальні вимоги до безпеки та захисту здоров’я під час роботи з екранними пристроями (здоров’я і безпека праці)

квітень
2017 р.

Держгірпромнагляд

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

397.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики

-”-

398.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальної структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства - Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників

-”-

-”-

-”-

399.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 97/81/ЄЕС від 15 грудня 1997 р. щодо рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP - додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість

-”-

-”-

-”-

400.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р. про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики
Держгірпромнагляд

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

401.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. щодо обов’язку роботодавця інформувати своїх працівників про умови, що додаються до контракту чи трудової угоди

-”-

Мінсоцполітики

-”-

402.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 р. щодо рамкової угоди про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP

-”-

-”-

-”-

403.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення

-”-

-”-

-”-

404.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про реалізацію принципів рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг

-”-

Мінсоцполітики
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

405.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС (якою скасовується Директива Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 р. про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладена UNICE, CEEP і ETUC)

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Зайнятість, соціальні питання та адаптація”

406.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про вжиття заходів до покращення безпеки та гігієни праці вагітних жінок, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)

-”-

Мінсоцполітики
МОЗ
Держгірпромнагляд

-”-

407.

Стаття 424, додаток XL

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення

-”-

Мінсоцполітики

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

408.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. про реалізацію принципу рівного відношення незалежно від расової чи етнічної належності

-”-

Мінсоцполітики
Мін’юст
Мінкультури Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-”-

409.

Статті 419-425

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р. про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності

серпень
2017 р.

Мінсоцполітики
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”



Глава 22. Громадське здоров’я




410.

Стаття 426

Розроблення дорожньої карти адаптації законодавства України до права ЄС у сфері реєстрації та обігу лікарських засобів

грудень
2014 р.

МОЗ

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

411.

Стаття 427

Розроблення та затвердження Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров’я України

грудень
2015 р.

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін

-”-

412.

Стаття 427

Впровадження Стратегії реформування системи охорони здоров’я України

2015-2017 роки

-”-

-”-

413.

Стаття 427, додаток ХLI

Залучення допомоги ЄС з метою утворення Національного центру громадського здоров’я. Імплементація Рішення 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2014 р. про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями

2014-2017 роки

МОЗ

-”-

414.

Стаття 427, додаток ХLI

Підготовка пропозицій щодо імплементації положень Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 р. про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань у Співтоваристві

грудень
2015 р.

МОЗ
Держсанепідслужба
Держслужба соцзахворювань

-”-

415.

Стаття 427, додаток ХLI

Підготовка пропозицій щодо імплементації положень Рішення Комісії 2000/96/ЄС від 22 грудня 1999 р. про інфекційні захворювання, які мають прогресивно/поступово охоплюватися мережею Співтовариства відповідно до Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

грудень
2015 р.

МОЗ
Держсанепідслужба
Держслужба соцзахворювань

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

416.

Стаття 427, додаток ХLI

Підготовка пропозицій щодо імплементації положень Рішення Комісії 2002/253/ЄС від 19 березня 2002 р., яким встановлюється визначення/детермінанти випадків інфекційних захворювань, що підлягають звітуванню до мережі Співтовариства згідно з Рішенням  2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

-”-

-”-

-”-

417.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 р. про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, реклами/представлення/ презентації та продажу тютюнових виробів

серпень
2016 р.

МОЗ
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики

-”-

418.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі, перевірки, оброблення, консервації, зберігання та розподілу людських тканин і клітин

-”-

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

-”-

419.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2007 р., яка встановлює правила впровадження Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо певних технічних вимог стосовно донорства, закупівель та тестування тканин і клітин людського походження

серпень
2016 р.

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

420.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 р., що впроваджує Директиву 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження, повідомлення про серйозні побічні реакції та події і певні технічні вимоги до кодування, оброблення, зберігання, накопичення та розповсюдження тканин і клітин людського походження

-”-

МОЗ

-”-

421.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі, перевірки, оброблення, консервації, зберігання та розподілу людських тканин і клітин

-”-

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

-”-

422.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 р., якою встановлюються стандарти якості та безпеки збирання, тестування, оброблення, зберігання та розповсюдження людської крові та її складових, а також вносяться зміни до Директиви 2001/83/ЄС

серпень
2017 р.

МОЗ
Держслужба соцзахворювань

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

423.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 р. про виконання Директиви 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та Ради стосовно певних технічних вимог до крові та її складових

-”-

-”-

-”-

424.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 р., що впроваджує Директиву 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства щодо системи якості для пунктів забору крові

-”-

-”-

-”-

425.

Стаття 427, додаток ХLI

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Комісії 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 р., що впроваджує Директиву 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події

-”-

МОЗ
Держлікслужба

-”-

426.

Стаття 427

Залучення допомоги ЄС з метою адаптації законодавства України до положень Плану дій “Електронна охорона здоров’я 2012-2020: Інноваційна охорона здоров’я у 21 сторіччі” (Комунікація Європейської Комісії від 6 грудня 2012 р. (2012)736)

2015-2017 роки

МОЗ

Генеральний директорат Європейської Комісії “Охорона здоров’я та споживча політика”

427.

Стаття 427

Залучення допомоги ЄС з метою інформаційної і технічної підтримки щодо запровадження європейського законодавства та найкращої практики в частині аспектів раціонального (здорового) харчування, дієтичних рекомендацій, боротьби з тютюнокурінням, вживанням алкоголю, управління ризик-факторами, що зумовлюють виникнення неінфекційних захворювань, а також мотивації населення до фізичної активності та здорового способу життя

2014-2017 роки

-“-

-”-

428.

Стаття 427

Залучення експертної та фінансової допомоги ЄС для розроблення стратегії реформування системи охорони здоров’я в частині забезпечення універсального доступу до лікарських засобів і медичних технологій, зокрема шляхом запровадження механізму відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації)

-“-

МОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін

-”-



Глава 23. Освіта, навчання та молодь




429.

Статті 430-434

Розширення участі України у програмі ЄС “ЕRASMUS+”

2014-2017 роки

МОН
Мінмолодьспорт

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

430.

Статті 430, 434

Перегляд положень Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” та інших нормативно-правових актів з питань молоді

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

-”-

431.

Статті 430, 434

Розроблення Державної програми молодіжної політики на період до 2020 року

вересень
2015 р.

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку

-”-

432.

Статті 430, 434

Утворення Будинку молоді України та мережі обласних молодіжних центрів

2015-2017 роки

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
облдержадміністрації

-”-

433.

Статті 430, 434

Реалізація програми підготовки молодих працівників (Youth work) із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних організацій

2014-2017 роки

Мінмолодьспорт

-”-

434.

Статті 430, 434

Вивчення досвіду функціонування європейських інструментів Europass та Youthpass з метою сприяння визнанню неформальної освіти в Україні та розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про освіту” в частині визнання неформальної освіти

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт
МОН
Мін’юст

-”-

435.

Стаття 431

Впровадження Закону України від 1 липня 2014 р. “Про вищу освіту”, який, зокрема, передбачає, запровадження рівневої системи вищої освіти, нових переліків галузей знань і спеціальностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій, а також реалізацію прав громадян на академічну мобільність

2014-2016 роки

МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

436.

Статті 431, 432

Перегляд та вдосконалення галузевих стандартів освіти у галузі знань “Державне управління”

2015-2016 роки

Нацдержслужба
МОН
Національна академія державного управління при Президентові України

-”-

437.

Статті 432, 433

Розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісній основі

грудень
2015 р.

-”-

-”-



Глава 24. Культура




438.

Стаття 437

Забезпечення презентації української культури шляхом участі у програмах та проектах ЄС

2014-2017 роки

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

439.

Стаття 437

Просування національного культурного продукту у європейський простір

-”-

Мінкультури
Держкіно
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

440.

Стаття 437

Опрацювання питання щодо можливості участі у програмі ЄС “Креативна Європа” (2014-2020 роки)

грудень
2015 р.

Мінкультури
Держкомтелерадіо
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральні директорати Європейської Комісії “Освіта та культура” та “Комунікаційні мережі, контент і технології”

441.

Стаття 437

Опрацювання питання щодо можливості приєднання до Європейського фонду підтримки кіно ЄВРІМАЖ (EURIMAGES)

до грудня
2015 р.

Держкіно
Мінкультури
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

442.

Статті 437, 438

Розвиток співробітництва із Стороною ЄС з метою заохочення до спільного виробництва у галузі кінематографії

2014-2017 роки

Держкіно
Мінфін

-”-

443.

Статті 437,
438

Залучення технічної допомоги на реформування і переорієнтацію системи державного управління у сфері культури (навчальні поїздки, експертні обміни, комунікативні заходи)

-”-

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

444.

Статті 437-440

Розроблення Стратегії розвитку сфери культури до 2025 року

до 1 червня 2015 р.

Мінкультури
місцеві держадміністрації

-”-

445.

Статті 437-440

Забезпечення функціонування національних переліків нематеріальної культурної спадщини

2014-2017 роки

Мінкультури

-”-

446.

Стаття 438

Сприяння здійсненню прямих контактів між закладами, установами, організаціями, музеями, закладами музейного типу, науково-дослідними установами у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також архівними установами України та держав - членів ЄС

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

447.

Стаття 438

Сприяння збереженню кіноспадщини (встановленню партнерських зв’язків державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” з європейськими кіноархівами)

2014-2017 роки

Мінкультури
Укрдержархів
державне підприємство “Національний центр Олександра Довженка” (за згодою)

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

448.

Стаття 439

Розвиток нормативно-правової бази у сфері культури, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей з метою максимального врахування вимог міжнародних договорів у зазначеній сфері, ратифікованих Україною в установленому порядку

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

449.

Стаття 439

Включення заходів з охорони культурної спадщини до плану заходів на регіональному та місцевому рівні і стратегії сталого розвитку в інтересах швидкого реагування на різноманітні загрози для об’єктів культурної спадщини з метою їх збереження

-”-

Мінкультури
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-”-

450.

Стаття 439

Укладення двосторонніх угод про співробітництво з державами - членами ЄС у сфері культури, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

451.

Стаття 439

Вивчення та впровадження найкращих методів управління об’єктами всесвітньої культурної спадщини, що застосовуються в ЄС

2014-2017 роки

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

452.

Стаття 439

Визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні

-”-

Мінкультури
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-”-

453.

Стаття 439

Вступ України до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ICCROM)

грудень
2015 р.

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

454.

Стаття 439

Створення та ведення електронного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини України

-”-

-”-

-”-

455.

Стаття 439

Зміцнення співробітництва між державним та приватним сектором з метою запобігання та усунення загроз, що виникають у зв’язку з експлуатацією ресурсів на об’єктах культурної спадщини або поблизу них

2014-2017 роки

-”-

-”-

456.

Стаття 439

Організація наукових досліджень щодо матеріалів і технологій, заснованих на традиції, можливості їх використання в сучасних умовах для реставрації об’єктів національної та всесвітньої спадщини, дослідження та впровадження сучасних матеріалів та передових технологій з урахуванням регламентних документів і рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його консультативних органів

-”-

Мінкультури
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

457.

Статті 439, 440

Дослідження елементів нематеріальної культурної спадщини України відповідно до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини

2014-2017 роки

Мінкультури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

458.

Статті 439, 440

Впровадження національних переліків нематеріальної культурної спадщини

лютий
2015 р.

-”-

-”-

459.

Стаття 440

Імплементація Конвенції про охорону і заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року

2014-2017 роки

Мінкультури
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-”-

460.

Стаття 440

Створення умов для розвитку креативних (творчих) індустрій в Україні

-“-

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

-”-



Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури




461.

Стаття 441

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту з метою приведення їх у відповідність з європейськими вимогами і стандартами

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики

-”-

462.

Стаття 441

Розроблення Концепції програми розвитку фізичної культури та спорту в Україні на період до 2020 року

-”-

Мінмолодьспорт
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку

-”-

463.

Стаття 441

Прийняття нормативно-правових актів у сфері будівництва та експлуатації спортивної інфраструктури, у тому числі дитячих та шкільних спортивних майданчиків

2015-2016 роки

Мінмолодьспорт
Мінекономрозвитку
МОН
Мін’юст
Мінрегіон
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

464.

Стаття 441

Реалізація пілотного проекту з визнання провідної ролі федерацій у сфері спортивної діяльності та нормативного закріплення цього статусу, створення умов для діяльності, механізмів визнання федерацій національного рівня, інтегрованих у європейське та світове спортивне співтовариство

грудень
2015 р.

Мінмолодьспорт

-”-

465.

Статті 441, 442

Iнтенсифікація діалогу з ЄС з метою інтеграції України до європейського простору у сфері фізичної культури та спорту

2014-2017 роки

-“-

-”-

466.

Стаття 441

Співпраця з ЄС щодо боротьби з допінгом у спорті, зокрема обмін інформацією та передовим досвідом з цього питання, у тому числі обмін досвідом між лабораторією антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру та акредитованими лабораторіями держав - членів ЄС

-”-

Мінмолодьспорт
Національний антидопінговий центр

-”-



Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства




467.

Стаття 443

Організація заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні

-”-

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України

Європейська служба зовнішньої діяльності

468.

Стаття 443

Посилення контактів та взаємного обміну досвідом з інститутами громадянського суспільства держав - членів ЄС, зокрема шляхом проведення професійних семінарів та інших заходів з підвищення кваліфікації

2014-2017 роки

Нацдержслужба
МЗС

Європейська служба зовнішньої діяльності



Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво




469.

Стаття 446

Активізація співпраці з державами - членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку

-”-

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
заінтересовані облдержадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Регіональна політика та урбанізація”, Комітет Регіонів ЄС

470.

Статті 446, 447

Продовження регіонального співробітництва шляхом укладення двосторонніх угод з країнами-сусідами

-”-

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

471.

Статті 446, 448

Проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіонів України в органах і структурах ЄС

-”-

Мінрегіон
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
заінтересовані облдержадміністрації

Комітет Регіонів ЄС

472.

Статті 446-449

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва”

березень
2015 р.

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС

Генеральний директорат Європейської Комісії “Регіональна політика та урбанізація”, Комітет Регіонів ЄС



Глава 28. Участь в програмах і агентствах Європейського Союзу




473.

Статті 450, 451

Здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо їх участі у програмах та агентствах ЄС

2014-2017 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності



РОЗДІЛ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством




474.

Стаття 453

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

-”-

Нацдержслужба Мінекономрозвитку
МЗС
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

Європейська служба зовнішньої діяльності

475.

Статті 453, 456

Забезпечення подальшої взаємодії з Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) та компетентними органами держав - членів ЄС у питаннях боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України (контрабандою) культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, військових зразків зброї та набоїв до неї, спеціальних технічних засобів отримання інформації тощо

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

476.

Стаття 459,
додаток XLIII

Забезпечення подальшої співпраці з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством у питаннях протидії поширенню контрафактної продукції (насамперед підакцизної)

-“-

ДФС
МВС
СБУ (за згодою)

-“-

477.

Стаття 459,
додаток XLIII

Організація навчальних візитів до Європейського офісу по боротьбі з шахрайством та уповноважених органів з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС

-“-

ДФС
МВС
Мінфін
Мін’юст
ДСЗПД
Держфінмоніторинг
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-“-



РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення




478.

Статті 453-459

Опрацювання із Стороною ЄС, зокрема Групою підтримки України, питання щодо забезпечення з боку ЄС належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди про асоціацію, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства

червень
2015 р.

Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мін’юст

Група підтримки України

479.

Статті 461-465

Підготовка положень українських частин двосторонніх органів асоціації

жовтень
2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДФС
Мінагрополітики
Мінприроди
Держветфітослужба
Державна служба інтелектуальної власності
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

480.

Статті 461-465

Забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації, зокрема їх українських частин

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДФС
Мінагрополітики
Мінприроди
Держветфітослужба
Державна служба інтелектуальної власності
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

481.

Статті 467, 468

Сприяння Верховній Раді України щодо започаткування роботи та проведення засідань Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС

до схвалення Правил процедури

МЗС

Європейський Парламент

482.

Статті 469, 470

Сприяння Платформі громадянського суспільства щодо започаткування роботи та проведення засідань Платформи громадянського суспільства

-“-

МЗС
Мін’юст

Європейський економічний і соціальний комітет

483.

Стаття 470

Забезпечення доступу громадськості та засобів масової інформації до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до формування та реалізації державної політики європейської інтеграції; створення спеціального інтернет-порталу із залученням технічної допомоги в рамках Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СIВ)

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС
Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

484.

Стаття 470

Підготовка пропозицій щодо покращення поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України в рамках інформаційно-комунікаційної стратегії

грудень
2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

485.

Статті 74, 463, 465, 476

Підготовка із залученням європейських експертів та громадськості та подання пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері забезпечення європейської інтеграції, у тому числі щодо виконання Угоди про асоціацію та наближення законодавства України до права ЄС

жовтень
2014 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
МЗС
Нацдержслужба

Європейська служба зовнішньої діяльності Генеральний директорат Європейської Комісії  “Торгівля”

486.

Стаття 474

Забезпечення централізованого здійснення в установленому порядку перекладів актів законодавства ЄС українською мовою відповідно до визначених пріоритетів та потреб заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та забезпечення вільного доступу до цих перекладів

2014-2017 роки

Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

487.

Стаття 474

Експертне та методологічне забезпечення процесу наближення законодавства України до права ЄС

-“-

Мін’юст

-“-

488.

Стаття 483

Проведення консультацій відповідно до положень Заключного акта від 27 червня 2014 р., підписаного разом з Угодою про асоціацію, з метою визначення дії Угоди щодо незаконно анексованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які належним чином не контролюються владою України

січень
2015 р.

МЗС
Мін’юст
Мінекономрозвитку

Європейська служба зовнішньої діяльності




вгору